Basit Usule Tabi Olmanın Şartları ve Kira Haddi

Gelir vergisine doğal olarak olan hem de sanat ve ticaretle uğraşan her insanın elde etmiş olduğu kazançlarının karşılığında vergi ödemesi gerekmektedir. Ve bu duruma gore vergi çeşitlerini iki grupta incelemek mümkün olacaktır. İki grupta incelenen vergi türleri ise rahat usul ve gerçek usul olarak adlandırılmıştır. Buna gore her yıl değişen rahat usule doğal olarak olmanın kira haddi ve şartları en oldukca dört gözle beklenen konuların başlangıcında yer verilmiştir.

Basit Usul Vergiye Tabi Olma Şartları 2021 Kira Haddi
Kolay Usul Vergiye Doğal olarak Olma Şartları Kira Haddi

Kolay Usulde Vergilendirme

Gelir vergisine doğal olarak olan esnaf ve sanatkarların ve hem de tecim işi ile uğraşan sanat erbaplarının bir hesap periyodu içinde elde etmiş oldukları kazanç ve giderlerin yanı sıra satılan malların ve alış bedellerinin arasındaki olumlu farkı gösteren vergilendirme türü rahat usul olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda rahat usule doğal olarak olan esnafların avantajları oldukça çok olacaktır.

Avantajlar Nedir?

Kolay usulde vergilendirmeden yararlanan esnaf ve sanatkarların avantajlı olduğu durumlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Katma kıymet vergisi vermezler.
 • Defter tutmazlar.
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler.
 • Vergi tevkifatı yapılmaz.
 • Muhtasar bildirge vermezler.
 • Geçici vergi ödemesi yapmazlar.
 • Bildiri düzenlemezler.
 • Ticari kazançlarına yılda averaj 8.000 lira indirim uygulanmaktadır.
 • Amortismana doğal olarak olan tutumsal kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.

Vergilendirme mevzusunda ki avantajlar için Basit usul esnafın ödediği vergiler ile ilgili içeriğimizden informasyon alabilir ve vergiden düşülen kalemler hakkında informasyon edinebilirsiniz.

Kira Haddi ve Şartları Nedir?

Yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler dahilinde Kolay usule doğal olarak olmanın kira haddi ve şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Basit Usulde Vergi Ödeyen Esnafın Vergileri Düşük Olmasına Rağmen Birçok Esnaf Gerçek Usule Tabi Olmak Zorundadır!
Kolay Usulde Vergi Ödeyen Esnafın Vergileri Düşük Olmasına Karşın Birçok Esnaf Gerçek Usule Doğal olarak Olmak Zorundadır!
 • Kolay usule doğal olarak olan şahıs, iş yerinde devamlı çalışmak ve ya bulunmak zorundadır.
 • Kişinin gezi, hastalık, askerlik, tutukluluk vb. şeklinde durumlarda geçici olarak işinin başlangıcında bulunmaması bu şartı bozmaz.
 • İş yeri kirasının belirli bir miktarı geçmemesi gerekir. Belirlenmiş olan bu sınırın 2017 yılındaki kira bedeli Büyükşehir belediyeleri için 6.500 Türk Lirası olarak belirlenmişken öteki minik yerlerde ise 4.300 Türk Lirası olarak belirtilmiştir.
 • Belirlenen kira bedeli ise Büyükşehir belediyelerine bağlı olan bölgelerde 7.400 Türk Lirası olurken, Öteki bölgelerde belirlenmiş olan kira bedellerinin ise 4.900 Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir.
 • Ek olarak Kolay usul olma şartlarında kira miktarı önemlidir.
 • Dükkanın metrekaresinin bir önemi yoktur.
 • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetler yaptıklarından dolayı gerçek usulde gelir vergisine doğal olarak olmamaktadırlar.

İşletmeniz için ticari araç  almak istiyorsanız bağlantıdan vasıta ilanlarını inceleyebilir ve güncel kampanyalar hakkında informasyon edinebilirsiniz.

Kolay Usule Doğal olarak Olmanın Hususi Şartları

 1. Malları işleyerek ya da olduğu şeklinde satmaları durumunda senelik alım tutarları kanunda belirtilen miktarı geçmemelidir. Bu ürünleri satmaları durumunda da aynı şekilde kanunda belirtilen rakamı geçmemesi gerekir.
 2. Meblağ en fazla 148.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
 3. Yukarıdaki yazımızda da belirtmiş olduğumuz şeklinde iş haricinde başka bir işle uğraşanların da bir senelik gayri safi iş kazancının ve kazancının  49.000 Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir.
 4. Yukarıda ki bahsetmiş olduğumuz maddelerin beraber yapılması durumunda senelik satış tutarı ve iş kazancının toplamının 100.000 Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir.

Kolay Usulde İş Yeri Açmak İsteyenlerin Hazırlaması Ihtiyaç duyulan Evraklar

 • İkametgah
 • İşe başlama bildirim belgesi
 • Vergi dairesinden onaylı nüfus cüzdanı örneği
 • İş yeri kira ise kira kontratının örneği
 • İş yeri mülkiyeti iş yerini açan kişinin ise emsal kira bedelinin tespit edilmesi için emlak vergisine esas olan vergi kıymetini gösteren ve belediyeden onay alındığını gösteren belge

Gerçek Usulde Vergilendirme (Kişi Şirketi)

Gerçek usule doğal olarak olan esnaflar bilanço esasına ve işletme hesabına gore defter tutmakla yükümlü olmaktadırlar. Bilanço esasına gore tutulan defterler ise yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defterlerini tutmak zorunda olurken işletme hesabına gore defter tutan mükellefler ise işletme hesabı defteri tutmak zorundadırlar. Gerçek usulde vergilendirmenin işleyişi rahat usul vergilendirme sisteminin tam tersi orantı ile iş koşturmacasındadır. Gerçek usule doğal olarak olan esnaflarımız için işyeri kredisi veren bankalar bulunmaktadır.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir