Ankara Hafta Sonu Nöbetçi Noterler (NİSAN 2021)

Nöbetçi eczane olur da, nöbetçi noter olmaz mı? Hakkaniyet Bakanı Abdülhamit Gül kısa süre içinde nöbetçi noter uygulamasının başlatacağı ile ilgili izahat yapmıştı. 6 Nisan tarihinden itibaren noterlerimiz fazla mesaiye başlıyor. Uygulama kapsamında Ankara’da 2, İzmir’de 2, İstanbul’da 4 ve öteki illerimizde 1’er noterimiz yurttaşlarımıza cumartesi ve pazar günlerinde de hizmet verecek. Noterler hafta içi mesai saatleri içinde yaptıkları bu işlemleri hafta sonu da nöbet yerlerinde gene 2021 ücret tarifesi mukabilinde yapabilecek.

Nöbetçi Noterlik 6 Nisan’dan İtibaren Başlıyor

Ankara Hakimevi’nde düzenlenen Nöbetçi Noterlik ve Konsolosluklarımıza Meydana getirilen Noterlik İşlemlerinden Vatanımızda Örnek Alınması Tanıtım Toplantısı’nda Hakkaniyet Bakanı Abdülhamit Gül hafta içinde noterlerin mesai saatlerinin uzatılacağı ve hafta sonunda da nöbetçi noterlerin noterlik dairelerinde yurttaşlarımıza hizmet verileceği belirtilmişti. Bakan yapmış olduğu açıklamada pek oldukca vatandaşımızın noterlerin mesai saatleri haricinde işlem yapamadıklarından dolayı mağdur olduklarının altını çizdi. Nöbetçi noterlik uygulamasının 6 NİSAN 2021 tarihinde başlayacağını belirten bakan, tüm hazırlıkların da yapıldığını söylemişti.

Bilhassa geçtiğimiz günlerde Bakan, satış işlemleri esnasında yurttaşlarımızın mağduriyet yaşadıklarının altını çizdi. Bilinmiş olduğu şeklinde noterlerin vazife tanımına giren konulardan bir tanesi de satış vaadesi sözleşmelerini imzalamaktır. 2. el araç almak için yaşadıkları şehirlerden bir başka şehre hafta sonu gelen yurttaşlarımız noterler hafta sonları çalışmadıklarından dolayı beğendikleri araçları almak için satış işlemi yapamıyor ve hafta içi mesai saatlerinin başlamasını bekliyordu. Bu anlamda yaşanmış olan mağduriyetlerin giderilmesi ve siyaset işlerinde aksaklık yaşanmaması adına bakanlık, devlet kurumları, hususi kuruluşlar ve odalar ile görüşerek mevzu hakkında bir karara vardı.

Adalet Bakanı twitter
Hakkaniyet Bakanı’nın nöbetçi noterlik ile ilgili duyurusu

Vatanımızda bulunan noterler, Türkiye Noterler Birliği‘ne bağlı olarak etkinlik göstermektedir. Noterlik hizmetlerinin gelişmesi, yazışmaların çabuk bir halde yapılması, satış işlemlerinde yaşanmış olan aksaklıklardan dolayı yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve hakkaniyet anlayışı ile bakanlık tarafınca nöbetçi noterlik uygulaması hayata geçirilmiştir. Noterlik, hakkaniyet sisteminin mühim mihenk taşlarından bir tanesidir. Hukuki işlemler noterler tarafınca belgelendiğinden ve bu belgelerin hukuki yaptırımları olduğundan dolayı noterlerimize büyük görevler düşmektedir.

Bazı mevzularda yaşanmış olan ihtilaflar yargı makamlarına gitmeden evvel noterler tarafınca çözüme kavuşturulmaktadır. Noterlerin tamamen bağımsız ve yansız olması gerekmektedir. Vatandaşa kaliteli hizmet sunmak ve ihtimaller içinde sorunların yargıya intikal etmeden çözüme ulaşması amacı ile hukuki güvenliğin tesisi açısından alınan karar yürürlüğe girdi. Vatandaşımızın hakkaniyet ve hukuki hizmetlere erişimi açısından noterlerin hem vazife tanımları hem de yetkileri ciddi manada genişletilmiştir.

Bilhassa tescil işlemleri geçtiğimiz senenin 1 Şubat ayından beri noterlerin elinde bulunmaktadır. Yargının iş yükünün hafifletilmesi ve adaletin daha kısa zamanda tecelli edilmesi adına noterlerin görevleri birbiri ile bağlantılı bir halde ilerlemektedir. Ek olarak nöbetçi noter uygulamasının yanı sıra bakanlık tarafınca verilen bir karar ile ilerleyen tarihlerde noterlerin hafta içi mesai saatlerinin de uzaması gündemdedir. Noterler bilinmiş olduğu şeklinde hafta içi 09:00 ile 17:00 saatleri içinde iş koşturmacasındadır. Artık bakanlıkça belirlenen noterler cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecektir.

Ankara Nöbetçi Noterleri

Alınan karar ile beraber İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında 4 nöbetçi noter, İzmir ve Ankara’da 2, öteki illerimizde ise 1’er tane nöbetçi noter hizmet verecektir.

🖌6 NİSAN 2021 CUMARTESİ

Ankara 40. Noteri Handan BAYKAM

Adres : Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 42-3 Balgat Çankaya Ankara

Telefon : 0312 877 77 57

Ankara Nöbetçi Noterleri
Ankara Nöbetçi Noterleri

Ankara 40. Noterinde de Abdülhamit GÜL işlem yapmış olacaktır.

Adres : Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesı Numara: 42 Balgat Çankaya Ankara

Telefon : 0312 287 77 57

Altındağ 7. Noteri Filiz ŞAHİN

Adres : Çevreli Caddesi Dik Sokak 8/A Aydınlıkevler Altındağ Ankara

Telefon : 0312 171 71 60

🖌07 NİSAN 2021 PAZAR

Ankara 23. Noteri Gülay ERSAN

Adres : Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 1 Bulvarı Maşlak İş Merkezi Zemin Kat Numara: 20

Telefon : 0312 341 08 56

Ankara Nöbetçi Noterler Listesi
Ankara Nöbetçi Noterler Sıralaması

Ankara 35. Noteri Şahver GÜLBENK

Adres : Hoşdere Caddesi Numara 119/A Çankaya Ankara

Telefon : 0312 439 35 35

Nöbetçi Noter Sorgulama

6 ve 7 Nisan 2021 tarihlerinde nöbetçi noterlerimiz ilk kez hafta sonu yurttaşlarımıza hizmet verecekler. Bundan sonraki tarihlerde nöbetçi olacak noterlerimizin listelerine ise Türkiye Noterler Birliği web sayfası üstünden sorgulanabilecek.

Sorgulama yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz;

Türkiye Noterler Birliği nöbetçi noter sorgulaması
Türkiye Noterler Birliği nöbetçi noter sorgulaması
 • Kent ve tarih bilgisi giriniz.
 • Aramaya başla butonuna tıklayınız.

Sorgulama işleminden sonrasında seçtiğiniz il ve tarihe gore nöbetçi olacak olan noterlerin sıralaması görüntülenecektir.

Ankara nöbetçi noterlik sorgulama
Ankara nöbetçi noterlik sorgulaması işlemi sayfası

Eğer nöbetçi noterin adresini bulmakta güçlük çekiyorsanız harita alanından navigasyon hizmeti de alabilirsiniz. İstanbul Anadolu Avrupa nöbetçi noter sıralaması ve adreslerine kontakt bilgilerine bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak direkt sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

2021 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

6 Nisan 2021 tarihindeki Resmi Gazete’de Hakkaniyet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafınca 2021 yılı NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ ile noterlerin alacakları işlem ücretleri belirlenmiştir. işlemlere gore ödenecek olan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

YAPILACAK İŞLEM 2021 İŞLEM ÜCRETİ
Noter tutarı 4,94’den azca olmamak kaydı ile
Düzenleme tutarı 223,20 TL
Yazı tutarı sayfa başı 6,77 TL
Çevirme tutarı sayfa başı 55,99 TL
Karşılaştırma tutarı sayfa başına 6,77 TL
Tescil tutarı 2,12 TL
Emanetlerin saklanması 15,63 TL
Defter onaylama 100 sayfaya kadar 2,12 TL
Defter onaylama 100 sayfadan oldukca 79 krş
Bildirim yazı tutarı her yazı için 2,12 TL
Yol ödeneği 26,80 TL
Daire haricinde yapılacak piyango, seçim işleri için 245,53 TL
Aracılık tutarı her işlem için 1,51 TL
Mirasçılık belgesi Noter tutarı + yazı tutarı
Terk eden eşin konuta daveti Noter tutarı + yazı tutarı
Elektronik işlemler Elektronik imza
Elektronik tespit tutarı 100 KB 3,02 TL
Elektronik tespit tutarı 100 KB’dan fazla kısımlar için 1,51 TL

Noterlerin Vazife ve Sorumlulukları

Noterler kamu çalışanı değildir. Bu sebeple maaşlarını devletten almazlar. Mali bakımdan devletten özerk yapıdadırlar. Noterlik Kanunu çerçevesinde 60. maddede vazife tanımları belirtilmiş olup bu vazife tanımı haricinde herhangi bir iş yapmaları mümkün değildir. Sadece devlet dairelerinin emek verme saatleri içinde etkinlik gösterirler. Bu sebeple verdikleri hizmet kamu hizmetidir. Görevleri, belirli belgelerin resmiyet kazanması ve hukuki uyuşmazlıklar sebebi ile tarafların yasal yollara başvurmadan evvel bu sorunlara çözüm bulunması ile ilgili olmaktadır.

Noterlerin görevleri aşağıdaki gibidir;

 • Satılacak olan taşınmaz mal varlıkları için taraflar içinde satış vaadi sözleşmesi hazırlamak
 • İmza sirkülerinin çıkarılması
 • Tespit tutanaklarının ve vekaletnamelerin hazırlanması
 • İhbar, uyarı ve tescil işlemlerini yapılması
 • Resmi ya da resmi olmayan belgelerin nüshalarının hazırlanması
 • Protesto çekmek amacı ile lüzumlu belgelerin hazırlanması
 • Piyango ve kura işlemleri ile ilgili tutanakların hazırlanması
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması
noterlerin görev ve sorumlulukları
Noterlerin vazife ve sorumlulukları
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Zilyetlik devri sözleşmelerinin hazırlanması
 • Muhafaza kaydı ile meydana getirilen satış sözleşmelerinin onaylanması
 • Şahadetname, ibraname, borç senedi, ifade raporu, bildiri, rehin senedi, tanıma senedi, aile vakıf senedi, kefaletname, evlat edinme sözleşmesi,  temlik ve taahhütname belgelerinin hazırlanması işlemleri
 • Borçlar Kanunu kapsamında ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması ile beraber, miras taksimi, bağışlama vaadi hazırlanması
 • İfraz ve taksit sözleşmelerinin hazırlanması ve kaydı irat sözleşmesinin yapılması

Bunlar noterlerin genel görevleri olmakla beraber noterlik kanunu çerçevesinde noterlerin yapabilecekleri hususi işlemler de söz mevzusu olmaktadır.

Nöbetçi noterlerden bu hizmetleri Cumartesi ve Pazar günleri de gene mesai saatleri içinde alabilirsiniz. Ek olarak sorgulama hakkında data alarak işlem yapacağınız tarihe gore nöbetçi noter listelerine de ulaşabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir