2021 Vergi Sicil Affı Resmi Gazetede Yayınlandı! (Esnafa Müjde)

Gömü ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca Vergi ve Öteki Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Genel Tebliğ 5 seri numarası ile 05 Ocak 2021 tarihindeki Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. 28 Aralık 2021 evveliyatına kadar ödenmesi ihtiyaç duyulan borçları zamanında ödemeyenlerin belirtilen süre dahilinde ödeme yapmamaları durumunda borçlarını aynı kanunun 9. maddesi gereği gecikme zammı ile beraber ödemeleri kararlaştırılmıştı. İşte bu kanunda yer edinen ibare ile beraber borçların tekrardan yapılandırılması ile ilgili bir karar verilmiştir. 2021 yılı için kredi sicil affı hakkında hemen hemen bir izahat yapılmasa da 7143 sayılı bildiri ile Resmi Gazete’ de yer edinen ifadeler ile kanundan yararlanamayacak olanlar, taksit süreleri, tahsilatı gerçekleşmemiş tutarlar 2021 vergi sicil affı vb. tüm mevzulara yer verilmiştir.

Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Yararlanamayacak Olanlar

Kanun dahilinde belirlenen sürelerde borçlarını ödemeyerek yasa ihlali gerçekleştirmiş olanlara, yasa ihlaline sebebiyet veren tutarların her ay ve kesirleri dahilinde hesaplanan zarlarıyla ve ek olarak gecikme zamları ile beraber tekrardan yapılandırma imkanı tanınmıştır. Bu imkandan yararlanmak için borçların 28 ŞUBAT 2021 evveliyatına kadar bu borçları ödemeleri gerekmektedir.

Karar gereği yapılandırma işleminin yapılabilmesi için, yapılandırma işlemi yapmak isteyen borçluların aşağıdaki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. 

 1. Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı karar gereği borçların tekrardan yapılandırılmış olması
 2. Yasayı ihlal etmeye sebebiyet veren tutarların belirlenen son ödeme evveliyatına kadar gecikme zamları ile beraber ödenmesi 
 3. 28 Aralık 2021 olarak son ödeme zamanı verilen tutarların belirlenen tarihe kadar ödenmemesi sebebi ile 7143 sayılı kararda ihlal durumu meydana getirmiş olması gerekmektedir. 
7143 sayılı karardan yararlanacak olanlar
Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin karardan yararlanma şartları

Yapılandırma kararından yararlanmak isteyenlerden herhangi bir dilekçe ile ilgili kuruma başvurmaları benzer biçimde bir koşul aranmayacaktır.  Daha evvel verilen karar gereği, borçlarını ödeyenler sadece indirimlerden yararlanmak için hak beyan edenlerin talepleri reddedilecektir.

Örnek: 7143 sayılı Alacakların Tekrardan Yapılandırılması İlişkin Kararın 2. maddesi gereği ödemediği borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 9 taksit seçeneğini tercih etmesi durumunda, ödemesi ihtiyaç duyulan ilk taksiti ödememesi halinde, hesaplama yapılarak yeni meblağ bulunacaktır. Gecikme zamları da bu tutarlara eklendikten sonra kişi kanun kapsamında yapılandırma işlemine devam edebilecektir.

Örnek: Gene aynı kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen ve borçlarını peşin olarak ödeyeceğini taahhüt eden borçlu, birinci taksit süresi içinde borcunu gecikme zamları ile beraber ödemediğinden dolayı yapılandırma hakkını ne yazık ki yitirmiştir.

Bu durumun sebebi şahsın peşin ödeme seçeneğini tercih etmesinden meydana gelmektedir. Bu borçlu Şubat ayı sonuna kadar borçlarını kapatma ve kanundan yararlanma hakkına normal olarak ki haizdir. Sadece belirtilen indirim oranlarından yararlanamayacaktır. Sadece 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsilatına ilişkin kanun kapsamında borçlu şahsın zor durumda bulunduğunun tespit edilmesi halinde de bu kanundan yararlanabileceklerdir. Vergiden Düşülebilen Kalemler Listesi 2021 (GÜNCEL) içeriğimizi inceleyerek detaylı informasyon edinebilirsiniz.

Yapılandırma Kapsamında Olan Borçlar

 • Hususi Tüketim Vergisi (ÖTV)
 • Katma Kıymet Vergisi (KDV)
 • Gelir vergisi 
 • Kurumlar vergisi 
 • Stopaj vergisi borçları kanun kapsamında belirlenen süreye kadar yapılandırabilecektir.

Yukarıda bahsi geçen vergi türlerinin ilk taksitin başladığı tarihten itibaren adım atmak suretiyle son taksit süresine kadar,erken ödenmesi benzer biçimde bir durum söz mevzusunda olduğunda ise borçların tamamen kapatılmış olduğu süreye kadar vadelerinde ödenmeleri gerekmektedir.

2021 Yılı Kredi Sicil Affı Çıkmış oldu mu?

Hemen hemen kara listede olanların affedilmesine ilişkin kredi sicil affı 2021 senesinde yeni bir düzenleme yapılmadı.

Zor Durum Tespitinin Yapılması

6183 sayılı Amme Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 48. maddesinde zor durumdan dolayı borçların tahsilatının gecikebileceği benzer biçimde bir durum söz mevzusu olmaktadır. Mevzuatta yer edinen hükümlere nazaran zor durumun tespiti yapılacaktır. Kanun hükmünde yer edinen maddelere nazaran bu borçları ödeyememiş olanlara yapılacak olan araştırma sonrası zor durumlarının tespiti yapılırsa borç yapılandırma imkanlarından yararlanmış olabileceklerdir.

Zor Durum Tespitinin Yapılması
Zor Durum Tespitinin Yapılması

Taksit Süreleri İle İlgili Düzenleme

Taksit sürelerinin uzatılması mevzusu 7143 sayılı kanuna eklenen geçici 2. maddenin 2. fıkrasında ele alınmıştır. Kanun dahilinde Aralık 2021 ve ocak 2021 ödeme dönemleri belirlenen borçların ödeme sürelerinin 2021 yılı Şubat ayına kadar uzatılmasına olanak tanınmıştır. Bu fıkrada yer edinen ibarelere nazaran borçluların yapılandırma işlemi yapmasına herhangi  bir engel olmaması durumunda bu işlem tahsilatı meydana getirecek olan vergi dairelerince re’ sen yapılacaktır. Borçluların vergi dairelerine yazılı olarak yapılandırma başvurusu yapmalarına gerek kalmamıştır. 

Ödeme sürelerinin kanun kapsamında uzatılması dahilinde faiz ya da zam uygulanmayacak ve kat sayılarda değişim yapılmayacaktır. Taksit süresi borçlu tarafınca belirlenecektir. Bakanlık’ a bağlı olarak etkinlik gösteren ve tahsilat işlemi meydana getiren vergi dairelerince vergi ya da matrah artırımı taleplerinde bulunulması durumunda son ödeme zamanı gene 28 Şubat 2021 olacak ve bu sürelerde herhangi bir değişim yapılmayacaktır.

Borçluların 2021 senesinde borçlarını ödemelerini ihtiyaç duyulan süreler esas alınacaktır. 28 Şubat 2021 evveliyatına kadar ödemeleri gerçekleştirmemiş olanlar kanun ihlali yapmış sayılacaklardır. Kanun kapsamında süreleri uzayan taksitlerin 1. yada 2. ödenmesi ihtiyaç duyulan taksit olması durumunda ise gene belirttiğimiz tarih geçerli olacaktır. Sadece borçluların belirtilen tarih yerine borçlarını 31 Mart 2021′ a kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı kanunun 9. maddesinin b bendinde yer edinen indirim oranlarından yararlanabileceklerini de belirtmek gerekiyor. Şahıs Şirketi Fatura Limiti Ve Vergi Hesaplama işlemi yapabilirsiniz.

Katsayılar ise aşağıdaki gibidir;

Kaysayılar aşağıda yer almış olduğu gibidir. Belirtilen taksit sayısına katsayılar bölünerek borçlulardan eğitim edilecek tutarlar hesaplanmaktadır.

 1.  Altı eşit taksit için belirlenen katsayı (1,032)
 2. Dokuz eşit taksit için belirlenen katsayı (1,053)
 3. On iki eşit taksit için belirlenen katsayı (1,064)
 4. On sekiz eşit taksit için belirlenen katsayı (1,086)
 5. Yirmi dört eşit taksit için belirlenen katsayı (1,109)
 6. Otuz altı eşit taksit için belirlenen katsayı (1,19)
 7. Kırk sekiz eşit taksit için belirlenen katsayı (1,247)
 8. Altmış eşit taksit için belirlenen katsayı (1,304)
 9. Yetmiş iki eşit taksit için belirlenen katsayı (1,361)
 10. Yüz kırk dört eşit taksit için belirlenen katsayı (1,703) olmaktadır.

Örnek: 6 eşit taksit halinde borcunu ödeyeceğini taahhüt eden bir A borçlusu, vadesi 31 Ekim 2021 tarihinde olan borcunu kanun kapsamında yapılandırma işleminden yararlanarak 16 Ocak 2021 tarihinde ödemiş olsun. İkinci taksitin vadesi ise 28 Şubat 2021 olacağından bu tarihte ödemeyi yapmamış olsun. Kanun kapsamında yapılandırma işleminden yararlanılabilmesi için yukarıda bahsi geçmiş olduğu benzer biçimde ilk taksitin zamanında ödenmesi gerekmektedir. Sadece borçlu ilk taksiti zamanında ödemediğinden dolayı kanunda yer edinen ibareleri ihlal etmiş sayılacağı için herhangi bir indirimden yararlanması da söz mevzusu olmayacaktır.

Örnek: Yukarıda örnekte yer edinen A borçlusu, ikinci taksitin ödenmesi süresinde öteki taksitlerini de gene 28 Şubat 2021′ a kadar öderse yapılandırma hakkından yararlanmış sadece indirim hakkını elde edememiş olacaktır.

Tahsilatı Yapılmış Olan Tutarlar

Borçlu şahısların yapılandırma başvurusu yapmaları ile kanunun yürürlüğe girmiş olduğu süre içinde ödemeleri ihtiyaç duyulan bu borçları ödememeleri durumunda alacaklara karşılık belirlenen tutarlar re’ sen alınacaktır. Eski vadeli olan borçlar dikkate alınmak sureti ile öteki borçların tahsilat tarihleri dikkate alınarak ödenecektir. Eğer hesaplanan tutarlar ödenmesi ihtiyaç duyulan tutarlardan fazla çıkarsa, fazla olan tutarların iadesine karar verilecektir.

Kamu alacaklarına karşılık olarak şahısların rızası dahilinde tahsilatı yapılacak olan tutarların ödenmesi en eski vadelerden başlanarak yapılacaktır. Karar kapsamında şahısların başvuruları yazılı olarak alınmayacaktır. Mahsup işlemi vergi idareleri tarafınca re’ sen gerçekleştirilecektir. Şahısların rızası ya da idarenin zorlaması ile ödenecek tutarlarda fazla hesaplama yapılması benzer biçimde bir durum söz mevzusu olabilecektir. Bu durumda şahısların vergi daireleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. İade edilmesi ihtiyaç duyulan bu tutarların belirlenen şartları taşıması gerekmektedir.

Örnek: Bir şirket 1 Mart 2021′ de süregelen ve devam eden borçları için taksit seçeneğini tercih etmiştir. 2016 yılı için ödenmesi ihtiyaç duyulan borç tutarı 500 bin TL olurken, 2017 yılı için 600 bin TL olmaktadır. İncelemelerin sonlanması ile matrah farkları hesaplanmıştır. 2016 yılı için 600 bin TL, 2017 yılı için 800 bin TL matrah farkı tespit edilmiştir. Cezalı kurumlar vergisi tarhiyatı için aradaki farkların bulunması gerekmektedir.

2016 yılı için 100 bin TL, 2017 yılı için 200 bin TL olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple yapılması ihtiyaç duyulan işlem cezaları kurumlar vergisinin üstü çizilerek iptal edilecek olmasıdır.

Vergi borcu olanların borçları bu karar kapsamında 28 Şubat 2021 evveliyatına kadar yapılandırılacaktır.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir