Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir?

Ülkemizin ekonomik temelini oluşturan bireyler, çalışanlar olarak tanımlandıkları kanunlar ile korunmaktadırlar. Çalışanların haklarını sakınan kanunlar hem de, onların yükümlülüklerini de ortaya koymaktadır. Zira hangi işte yada meslekte çalışıyor olursa olsun kişiler gerek toplumsal ve gerekse bireysel olarak bir ekip yükümlülüklere haizdir. Bunlar ise temel olarak sigorta ve vergi ile alakalıdır. Bahsettiğimiz bu ödevler çalışanların hak ve sorumluluklarını düzenleyen kanunlar ile sabitlenmiştir ve hepimiz için geçerlidir. İşçiler, memurlar, personeller, esnafların her biri için ayrı düzenlemeler söz mevzusudur.

Bağımsız Çalışanların Sorumlulukları

Bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim sorumlulukları, kişilerin bağlı oldukları vergi dairesi, meslek odası ve diğeri kurumlara tanımlanmış durumdadır ve bu hususla ilgili olarak:

  • Gelir vergisi mükellefi olan kişiler ilgili vergi dairesi tarafınca
  • Gelir vergisinden muaf tutulanlar ise esnaf ve sanatkâr sicil müdürlükleri tarafınca
  • Şirket ortakları ise bulundukları duruma dayalı olarak tecim sicil memurluğunca yada şirket görevlileri tarafınca

Emek harcama işlemine tam olarak başladıkları ve türlerine nazaran bu kurumlara tescilleriningerçekleştirildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde “sigortalı işe giriş bildirimi” ile kuruluşlara bildirilmelidir. Bununla birlikte 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine dahil olarak faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlardan edinebilecek belgeyle belgelemek şartı ile sigortalılık taleplerine engel bir durum söz mevzusu olmamaktadır.

Prim Ödemeleri

Tüm iş yerlerinde söz mevzusu olduğu şeklinde bağımsız olarak çalışanlarda sigorta primi ödeme yükümlülüğüne haizdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Keza bu anlamda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da ehemmiyet taşımaktadır. Bu kanun işverenin ve çalışanların, çalışmakta oldukları iş yerlerindeki sıhhat ve güvenlik imkanlarının sağlanması ve iyileştirilmesi adına yetki, mesuliyet, hak ve ödevleri belirlemektedir.

Bu kanun ile gerek kamu gerekse hususi olmak suretiyle tüm sektörler aynı anda düzenlemeye doğal tutulmuştur. Bu anlamda işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerinin düzenlemesini ortaya koyan kanunlar aracılığı ile tüm yetki ve sorumluluklar öğrenilebilmekte ve yerine getirilebilmektedir. Bu kanunların çiğnenmesi durumunda ise cezai yaptırımlar ve yasal uygulamalar gündeme gelir.

tıkla sorunu sor

Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri Nedir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir