1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Ne Zaman Emekli Olur?

1999 yılı öncesi sigortalıları için yalnız yaşa bakmadan prim gün sayısının dikkate alındığı şartlar ile yeni yasa düzenlemeleri yapılmış oldu. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı bu yasa ile çalışanların emeklilik şartlarına yeni düzenlemeler getirilmiş oldu.1999 senesinde Marmara bölgesinde yaşanmış olan büyük depremin peşinden ekonomik dengelerin iyice bozulmuş olduğu devletimizde bir ekip mali ve ekonomik tedbirler alınmasını mecburi kılmıştır. Bu yüzden meydana getirilen hukuki düzenlemelere emeklilik şartlarında meydana getirilen yeni düzenlemelerde ele alınmış ve kanun çerçevesinde belirlenmiştir.

1999’dan ilkin sigortalı olanlar ne süre emekli olur sorusu bu periyodu kapsayan kişiler için merak edici hale gelmiştir. Toplumsal güvenlik alanında meydana getirilen yeni düzenlemeler emeklilik şartlarını da kapsamış ve emeklilik koşullarında yeni meydana getirilen düzenlemeler olmuştur. Toplumsal güvenlik reformu olarak düzenlenen emeklilik şartları1999 evveliyatına kadar hanımlarda 38 ve erkeklerde 43 yaş olmaktaydı.  Hemen sonra koşulların giderek zorlaşması ile emeklilik yaş ve prim gün sayıları kademeli olarak artmaya adım atmıştır. Buna bakılırsa kademeli olarak yükselen emeklilik yaşı 1 Ocak 2048 senesinde 65 yaş olacaktır.

Sigortalı Başlangıçlarda Mühim Tarih Dönemleri Nedir?

Emeklilik şartlarında etkili olan üç dönem bulunur. İşe başlama evveliyatına bakılırsa mühim olan 3 dönem aralığı ne zaman emekli olurum sorusunun sonucunda etkili olan dönemler olmaktadır. Emeklilik koşullarında etkili olan işe başlama tarih aralıkları şunlardır;

 • 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişiler
 • 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri içinde sigortalı olan kişiler
 • 30 Nisan 2008 tarihinden sonrasında sigortalı olan kişiler olmaktadır.

Emeklilik hesaplamalarında belirtilen tarih aralıklarında bulunan kişilerin emeklilik şartları değişik olmakta ve bu tarih aralıkları üstünden hesaplamalar yapılmaktadır.

Emeklilik İçin Ihtiyaç duyulan Şartlar Nedir?

Genel olarak değerlendirmek gerekirse emeklilik için belirlenen süre dâhilinde sigortalı olarak çalışılmış olunmalıdır. Sigortalı olarak çalışılan süre içinde emekliliği etkileyen en mühim koşul ise sigorta başlangıç zamanı olmaktadır. Hanım ve adam çalışanlara bakılırsa değişim göstermekte olan emeklilik şartları yasalarla belirlenen prim ödeme gün sayısının tamamlanması ve emeklilik yaşlarının doldurulmuş olmasını gerektirmektedir. Prim gün sayısı ve emeklilik yaşlarının her ikisinin doldurulmuş olması emekliliği gerektiren şartlardır. Prim sayısını dolduran kişiler emekli olmak için yaşlarının tutmasını beklemek zorundadır. Meydana getirilen düzenlemeler ile 1999 öncesi emeklilik şartları içinde 1999 yılından ilkin işe başlamış olan kişilere işe başlama tarihlerine bakılırsa kademeli emeklilik hakkı tanınmıştır. Sigortalı çalışanların emeklilik yaşları;

Sponsorlu Bağlantılar

 • 1999 ile 2008 içinde sigortalı olan hanım çalışanların emeklilik yaşları 58 olmaktadır. 25 senelik sigorta süreleri ve minimum 4500 prim gün sayıları olmalıdır.
 • 1999 ile 2008 içinde sigortalı olan adam çalışanların emeklilik yaşları 60 olmaktadır. 25 senelik sigorta süreleri ve minimum 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

08.Eylül.1999 tarihinden ilkin işe başlamış olan sigortalıları kapsayan dönem için BAĞ-KUR ya da memuriyet döneminden sonraki 7 senenin 3,5 senesinde prim ödemelerini SSK’lı olarak icra eden kişiler;

 • Hanım çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 50 ile 58 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.
 • Adam çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 55 ile 60 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.

08.Eylül. 1976 tarihinden ilkin SGK kapsamında işe giren kişiler;

 • Hanım çalışanlar 3600 prim günü ile 50 yaşlarında emekli olurlar.
 • Adam çalışanlar 3600 prim günü ile 55 yaşlarında emekli olurlar.

2008 Tarihinden Sonrasında İşe Başlayanların Emeklilik Şartları

Toplumsal Güvenlik Kurumu 2008’de yürürlüğe giren kanununda emeklik şartları daha zor hale gelmiştir. 1 Mayıs 2008 yılından sonrasında işe başlamış olan ve sigorta başlangıçları bu tarihten sonrasında olan çalışanların emeklilik koşulları ağırlaşmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonrasında işe girmiş olan çalışanlar için emekliğe hak kazanışları şu şekildedir;

 • Hanım çalışanlar 31 Aralık 2035 yılına kadar emek harcayarak 7200 prim gün sayısını tamamlamış olmalıdır. Prim gün sayısını tamamlayan hanım çalışanlar 58 yaşını doldurduktan sonrasında emekliliğe hak kazanabilirler.
 • Adam çalışanlar 31 Aralık 2035 yılına kadar emek harcayarak 7200 prim gün sayısını tamamlamış olmalıdır. Prim gün sayısını tamamlayan adam çalışanlar 60 yaşını doldurduktan sonrasında emekliliğe hak kazanabilirler.

Belirtilen dönemde 7200 iş gününü tamamlayamayan çalışanlar için emeklilik yaşı daha yüksek olmaktadır. Primlerini 2041 tarihinde tamamlayan hanım çalışanlar 61 yaşlarında emekli olabilirken adam çalışanlar 63 yaşlarında emekli olmaya hak kazanabilirler.

3600 Gün Emekliliğinden Kimler Faydalanır?

3600 güne bakılırsa emekliliğe hak kazanmak için 8 Eylül 1999 tarihinden ilkin işe başlamış olunması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonrasında işe başlamış olan kişiler 3600 güne göre emekli olma şansına haiz olamazlar.

İlk sigorta başlangıç zamanınden itibaren 3600 prim gününü tamamlayarak emek harcama hayatlarında 15 yılı dolduran hanım çalışanların hak kazandıkları emeklilik yaşları şu şekildedir;

 • 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan hanımefendiler 52 yaşlarında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan hanımefendiler 54 yaşlarında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan hanımefendiler 56 yaşlarında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2011 tarihinden donra belirtilen şartları yerine getirmiş olan hanımefendiler 58 yaşlarında emekli olmaya hak kazanırlar.

Aynı şartları taşıyan adam çalışanların emeklilik yaşları şu şekildedir;

 • 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri içinde belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 56 yaşlarında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2011 ile 23.05.2014 ile tarihleri içinde belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 59 yaşlarında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2014 tarihinden sonrasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 60 yaşlarında emekli olmaya hak kazanırlar.

Emeklilikte Yaşa Takılmak Ne Demek?

Düzgüsel şartlarda ne süre emekli olurum aracı ile E-devlet sistemi üstünden emekli olunacak senenin görülmesi mümkün olmaktadır. E-devlet sisteminden yararlanarak emeklilik bilgilerine ulaşacak olan 4A Toplumsal Sigorta Kurumu çalışanları, 4B Bağ kur çalışanları ve 4C Emekli Sandığı çalışanları emeklilik durumlarını online olarak görebilirler. Sistem üstünden iş gününün emeklilik yaşından ilkin bittiğini gören kişiler emeklilikte yaşa takılmanın iyi mi bulunduğunu anlamış olacaklardır. Yasalara bakılırsa asgari iş günlerini tamamlayan kişiler emekli olmak için belirlenmiş olan yaşa gelmelerini beklemek zorundadırlar. Yaş şartı yasası yeni işe girenleri ve eski çalışanları kapsamaktadır.

1999 öncesi emeklilik yasasına bakılırsa bu tarihten ilkin ilk sigorta girişi 18 yaşlarında meydana getirilen bir karı 20 yılda ve 38 yaşlarında, adam 25 yılda ve 43 yaşlarında emekli olmaktaydı. 1999 tarihinde çıkarılmış olan yasa sonucunda emeklilik yaşı hanımefendiler için 58 ve erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Kademeli geçiş hükümlerinin kabul edilmiş olduğu 1999 yasasına bakılırsa;

1970 doğumlu bir adam 1990 senesinde çalışmaya başlamış ise yaş şartı sebebi ile 52 yaşlarında emekli olmaktadır. Eğer yaş şartı olmasaydı ise 2015 senesinde 25 yaşını doldurmuş olduğu sürede emekli olmaya hak kazanmış olacaktı.

Hanım Sigortalı İçin Emeklilik Tablosu

İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİ YAŞ GÜN SÜRE (Yıl)
08.09.1981 tarihinden ilkin        ***      5000      20
09.09.1981-23.05.1984        40      5000      20
24.05.1984-23.05.1985        41      5000      20
24.05.1985-23.05.1986        42      5075      20
24.05.1986-23.05.1987       43      5150      20
24.05.1987-23.05.1988       44      5225      20
24.05.1988-23.05.1989       45     5300      20
24.05.1989-23.05.1990       46      5375      20
24.05.1990-23.05.1991       47      5450     20
24.05.1991-23.05.1992       48      5525    20
24.05.1992-23.05.1993       49     5600    20
24.05.1993-23.05.1994      50      5675    20
24.05.1994-23.05.1995      51     5750    20
24.05.1995-23.05.1996      52     5825    20
24.05.1996-23.05.1997     53     5900    20
24.05.1997-23.05.1998     54      5975    20
24.05.1998-23.05.1999    55      5975    20
24.05.1999-08.09.1999    56      5975    20

Adam Sigortalı İçin Emeklilik Tablosu

İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİ YAŞ GÜN SÜRE (Yıl)
08.09.1976 tarihinden ilkin    ***    5000          25
09.09.1976-23.05.1979    44    5000         25
24.05.1979-23.11.1980    45    5000         25
24.11.1980-23.05.1982    46    5075         25
24.05.1982-23.11.1983    47    5150         25
24.11.1983-23.05.1985    48    5225         25
24.05.1985-23.11.1986    49    5300         25
24.11.1986-23.05.1988    50    5375         25
24.05.1988-23.11.1989    51    5450         25
24.11.1989-23.05.1991    52    5525        25
24.05.1991-23.11.1992    53    5600       25
24.11.1992-23.05.1994    54    5675        25
24.05.1994-23.11.1995    55    5750       25
24.11.1995-23.05.1997    56    5825       25
24.05.1997-23.11.1988    57    5900       25
24.11.1998-08.09.1999     58     5975         25

Mesela 01/01/1970 tarihinde doğan ve ilk sigortalılık zamanı 01.06.1992 olan bir karı çalışan 48 yaşını doldurmuş olduğu 01/01/2021 tarihinde 5525 prim iş gününü de dolrmuşsa emekliliği hak edecektir.

İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir ?

Emeklilik Aylığı Hesaplama

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?

tıkla sorunu sor

1999 Yılından Ilkin Sigortalı Olanlar Ne Vakit Emekli Olur? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir