2021 Yılında Asgari Ücret 2 Bin TL Olur mu? Net Hesaplama

Emekçi insanların bir bir çok asgari ücretle, belirli bir kesimi asgari ücretin altında, öteki kalan kısım da asgari ücretin üstünde bir işte çalışıyor. Genç, kendi ayakları üstünde durmayı öğrenmeye çalışan yada meslek öğrenmeye çalışanlar hariç asgari ücretin altında çalışan pek kimse kalmadı artık. Geçinmenin ve ekonomik krizin insanları fazlasıyla zorladığı şu dönemlerde insanoğlu merakla 2021 senesinde asgari tutara gelecek zammı beklemektedir. Şahsın asgari ücretle yalnız kendini geçindirmesi bile zorken bir de bu para ile ev geçindirmeye çalışan vatandaşlar var. En çokta onlar asgari tutara zam gelmesini istemektedir. 2021 senesinde bir fazlaca insanoğlunun tahminince 2000 TL olacağı söylenen asgari ücret için 2021 yılının gelmesini merakla bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ortalama 200 TL‘ilk bir zam bulunduğunu göz önünde bulundurarak 2000 TL‘ye yakın bir ücret olacağını düşünüyoruz.

Asgari Ücret

Asgari ücret her yıl devlet ve belirli temsilcilerin sonucu ile her yıl zamlanan, çalışana verilen bir maaş sistemidir. Bir kişinin yaşamını düzene koyabilmek ve beslenme, barınma, ısınma, giyim şeklinde temel gereksinimlerini gidermesi amacıyla, kendini geçimini sağlayabilmede kafi gelecek kadar paranın işçiye maaş olarak sunulmasıdır. İşçiye sunulabilecek en düşük maaş asgari ücrettir. Daha düşük bir paraya kimse eleman çalıştıramaz. Asgari ücretin altında sadece yaşı minik, aileleri tarafınca meslek edinmeleri için iş hayatına atılan, okul eğitimini tamamlamadıkları için bir kuaförün yada öteki meslek öğreten insanların yanında çalışmaya girenler çalışabilir. Ya da emek harcama yaşamını evden yürüten yada özgür meslek işçileri asgari ücretin altında çalışır.

Asgari-ücret
Asgari ücret bir kişinin geçimini sağlayabilmesi için işçiye verilen en düşük maaş.

Asgari Ücret Zamları Iyi mi Belirlenir?

Asgari ücret için oluşturulmuş temel esaslar 01.08.2004 tarihinde 25540 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Asgari Ücret Yönetmeliği de anlatılmıştır. Piyasaya sürülen yönetmelikte asgari ücretin iyi mi belirlendiğini özetleyen tüm detaylara yer verilmiştir. Resmi Gazete’de piyasaya sürülen detayların başlıkları şu şekilde sıralanabilir;

  • İçerisinde asgari ücretin amaçlarını, hangi kapsamda bulunduğunu, kimlere dayandığını ve asgari ücret tarifları,
  • Asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilkeler ve esaslar,
  • Asgari ücret komisyonunun kuruluşu ve bu kuruluşun yerine getirmesi ihtiyaç duyulan görevleri, yetkileri ve sorumlulukları
  • Asgari ücretin yürürlüğe girmesi, asgari ücret mevzusunda iş verenin üstlenmesi ihtiyaç duyulan sorumluluklar, asgari ücretin karşılayabileceği işveren ve işçilerde aranan nitelikler olarak 4 ana başlıkta incelenmektedir.

Asgari ücret tüm işçilerin çalmış olduğu, her türlü işi kapsamaktadır. Mesela bir yapınak işçisi de asgari ücret alabilir, iş verenin inisiyatifine bakılırsa esnafta çalışan bir kişi da asgari ücrete doğal tutularak çalıştırılabilir. Asgari ücret belirlenirken kimsenin diline, dinine, ırkına, inançlarına, siyasal düşüncelerine yada cinsiyetine bağlı olarak fark yapılamaz. İşçi olarak çalışan emek veren her insana asgari ücret hakkı bilinmektedir. Asgari ücret komisyon tarafınca belirlenir. Komisyon, tutarı belirlerken her türlü işi önemseyerek, hepsini kapsam alanına alacak şekilde ücret değerlendirmesi yapar. Asgari ücretin belirlenmesinde esas olan bir güne bakılırsa hesap edilmesidir. Saat başı, parça başı, aylık ve haftalık ödeyen iş yerlerinde değişik ayarlamalar yapılmaktadır. Komisyon asgari tutarı belirlerken ülkenin ekonomik durumuna, toplumsal durumuna ve insanların geçinme şartları şeklinde kaynakları göz önünde bulundurarak kararlar veriyor. Asgari tutarı belirlemek için kurulan komisyon, bakanlıktan haberi gelmesi üstüne toplanır ve bakanlıktan gelen kararlara ve gündeme bakılırsa emek harcama stilleri oluşturulur. Bir komisyon toplantısında minimum 10 şahıs olabilir. Verilen kararlar oy birliği ile sağlanır. En fazlaca oyu alan karar kabul edilir.

Asgari Ücret Zamları Nasıl Belirlenir
Asgari ücret zamları komisyon toplantısında oy birliği ile belirlenir.

Herkesçe uyulan karara uymayan Komisyon üyeleri gerekçeleri ile beraber niçin katılmadıklarını açıklarlar. Eğer Komisyon üyeleri tarafınca verilen kararların talih eseri ortak çıkması halinde Bakanın verdiği son karar ile fazla oy alan tarafın sonucu kabul edilmiş olur ve toplantı kapatılır. Oy birliğinin fazlaca olduğu tarafın verdiği karar esas alınarak karar defterine yazılır ve orada bulunan hepimiz tarafınca imzalanır. Komisyon asgari tutarı belirlerken mevzuyla ilgili olabilecek her insanın fikrini sorarak onların da görüşlerini alabilir. Noksan kalmış olduğu yerde informasyon almak amacı ile uzman kişilerin bilgisine ihtiyacı olduğunda onlara da başvurabilir. Komisyon üyelerinin, başkanların ve öteki üyelerin tüm bildiklerini kendilerine saklamaları esastır. Dışarıya informasyon yada herhangi bir belge vermek yasaktır. Komisyon ve Bakanlık tarafınca belirlenen asgari ücretin o yıl ki miktarı Resmi Gazete‘de yayımlanır. Yayımlandığı tarihin derhal arkasındaki ayın başlangıcında yürürlüğe girmiş olur ve uygulamaya geçer. Belirtilen kurallardan ve esaslardan biri de; işverenler işçi ile içinde yaptıkları sözleşmeye kendi kafalarına bakılırsa asgari ücretten azca maaş verilir şeklinde bir madde ekleyemez. İşçinin herhangi bir yerden almış olduğu yardımlar da asgari tutarı etkilememektedir. İş veren bunu kullanarak işçinin maaşından eksiltemez. Eksilttiği halde iş verene para cezası uygulanır. Komisyon Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’nın belirleyeceği bir kişinin başkanlığında toplanır. Asgari Ücret Komisyonu şu şekildedir;

  • Gömü Müsteşarlığının yetki vermiş olduğu bir temsilci,
  • Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler  Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü yada Müdür Yardımcısı,
  • Emek verme alanında en fazla işçiyi barındıran en üstteki işçi kurumunun değişik işler için tercih edeceği 5 temsilci,
  • Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdürü ve Müdür Yardımcısı,
  • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından mevzu ile ilgili dairenin başkanı ya da yetki vereceği bir görevli,
  • Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı yada Başkan Yardımcısı tarafınca kurulur.

Asgari Ücret Ne Kadar Zamlanacak?

Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak 2017 senesinde vergiler ve öteki giderler hariç toplam 1404 TL olan asgari ücret  1604 TL’ye çıkarak 200 TL’lik bir zam söz mevzusu olmuştur. Her senenin bu zamanlarında gündem mevzusu olan asgari ücret bu yılda merak mevzusu olmuş durumda. Her insanın dileği 2000 TL olması yönünde. Her yıl ortalama 200 TL zam geldiğini var sayar isek asgari ücretin bu yılda 1800 TL’ye kadar çıkacak bir sayı olacağını söyleyebiliriz. Fakat bu yıl asgari tutara %20 yada 25 zam geleceği söyleniyor. Bu yüzde 20’lik ve 25’lik zamda ortalama 400 TL‘ye karşılık etmektedir. Asgari ücretin bu yüzden 2000 TL olması yüksek küçük bir ihtimal. Asgari ücret her geçen yıl, yükselen iktisat şartlarına ve insanların geçim durumuna bakılırsa ayarlanmaktadır. Bir kişinin temel gereksinimleri o dönemin şartlarına bakılırsa ne kadarsa asgari ücret ona bakılırsa belirlenmektedir. Bugüne bakılırsa belirlenecekse insanların yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılara ve yaşam pahalılığına bakılırsa asgari ücretin net 5000 TL olması lüzumlu. Fakat zorlaşan yaşam koşullarında bu maalesef ki mümkün olamıyor. Net ve kati karar için 2021 Ocak ayını bekleyeceğiz. Umutlarımız ve dualarımız 2000 TL olması yönünde. 🙂

Asgari Ücret Zamlanacak Mı
Asgari ücretin bu yıl %20 ile %25 arası zamlanacağı iddia ediliyor.

Asgari Ücret Ne Süre ve Iyi mi Uygulanır?

Asgari ücret senenin sonlarına doğru toplanan komisyonda belirlenir. En fazla 2 yılda bir yapılması ihtiyaç duyulan güncellemeler sonrasında verilen karar ile asgari ücret zammı belli olur. Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’ nın öncülük etmesi ile Asgari Ücret Komisyonunca belirlenmiş olan güncel asgari meblağ Resmi Gazete’de yayımlanır ve yasal olarak artık yürürlüğe girmiş olur. Yürürlüğe girmiş olduğu aydan bir sonraki ayın başlangıcında derhal faaliyete geçer ve tüm iş yerlerinde, tüm işçiler için geçerli olur. Hiçbir işveren işçisini belirlenmiş olan asgari ücret altında çalıştıramaz. Bir işçinin geçimini ve temel gereksinimlerini karşılayabileceği bir meblağ olarak belirlenen asgari ücret bir işçiye verilebilecek en düşük maaş olarak bilinmektedir. İş veren eğer iş yerinde, çalışanlarına asgari ücretten fazlasını değil de kanunlarca belirlenen tutarı veriyor ise, “bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır” şeklinde bunu bildirecek bir yazı duvara asmalıdır. Bu yazının iş yerlerinde olmamasının herhangi bir cezai yaptırımı bulunmamaktadır.

Asgari Ücret Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır
Asgari ücret tutarı belirlendikten sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanır.

Gönül isterdi ki asgari ücret her insanın dilediği oranda fazlaca olsun. Geçimden daha öte refah bir yaşam yaşatabilecek, ekonomik sıkıntılardan kurtaracak bir miktar olsun. Fakat yaşam şartları buna el vermiyor. Her neyse azca ile yetinmeyen bir çok asla bulamazmış dostlar. Halimize şükür. 🙂

Güncel Data: 2021 senesinde asgari ücret ile ilgili temennilerimize yanıt gecikmedi. Meydana getirilen izahat neticesinde brüt asgari ücret 2.558,00 TL olurken net asgari ücret 2.020,91 TL olmuştur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir