2021 İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşkur’dan verilen işsizlik maaşları işten çıkarılmış olan sigortalı kişilere verilmektedir. İşsizlik maaşını alabilmek için işten çıkan kişilerin bir ay içinde Türkiye İş Kurumu’na müracaat yapması gerekmektedir. Meydana getirilen başvurular neticesinde kişiler her ayın beşinde maaşlarını alabilmektedir. Sadece kişinin İşkur üstünden işsizlik maaşı alabilmesi için lüzumlu koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Buna gore:

 • Kişinin işten çıkarılmış olması gerekmektedir.
 • Kişinin işsizlik maaşı alabilmesi için otuz gün içinde İşkur’a başvurması gerekmektedir.
 • Başvurular direkt olarak İşkur bürolarına ya da elektronik ortam üstünden yapılabilmektedir.

2021 İşsizlik Maaşı Hesaplamsı

İşsizlik maaşı hesaplaması kişinin almış olduğu aylığa gore yapılmaktadır. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine gore farklılık göstermektedir. Sadece bu maaş oranlarının belirli bir tavan ve taban tutarları bulunmaktadır. Buna gore 2021 senesinde işsizlik maaşları en düşük 1.015 ve en yüksek 2.030 TL olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşı hesaplamasını yapmak için vatandaşların işi olmayan kalmadan önceki son dört ay içinde aldıkları brüt ücretin yüzde 40’ı hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşının kaç ay alınacağına ve ne kadar bir maaş alınacağına dair tüm unsurlar, kişinin almış olduğu maaşlara gore belirlenmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşı şartları ve işsizlik maaşının ne kadar olacağına kişinin almış olduğu maaşa gore karar verilmektedir. Bilhassa sigorta prim sayısı, brüt maaşı ve emek harcama süresi benzer biçimde faktörler, işsizlik maaşı için direkt olarak belirleyici olmaktadır. Buna gore:

 • 600 gün sigortalı olarak çalışmış kişiler, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi olmayanlara 180 gün,
 • 900 gün sigortalı şekilde çalışmış olan işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi olmayanlara 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışmış işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi olmayanlara ise 300 gün süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

Örnek İşsizlik Maaşı Hesaplaması

 • Son 3 yıl ödenen prim gün sayısı : 600 ile 899
 • Son 4 ay alınan brüt maaş averajı : 2.550 TL

Netice 

Sponsorlu Bağlantılar

 • İşsizlik Maaşı Alabileceğiniz Süre: 6 ay
 • Günlük İşsizlik Ödeneği (Brüt): 34,11 TL
 • Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 1.023,36 TL
 • Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): 7,77 TL
 • Aylık İşsizlik Maaşı (Net): 1.015,59 TL
 • 6 Ay Süresince Alabileceğiniz Toplam İşsizlik Maaşı (Net): 6.093,54 TL
 • 2021 Yılı için En Düşük (Taban) Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 1.023,36 TL (Ek bilgidir.)
 • 2021 Yılı için En Yüksek (Tavan) Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 2.046,72 TL (Ek bilgidir.)

İşsizlik maaşının ne kadar olacağına ve ne kadar süre ile verileceğine son dört ay yatan maaş miktarına gore karar verilmektedir.

2021 İşsizlik Maaşı Şartları Nedir ?

İşsizlik maaşı almak için lüzumlu koşullar Türkiye İş Kurumu tarafınca belirlenmektedir. İşkur’a gore işsizlik maaşı almaya hak kazanacak kişilerin:

 • İşten çıkarılmış olması gerekmektedir.
 • İşten çıkarılmış olan kişilerin kendi kişisel kusurları tarafınca işten çıkarılmış olmaması gerekmektedir.
 • İşten ayrılmadan önceki son 4 ay içinde eksiksiz prim ödeme gününe haiz olması gerekmektedir.
 • Son 3 yıl içinde 600 günlük sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

Bu şartları elde eden kişilerin işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içinde lüzumlu tüm başvuruları yapması gerekmektedir. Başvuruları hem web üstünden hem de bizzat olarak yapabilirsiniz. Bu kapsamda uygun görülen kişilere, müracaat meydana getirilen ilk aydan itibaren maaşlar yatmaktadır.

İşsizlik Maaşı Ne Süre Kesilir?

İşsizlik maaşında kesinti yapılması çeşitli durumlarda belli olmaktadır. Eğer işçinin aranan şartları yerine getirmemesi ve meydana getirilen fazla ödemelerin yasal faizi ile birlikte İşkur’a ödemek zorunda olmaktadır. İşsizlik maaşında kesinti yapılabilecek durumlar ise:

 • Mahkeme sonucu ile birlikte işçinin işe iade edilmesi durumu söz mevzusu olmuş ise,
 • İşçiye emekli maaşı bağlanmış ise,
 • İşçinin yeni bir işe başlama durumu söz mevzusu ise,
 • Sıhhat Kuruluşundan rapor alması durumunda,
 • İkamet adresinde değişimler meydana gelmiş ise,
 • Askerlik durumundaki değişimler meydana gelmiş ise kesintiler meydana gelebilmektedir.

Bu benzer biçimde durumlarda 15 gün içinde durumun İşkur’a bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte İşkur’a ödenmek zorunda olacaktır.

İşsizlik Maaşı Sorgulama

İşsizlik maaşının sorgulanması için e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır. Eğer işsizlik maaşı için müracaat yapmışsanız, başvurunun neticelenmesi 15 günü bulabilmektedir. Buna gore 15 gün içinde İşkur’dan SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Yoğunluğun olduğu hallerde SMS gelmez ise, şahıs e-devlet sistemine giriş yaparak işsizlik maaşı sorgulaması yapabilmektedir. Buna gore:

 • E-devlet sistemine giriş yapmak için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi gerekmektedir.
 • E-devlet şifresi olmayan kişilerin bu şifreyi herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında temin edebilir.
 • Sisteme giriş yaptıktan sonrasında arama kısmına bireysel işsizlik maaşı ya da İŞKUR yazılmalıdır.
 • Çıkan sayfa üstünden işsizlik maaşı durumunun sorgulamasını yapabilirsiniz.

E-devlet sistemi haricinde, bizzat İşkur dairelerine giderek, sorgulama sistemlerini yapabilirsiniz. Bilhassa hizmet akdi ile bir işyerinde çalışan kişilerin; talep, kabiliyet, sıhhat ve yeterliliği olmasına rağmen herhangi bir kasıt unsuru bulunmadan işini kaybeden kişiler, geçici olarak bu maaşı almaya hak kazanmaktadır. İşsizlik maaşı, vatandaşların organik bir hakkıdır. Sadece tüm koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde şahıs, işsizlik maaşı alma hakkını yitirecektir.

İşsizlik Maaşı Iyi mi Alınır?

İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar yasalar çerçevesine gore belirlenmiştir. Sigortalı bir işte çalışan kişiler; talep ve kusuru olmadan işi olmayan kalmış ise ve son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primi bulunuyorsa, işten ayrılmadan ilkin minimum 120 gün hizmet akdine doğal olarak çalışmış ise hizmet akdi feshi arkasından İşkur’a şahsen ya da web üstünden müracaat yapılabilmektedir. Buna gore:

 • İşsiz kalmış olan sigortalı kişinin son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta priminin olması gerekmektedir.
 • Kişinin işten ayrılmadan önceki 120 gün hizmet akdinin olması gerekmektedir.
 • Hizmet akdi feshinden sonraki 30 gün içinde İşkur’a şahsen ya da elektronik ortamda müracaat yapması gerekmektedir.
 • Bilhassa elektronik ortamda müracaat meydana getiren kişilerin İşkur’a ayrı bir belge teslim etmeleri gerekmemektedir.
 • İşkur’a direkt olarak müracaat meydana getiren kişilerin işsizlik maaşından yararlanmak isteyen kişilerinn ise nüfus kağıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi ile şahsen müracaat yapmaları gerekmektedir.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşı alabilecek işçiler belirli koşulları yerine getirmelidir. Öncelikli olarak işsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı almak isteyen işçiler;

 • Kendi talep ve kusuru olmadan işini yitirmiş – işveren tarafınca işten çıkarılmış olmalıdır.
 • Son 3 yıl içinde minimum 600 gün işsizlik sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.
 • İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde hizmet akdine doğal olarak çalışmış olması gerekmektedir.
 • Buna gore 4447 sayılı olan İşsizlik sigortası kanunu kapsamında içeriğin tanımlanmış olduğu işsizlik maaşı; sigortalı olarak çalışan kişiler için yasada bulunan şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu sayede geçici bir güvenlik sistemi oluşturulması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı İstifa Edene Verilir mi?

İstifa eden kişilerin işsizlik maaşı alması söz mevzusu olmamaktadır. İşsizlik maaşı almayı talep eden kişilerin işten işveren tarafınca çıkarılmış olması gerekmektedir. Sadece bunun için işçinin herhangi bir ahlaksızlık ya da disiplinsizlik sebebiyle işten çıkmamış olmaması gerekir. Bu maaşı almayı hak eden kişilerin belirli sebeplerle işten çıkarılmış olması gerekmektedir. Kendi isteği ile işten çekilme eden kişilerin bu maaşı alabilmesi mümkün olmamaktadır. Sadece:

 • İstifa eden kişilerin maaşı almaya hak kazanması için çekilme etmeye zorlanmış ve bu durumun kanıtlanabilir olması gerekmektedir.
 • Çalışan kişinin iş yerine baskıya ya da istismara uğraması durumunda yasal yollarla hakkını arayan işçiler, bu aşamada işsizlik maaşı alabilmektedir.

İş Arayan Kayıt Belgesi Nedir, Nasıl Alınır ve Ne İşe Yarar?

İŞKUR Kursiyer Ücretleri (Maaşları) Ne Kadar Oldu ?

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

tıkla sorunu sor

2021 İŞKUR İşsizlik Maaşı Iyi mi Alınır? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir