2021 SSK, SGK, Bağ-Kur Rapor Parası Sorgulama

Rapor parası, sigortalı çalışan kişilerin; iş kazası, doğum, hastalık vb. unsurlara bağlı olarak, SGK tarafınca yetkilendirilmiş sıhhat kuruluşlarından alacakları rapor süresince, işe gitmedikleri günler nispetinde alacakları ücrettir. Uzman tabip tarafınca verilen istirahat süresi süresince kişilerin rapor süresince maddi kayba uğramamaları amacıyla bu ücret verilmektedir.

Rapor Parası Sorgulama Şekilleri Nedir?

Rapor parası sorgulama işlemleri E-devlet üstünden, Toplumsal Güvenlik Kurumu 4/A – 4/B İş Görmezlik Ödemesi Görme sayfası vasıtasıyla sorgulanabilmektedir. Sorgulama için:

 • C. kimlik numarası,
 • E – devlet şifresi yeterlidir.

E – devlet şifresi olmayan kişiler PTT şubelerinden şifrelerini temin edebilir ve sistem üstünden rapor parası sorgulama işlemlerini yapabilir.

İş Görmezlik Rapor Parası Nedir?

İş görmezlik ödeneği, malum adıyla rapor parası, kişinin iş kazası, hatalık, doğum vb. mecburi hallerde işe gitmediği sürede Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca meydana getirilen ödemedir. Sigortalı çalışan kişinin ilgili sıhhat kuruluşlarından alacakları tabip raporu ile raporda belirtilen süreler için ödeme alırlar.

Rapor parasının alınması için vatandaşların bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumu sistemine herhangi bir baka hesabı tanımlı olan kişiler için rapor parası ödemeleri sistem üstünden direkt kişilerin hesaplarına yapılmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Rapor Parası Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Rapor parası almak için kişilerin uzman bir sıhhat kuruluşundan alacakları iş görmezlik raporuna gerekseme vardır. Uzman bir tabip tarafınca belirli kriterlere gore düzenlenen raporlar ile kişiler SGK’ya başvurarak rapor parası alabilir. Rapor parası almak için:

 • Hastaneden alınan rapor, işverene teslim edilir.
 • İşveren tarafınca rapor e-rapor sistemine girilir.
 • SGK tarafınca rapor incelenir.
 • SGK onayının arkasından işçinin hesabına para yatırılır.
 • SGK’ya tanımlı hesabı olmayanlar adına para PTT üstünden yatırılır.
 • Rapor parasının yatırıldığına dair bilgilendirme mesajı kişinin cep telefonuna gönderilir.

Başvurularını meydana getiren kişiler E-devlet üstünden rapor parası sorgulama işlemlerini yaprak tüm süreci takip edebilirler.

Rapor Parası Ne Kadardır?

SGK rapor parası kişiden kişiye değişim göstermektedir. Kişinin aylık brüt ücretleri ve prim durumuna gore değişik ücretler hesaplanmaktadır. Buna gore rapor parası ücretleri belirlenirken:

 • Ayakta tedavilerde – 2/3
 • Yatarak tedavilerde – 1/2

Oranlarında gelir ödemesi yapılmaktadır. Tedavi yöntemi, üç aylık brüt gelir, raporlu gün sayısı, prim gün sayısı vb. birçok değişken söz mevzusu ücretlerin değişmesine niçin olmaktadır.

Rapor Parası Ne Süre Yatar?

İş görmezlik raporunun SGK’ya bildirilmesinin arkasından en geç 15 gün içinde rapor parası ödemesi yapılır.

İş görmezlik raporunun çalışan tarafınca işverene teslim edilmesinin arkasından, minimum 5 gün içinde işveren, raporu e – rapor sistemine girmek zorundadır. Bu süre içinde Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirilmeyen kişiler için cezai işlem uygulanır.

2 ay içinde raporlu şahıs tarafınca PTT üstünden çekilmeyen paralar Toplumsal Güvenlik Kurumunun emanet hesaplarına aktarılmaktadır.

SGK Rapor Parası Alma Şartları Nedir?

İş görmezlik raporu ile rapor parası almak isteyen kişilerde birçok değişik koşul aranmaktadır. Rapor parası almak için lüzumlu en temel şartlar içinde; rapordan önceki 1 yıl içinde minimum 90 gün prim ödemesinin yapılmış olmasıdır. Bu temel şartı sağlayamayan kişiler rapor parasından yararlanamazlar.

1 –  2 günlük raporlar için iş görmezlik ödeneği SGK tarafınca yapılmaz. Alınan raporda ek olarak ne olursa olsun bir hastalık teşhisinin yer alması gerekmektedir. İş görmezlik raporunun bağlı olduğunuz Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Rapor parası ödemesi için aranan şartları sıralayacak olursak:

 • 1 yıl içinde minimum 90 gün prim ödemesi yapılmış olması,
 • Rapordan önceki son 3 aydaki bilgilerin verilmesi,
 • Kanuni süre içinde raporun SGK’ya bildirilmesi,
 • Geçmiş prim borcunun bulunmaması,
 • Rapor süresinin 2 günden fazla olması gerekmektedir.

Rapor parası almak isteyen kişilerin bu şartları sağlamaları gerekmektedir. Söz mevzusu şartların sağlanamaması halinde kişilere SGK tarafınca rapor parası ödemesi yapılmayacaktır.

Kimler SGK Rapor Parası Alabilir?

Sigortalı olarak (rapordan önceki 1 yılda 90 gün prim yatma şartıyla) çalışan hepimiz, yetkili sıhhat kuruluşunda görevli tabip tarafınca verilen iş görmezlik raporunu Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirmek şartıyla rapor parası alabilir. SGK tarafınca yetkilendirilmiş tabip ve hastane haricinde alınan geçici iş görmezlik raporu için ödeme yapılmaz. Rapor parasından yararlanmak için bu şartlarla beraber:

 • İş kazası,
 • Meslek hatalığı,
 • Hastalık,
 • Doğum ve analık halleri vb.

Durumlar için raporun alınmış olması gerekmektedir. Bu tip durumlarda kişilere geçici iş görmezlik raporu verilerek çalışmadıkları süreler için yaşayacakları maddi kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Rapor Parası Almak İçin Raporda Hangi Şartlar Aranır?

Rapor parasının verilmesi için kişide ve raporda Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca belirlenen tüm şartların sağlanması gerekmektedir. Buna gore:

 • 10 güne kadar olan raporlarda tek bir doktor onayı,
 • 10 günden fazla yada tekrardan verilmesi durumunda aynı tabip tarafınca onay verilmesi,
 • 1 yıl içinde 40 günden fazla rapor alınması için sıhhat heyeti onayı vb.

Tüm detayların raporda yer alması gerekmektedir. Hastalık teşhisi ve SGK tarafınca yetkili tabip ve sıhhat kuruluşundan iş görmezlik raporunun alınması da oldukça önemlidir. Bu şartları sağlamayan kişilerin iş görmezlik ödemesi alması mümkün değildir.

Rapor Parası Iyi mi Hesaplanır?

Rapor parası hesaplamasının yapılması için rapordan önceki son 3 aydaki bilgilere gerekseme duyulmaktadır. 1 yıl içinde 90 günlük rapor öncesi prim şartını elde eden hepimiz için ödeme yapılması ön görülmektedir. Mesela; Ekim ayında alınan bir rapor için geçen üç ay Eylül, Ağustos, Temmuz ayları olacaktır. Bu aylardaki toplam ödeme ve prim gün sayıları hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir.

Mesela; Son üç aylık dönemde geliri 1.000 TL olan bir şahıs için 3 bin TL üç aylık ödeme ve 30 – 30 – 30 toplam 90 prim gün sayısı hesaplamada dikkate alınmaktadır. Bu iki unsurun hesaplaması ile ortaya çıkan gelirin %50’si esas alınmaktadır.

Ayakta tedaviler için 2/3 – yatarak tedaviler için 1/2 oranında ödeme yapılması ön görülmektedir.

Rapor parası hesaplama işleminde ilk üç aylık brüt gelir ve aynı döneme ilişkin prim günü toplanır. Raporlu sayılan günden 2 çıkartılır. Üç aylık brüt gelir, aynı döneme denk gelen prim gün sayısına bölünür.

Çıkan netice, raporlu olunan gün sayısı ile çarpılır. Tedavi yöntemine gore 2 – 1 ile çarpılarak, 3 yada 2’ye bölünür. Rapor parası hesaplama işlemleri kişiden kişiye değişim göstermektedir.

SGK Rapor Parası Nereden Alınır?

Rapor parası Toplumsal Güvenlik Kurumunun sistemine kayıtlı bir banka hesabınızın olması halinde para direkt banka hesabınıza yatırılmaktadır. Sisteme kayıtlı olmayan kişiler için ödemeler PTT vasıtasıyla yapılmaktadır.

PTT’ye yatırılan iş görmezlik ödeneği en geç 2 aylık süre içinde çekilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde çekilmeyen paralar SGK’ya iade edilir. SGK sistemi üstünden ödemelerin yapılabilmesi için sistemde:

 • Ziraat Bankası,
 • Halkbank,
 • Vakıfbank,
 • Şekerbank,
 • İş Bankası vb.

Bankalardan açılmış hesapların kayıtlı olması gerekmektedir. Geçici iş görmezlik ödemelerinin yapılması için rapor bildirimlerinin yasal süreler içinde yapılıp yapılmadığını takip etmeniz tavsiye edilmektedir.

Rapor Parası Hesaplama 

Rapor Parası Ne Zaman Yatar ?

tıkla sorunu sor

2021 SSK, SGK, Bağ-Kur Rapor Parası Sorgulama İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir