2021 Öksüz Yetim Yardımı Parası Ne Kadar ?

2021 yılı öksüz ve yetim yardımı kapsamı bu yönde gerekseme sahipleri ve aileleri tarafınca oldukça geniş kapsamlı araştırılan bir mevzu başlığı olmakla birlikte toplumsal devlet ilkesinin de en mühim vasıtalarından da biri konumundadır. Anası ya da babası ölen çocuğa devlet yardımı olarak da ifade edilebilecek bu yardım 2021 senesinde da devam etmekle birlikte, yardım şartlarının daha da genişlediğinden de söz etmek mümkündür.

Öksüz yetim yardımı toplumsal devlet ilkesi yanı sıra evlatların tahsil hayatlarının herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve cemiyet içinde kendine güvenli bireyler olarak anılmalarının da anahtarı konumundadır.

Öksüz ve Yetim Yardımı Nedir?

Adam evlatların belli bir yaşa kadar, kız evlatlarının ise evleninceye kadar alabildikleri öksüz ve yetim yardımı anne ya da babasını yitirmiş evlatların tüm gereksinimlerini karşılamasa da en azından temel anlamda yardım etmeyi amaçlayan, bununla beraber da eğitimlerinin sekteye uğramaması için oldukça mühim olan bir konumda bulunmaktadır.

Yetim öğrencilere devlet yardımı olarak da isimlendirilen bu yardım miktarı her yıl güncellenirken bu yönde öksüz ve yetim yardımı belirlemesini icra eden, miktarına kabul eden ve bununla ilgili gerektiğinde düzenlemeler getiren kurumun Fon Kurulu olduğu görülmektedir. Öksüz ve yetim yardımı alabilmek için yardım bağlanacak çocuğun anne, baba ya da her ikisinin vefat etmiş olması gerekirken, yardım için öteki şartları taşıyan evlatların her birinin bu yardımlardan ayrı ayrı faydalanması sağlanmaktadır.

2021 Yılı Öksüz ve Yetim Yardımı Tutarı

Anne ve babasını yitirmiş evlatların temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve eğitimlerine devam etmelerinin sağlanabilmesi için iki ayda bir verilen bu yardım tutarı son olarak aylık 100 TL şeklinde belirlenmekle beraber ödemeler iki aylık periyotlar halinde 200 TL olarak yapılmaktadır. Konutta birden fazla çocuğun lüzumlu şartları taşıması halinde bu yardım miktarı her bir çocuk için ayrı ayrı ödenmekle birlikte; öksüz ve yetim yardımının evlatların temel ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında sorumluluklarının farkına varmaları için de oldukça mühim bir konumda bulunmuş olduğu da kolaylıkla söylenebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

2021 Yılı Öksüz ve Yetim Yardımı Alabilmek İçin Lüzumlu Hususlar

Anası ya da babası ölen çocuğa devlet yardımı için kanun ve yönergelerde belirtilen detaylara uyulması gerekmektedir. Bu yönde öksüz ve yetim yardımı alabilmek için;

 • Evlatların 18 yaşını doldurmamış olmaları
 • Evlatların anne ya da babalarından herhangi birinin ya da her ikisinin vefat etmiş olması
 • Evlatların evlenmemiş olmaları
 • Evlatların Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı tarafınca verilen ve SED olarak isimlendirilen yardımdan yararlanmıyor olmaları
 • Evlatların değişik herhangi bir kuruluştan öksüz ya da yetim yardımı almıyor olmaları
 • Evlatların değişik bir kuruluşun koruması altında olmamaları
 • Evlatların 2022 sayılı kanundan yararlanarak aylık almıyor olmaları
 • 3294 sayılı kanun gereğince evlatların kurul kararıyla muhtaçlık durumlarının tespit edilmesi gerekmektedir.

Öksüz ve Yetim Yardımının Kesileceği Durumlar

Öksüz ve yetim yardımı alan evlatların sigortalı olarak herhangi bir işte emekleri ve evlenmeleri durumunda öksüz ve yetim yardımı kesilirken, adam çocuklarında 18 yaşına girilmesinin arkasından da yardımın kesileceği de belirtilmesi ihtiyaç duyulan bir öteki husustur. Kız çocuklarında herhangi bir yaş sınırı olmamakla beraber evlilik akdi ya da sigortalı olarak bir işte emek harcama durumu yardımın kesileceği anlamına gelecektir.

Engelli evlatların öksüz ve yetim yardımı için ise bu yönde evlatların kurul raporuyla tespit edileceği suretiyle özürlülüklerinin %60 ve daha üstünde bir değerde olması yanında evlenmeleri halinde de yardımın kesilmesi söz mevzusu olmayacaktır. Engelli çocuklarda ek olarak yardımın devam ettirilmesi için öğrencilik ve yaş benzer biçimde şartlar aranmadığı da belirtilmesi ihtiyaç duyulan bir öteki detay durumundadır.

2021 Öksüz ve Yetim yardımında Hayatta ki Anne Baba’ya da Vaside Aranan Şartlar

Öksüz ve yetim yardımı alabilmek için evlatların taşıması ihtiyaç duyulan şartlar yanında evlatların hayatta olan ebeveynleri ya da yasal vasilerinin taşıması ihtiyaç duyulan bazı yasal yükümlülükler de bulunmaktadır. Bu yönde;

 • Öksüz ve yetim yardımı alacak / bu desteğe başvuran evlatların hayatta olan anne ya da babaları yada yasal vasilerinin çocuklar ile aynı evde yaşıyor olmaları gerekmektedir. Bu yönde ailelerden ikametgâh senedi istenmekte ya da nüfus sistemi üstünde vasinin çocukla aynı hanede yaşamış olduğu belgelenmelidir.
 • Öksüz ve yetim yardımı alacak olan evlatların ikamet etmiş olduğu evde toplumsal güvenceye haiz kimsenin bulunmaması gerekmektedir. İkamet edilen evde toplumsal güvenceye haiz biri ya da birilerinin olması durumunda muhtaçlık durumu tam anlamıyla oluşmayacağından ilgili yardımın alınması mümkün olmayacaktır.
 • Öksüz ve yetim yardımının ödenebilmesi için ilgili hanede Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafınca muhtaçlık denetim ve tespitinin yapılması gerekmektedir.
 • Son olarak engelli bireyler için öksüz ve yetim yardımı alınabilmesi, bu bireylerin evimizdeki bakımına destek olan kişilerin devlet tarafınca bu yönde verilen yardımlardan yararlanmıyor olmalarıyla mümkündür.

2021 Öksüz ve Yetim Yardımı Başvurusunun Yapılması

Öksüz ve yetim yardımı başvurusu çocuğun / evlatların hayatta olan anne ya da babaları tarafınca yapılabilirken, her ikisinin hayatta olmadığı durumlarda ise çocuğa yasal olarak vasilik icra eden şahıs ya da veli tarafınca başvurunun yapılabilmesi mümkündür. Vasinin bu yönde çocuğun yasal varisi bulunduğunun belgesi (resmi vasilik belgesi) ve ek olarak vasinin çocukla aynı hanede yaşadığıyla ilgili nüfus sistemindeki kayıt belgesinin ibrazı da gerekecektir.

Çocuğun / evlatların yasal vasisi çocuklarla aynı hanede ikamet etmiyorsa çocuklarla aynı hanede ikamet eden 18 yaş üstü bireylerin müracaat yapabilme şansı da bulunmaktadır. Öksüz yetim maaşı müracaat yapılması için herhangi bir müracaat süresi de bulunmazken yıl süresince istenilen süre diliminde lüzumlu belgelerle müracaat yapılabildiği de görülmektedir.

 • Müracaat değerlendirilmesinde ilgili vakıf ve kurul tarafınca yardımın onaylanması durumunda ivedilikle yardım yapılmaya başlanırken, çocuklar için müracaat meydana getirilen andan geriye dönük ödenmemiş öksüz ve yetim yardımı var ise bu tutarların toplu olarak ödenebileceği de bu aşamada ifade edilmektedir.

Öksüz ve Yetim Yardımı Hangi Şartlarda Kesilir?

Öksüz ve yetim aylıklarının kesilme sonucu merkezi sorgulamalar sonucunda alınabileceği benzer biçimde vakıflar sistemindeki kurul tarafınca da verilebilir. Bu aşamada öksüz ve yetim yardımının kesileceği durumlar,

 • Evimizdeki muhtaçlık durumunun iyileştiğinin tespit edilmesi
 • Hanede çocukla beraber yaşayan birinin toplumsal güvencesi olan bir iş bulması
 • Öksüz ve yetim yardımı almakta olan çocuğun değişik kurumlardan yardım ya da koruma aldığının tespit edilmesi
 • Öksüz ve yetim aylığı almakta olan çocuğun değişik bir kurum ya da birkaç müessese tarafınca bakım altında bulunduğunun tespit edilmesi
 • Öksüz yetim bursu almakta olan çocuğun 18 yaşını doldurması
 • Öksüz ve yetim yardımı almakta olan çocuğun evlenmesi
 • Öksüz ve yetim aylığı alınan vakıftan değişik bir vakfa taşınan ikametgâh
 • Öksüz ve yetim yardımı almakta olan çocuğun sigortalı bir işe başlaması

Öksüz ve yetim aylığı almakta olan çocuğun Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı merkezli desteklerden yararlanmaya başlaması ya da yararlandığının tespit edilmesi öküz ve yetim yardımının kesilmesi anlamına gelecektir.

Yetimlere ve Öksüzlere Yardım Elde eden Vakıflar Hangileridir ?

 • Darüşşafaka; 1873 senesinde kurulan bu kurum parasız ve yatılı eğitim kurumudur. Adı ise ‘Şefkat Yuvası’ olarak bilinmektedir. Bu kuruma girişler imtihan ile sağlanmaktadır. Çocuklar giriş yapmadan evvel bazı sınava doğal olarak tutulmaktadır.
 • Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı; Anası ve babası hayatta olmayan ya da hayatta olan fakat çocuklarına bakamayacak durumda olan evlatları koruma altına alan bir kurumdur.
 • Çocuk Esirgeme Kurumları; Anası, babası ya da ona bakabilecek kimsesi olmayan yoksul evlatları himayesi altına alan bu kurum 1921 tarihinden bu yana hizmet vermeye devam etmekte olup, birçok çocuğa yuva olmuştur.
 • Yetimhaneler; Annesinin, babasının bakamayacak durumda olduğu ve bıraktığı ya da vefat etmiş olduğu kimsesi olmayan çocuklar tespit edilir ve bu kuruma gönderilir. Bu kurumda herhangi bir karşılık ödemeden okutulur ve büyütülürler.

Dul Maaşı Ne Kadar

SGK Çeyiz Yardımı Ne Kadar Şartları Neler?

Eşi Vefat Eden Kadınlara Maaş Bağlanma Şartları

tıkla sorunu sor

2021 Öksüz Yetim Yardımı Parası Ne Kadar ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir