2021 İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir ?

2021 senesinde isteğe bağlı emeklilik şartları bu yönde sigorta primi ödeyen yüzbinler tarafınca oldukça sık araştırılan bir mevzu başlığı olmakla birlikte isteğe bağlı sigortalılık tanımının da bu aşamada doğru bir halde yapılması oldukça ehemmiyet taşımaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık bir işte hizmet akdiyle ve sigortalı olarak çalışmayan kişileri hem sıhhat hizmetlerinden yararlanmaları hem de emekli olabilmeleri için kendi primlerini kendileri ödemeleri esasına dayanan sigorta türüdür.

İsteğe bağlı Sigortalılık Bilgileri

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamı çerçevesinde;

 • Mecburi sigortalı olmak için lüzumlu şartları taşımayan kişiler isteğe bağlı sigortalılık çerçevesinde prim ödeyerek sıhhat hizmetlerinden yararlanma ve ileride emekli olma şansına haiz olabilmektedir.
 • Ay içinde 30 günden azca olarak sigortalı olarak çalışan ya da tam gün emek verme fırsatına haiz olamayan çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir.
 • Daha evvel toplumsal güvenlik kanunlarına doğal olarak emek vermesi olmayan çalışanların ölüm, yaşlılık ya da malullük sigorta primlerini kendileri ödemeleri koşuluyla kanunda öngörülen prim ödeme gün sayılarını tamamlama imkânları bulunmaktadır. Bu yöndeki sigortalılık isteğe bağlı sigortalılık olarak isimlendirilmektedir.
 • 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar Kanunu ilgili maddelerine bakılırsa isteğe bağlı sigortalılık tanımı kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemeleri neticesinde genel sıhhat sigortası ve uzun vadeli sigorta kollarına doğal olarak olmaları anlamına gelen sigorta türüdür.

İsteğe Bağlı Sigorta Olabilme Şartları

İsteğe bağlı sigorta şartlarından kimlerin yararlanabileceği, bu yönde sözleşme ve kanunlarda belirtilen şartların ne olduğu ile ilgili lüzumlu tanımlamalara göz atmak gerekirse;

 • İsteğe bağlı sigortalılık kapsamından yararlanmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
 • Bu yönde başvuruda bulunan kişilere kendi sigortalılığı haricinde maaş bağlanmamış olması gerekmektedir.
 • 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar Kanunu ilgili maddelerine bakılırsa isteğe bağlı sigortalı olma şartları için talepte bulunan kişilerin mecburi sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamış olmaları gerekmektedir. Bununla beraber herhangi bir iş akdiyle 30 günden azca çalışan, tam gün emek verme koşullarına haiz olmayan ve aylık 30 günlük emek verme süresini doldurmayan kişiler de isteğe bağlı sigortalılık koşullarından yararlanabilir.
 • İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için yukarıdaki şartları taşıyan vatandaşların isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Toplumsal Güvenlik Kurumu’na şahsen müracaat yapmaları gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık için başvuruda bulunan kişilerin Türkiye’de ikamet etmelerinin yanında, Türkiye’de ikamet ederken toplumsal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarının isteğe bağlı sigortalı olabilecekleri kanun ve yönergelerde açıklanmaktadır.

İsteğe Bağlı Emeklilik Sigorta Kolları Hangileridir?

İsteğe bağlı sigortalılık çerçevesinde, yürürlükte olan kanun ve mevzuata bakılırsa isteğe bağlı sigorta kolları aşağıdaki benzer biçimde şekillenmiştir;

Sponsorlu Bağlantılar

 • İsteğe Bağlı SSK (4A, EK-5 Ziraat)
 • İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B)
 • İsteğe bağlı Emekli Sandığı Ödeme Sigortası
 • Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞ-KUR

İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Sigorta Şartları

İsteğe bağlı sigorta şartları içinde kim bilir en kolay prim ödeme yollarının başlangıcında gelen isteğe bağlı BAĞ-KUR’lu olarak prim ödeme yapılabilmesi için;

 • İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişinin halihazırda herhangi bir işte emek vermemesi
 • Herhangi bir emeklilik durumunun olmaması
 • Ziraat odasında çiftçilik kaydı olmaması
 • Şirket ortaklığı vb. Benzer biçimde bir durumda bulunmaması gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Ek 5 Ziraat Sigortası Şartları

İsteğe bağlı Ek 5 ziraat sigortası kapsamında ödenen primler 4/A SSK kapsamında değerlendirilirken, kişilerin bu kapsama girebilmeleri için;

 • Ziraat işçisi olmaları
 • Ziraat haricinde orman işlerinde müddetsiz olarak isimlendirilen mevsimlik ya da gündelik işçi olarak emekleri
 • Herhangi bir işyerinde 4/A SSK kapsamında çalışmıyor olmaları
 • Çiftçilik kaydı, vergi kaydı ve şirket ortaklığı benzer biçimde bir durumunun olmaması gerekmektedir.

Bilhassa ziraat işleriyle uğraşmayan kişilerin bu sigorta kapsamında prim ödemesi yapmamaları önerilmektedir.

Ev hanımları İçin 4/B İsteğe Bağlı Sigorta Şartları

Hane bütçesine gelir sağlamak için evde örgü, dantel, süs eşyası benzer biçimde ürünleri yapmış olup satan hanımlar için isteğe bağlı sigortalı olma şansı olmakla beraber, ev hanımı sigortası olarak da isimlendirilen bu durumdan yararlanabilmek için bu yönde ödenen isteğe bağlı sigorta primleri BAĞKUR hizmeti olarak değerlendirilebileceği de unutulmamalıdır. İsteğe bağlı olarak ödenen en düşük tutarlı primlerin ev hanımları tarafınca ödendiği bilgisi bu aşamada belirtilmesi gerekirken, ev hanımları isteğe bağlı sigortalılık kapsamından yararlanılabilmek için;

 • Yönergede belirtildiği suretiyle evde dantel el için ve süs eşyası üretimi yapılıp bunların satışının yapılması
 • 4A SSK kapsamında herhangi bir işyerinde çalışılmaması
 • Etken olarak ticari vergi kaydının olmaması
 • Emeklilik hükümlerine haiz olunmaması gerekmektedir.
 • Ev hanımlarının isteğe bağlı sigortadan emekli olabilmek için 9000 gün prim ödemesi yapmış olmaları gerekmektedir.

4/C Emekli Sandığı İsteğe Bağlı İştirakçilik

İsteğe bağlı sigorta için belirtilmesi ihtiyaç duyulan bir öteki mühim detay da Emekli Sandığı kapsamında minimum 10 yıl vazife meydana getiren çalışanların bu doğrultuda işten ayrıldıktan sonrasında kuruma müracaat etmeleri halinde isteğe bağlı prim ödeme durumlarının devam edecek olmasından hareketle bu kapsamda emeklilik şartlarına haiz olacakları bilgisidir.

İsteğe Bağlı Sigorta İçin Emeklilik Gün Sayısı

İsteğe bağlı sigorta emeklilik şartları BAĞKUR emeklilik şartlarıyla aynı olmakla birlikte, isteğe bağlı sigortalılar için lüzumlu şartları sağlamaları halinde 3600 günde emekli olabilme şanslarının olduğu da bu aşamada belirtilmelidir. Bunun için 8 Eylül 1999 tarihinden ilkin işe girmiş ve 3600 gün sigorta primi ödemiş olmakla birlikte 10 senelik sigortalılık süresinin doldurulması gerekmektedir. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arası ilk işe girişi olan kişiler için ise 4500 gün prim ödeme gün sayısının tamamlanması yanında 60 yaşlarının ve 25 senelik sigorta süresinin doldurulması gerekmektedir. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonrasında işe girişi olan kişilerin emekli olabilmesi için de 5400 gün ve 63 yaş şartı bulunmaktadır.

2021 Yılı İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Hesaplaması

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta prim hesaplamasında asgari ücret baz alınırken bu yönde;

 • Asgari ücretin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, %12’si ise Genel Sıhhat Sigortası olmak suretiyle minimum %32’si
 • Minimum ücretin ise maksimum 7,5 katı oranında prime esas kazanç belirlenmesi yapılabilmektedir. Buna bakılırsa tekrardan hesaplaması meydana getirilen isteğe bağlı sigorta primi ne kadar 2021 tutarları; isteğe bağlı 4B BAĞKUR için aylık 649,45 TL, Ek 5 ziraat sigortası için aylık 583,47 TL, ev hanımları için ise 541,23 TL olarak belirlenmiştir.

Bu bilgilere ek olarak isteğe bağlı sigortalı olanların sıhhat hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Genel Sıhhat Sigortası Sistemi’ne dahil olduklarının da belirtilmesi gerekmektedir. Özetle sıhhat hizmetleri mevzusunda da isteğe bağlı sigortalı olan vatandaşların öteki sigorta kollarına doğal olarak olan vatandaşlarla aynı haklara haiz oldukları kolaylıkla belirtilebilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortanın Sonlandırıldığı Durumlar

İsteğe bağlı sigortanın sonlandırıldığı durumları da belirtmek gerekirse;

 • İsteğe bağlı sigortalının ölümü halinde, vefat etmiş olduğu tarih itibariyle
 • İsteğe bağlı sigortadan kendi isteğiyle ayrılmak isteyenlerin müracaat tarihleri itibariyle
 • İsteğe bağlı sigorta primi öderken emekli olanların ise son prim ödemesini gerçekleştirdikleri tarih itibariyle isteğe bağlı sigortalılıkları sonlandırılmaktadır.

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım Hesaplama

Ölüm Halinde Emekli Maaşı Ne Kadar Düşer

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Yaşadıkları Sorunlar

tıkla sorunu sor

2021 İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nedir ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir