Bireysel Emeklilik İptali İçin Ne Yapmalıyım?

Mecburi bireysel emeklilik olarak gündeme gelen otomatik bireysel emeklilik sistemi, akıllara bireysel emeklilik iptali için ne yapmalıyım? Sorusunu getirmiştir. Her ne kadar otomatik bireysel emeklilik sistemi bu mevzuda mühim bir yer tutsa da bireysel emeklilik sisteminden ayrılmayı gerektiren birçok durum vardır. Binlerce kişiyi ilgilendiren bu probleminin cevabına geçmeden ilkin mevzu ile ilgili birazcık bilgilendirme yararlı olacaktır. TBMM plan ve bütçe komisyonunda kabul edilerek resmi gazetede piyasaya sürülen bireysel emeklilik tutum ve yatırım sistemi kanununda değişim yapılmasına dair kanunla yurt içi tutum oranının arttırılması ve çalışanların emek harcama döneminde haiz oldukları refah düzeyinin emeklilik döneminde de korunması için emekliliğe yönelik tutum etmeye özendirilmesi amaçlanmıştır.

Otomatik bireysel sistemi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. İlgili yasa, otomatik katılım, iş yeri odaklı hususi emeklilik planlarına yönelik, çalışanların otomatikman emeklilik sistemine dâhil edilmiş olduğu ve ilgili kişilerin belli şartları yerine getirerek sistemden çıkabilme hakkına haiz olması esasına dayanıyor. Söz mevzusu yasa, Türk Vatandaşı ya da Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında olan bireylerden 45 yaşını doldurmamış ve 31 Mayıs 2016 tarihindeki 5510 sayılı toplumsal sigortalar ve genel sıhhat sigortası kanununun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının a ve c bentleri çerçevesinde çalışmaya başlayanları kapsıyor. Lüzumlu emek vermeyi bu kanunun hükümlerine doğal olarak olarak işveren yapar. Hem kamuda çalışanlar hem de hususi sektörde çalışanlar ilgili kanun kapsamında olup otomatik bireysel emeklilik sisteminden yararlanabiliyor.

Her ne kadar mecburi bireysel emeklilik sistemi olarak gündeme gelse de tam da bir zorunluluk söz mevzusu değildir. Kanunda cayma hakkı bireye bırakılmış olup Söz mevzusu kanunda belirtildiği şartlar sağlanarak sistemden çıkılabiliniyor. Çalışanların iş yeri değiştirmesi durumunda yeni iş yerinde emeklilik sistemi bulunuyorsa ilgili emeklilik planı yeni iş yerine aktarılır. Yen iş yerinde sistem mevcut değilse çalışan dilerse sistemden çıkabilir ya da eski iş yerine prim ödemeye devam edebilir.

Maaşımda Kesinti İstemiyorum Bireysel Emeklilik İptali İçin Ne Yapmalıyım?

Bireysel Emeklilik İptali İçin Ne Yapmalıyım sorusuna yanıt arayan bireylerin birçoğu maaşından meydana getirilen kesintiye dikkat çekiyor. Söz mevzusu kanunda daha azca ya da daha oldukca ödeme yapılabileceği de belli kurallara bağlanmıştır. Söz mevzusu sistemde sorumlulukların büyük kısmı işveren üstüne alıyor. Ödenmesi ihtiyaç duyulan meblağ, en geç çalışanın tutarının ödendiği günü takip eden iş günü ilgili kanunda belirlenen hükümler baz alınarak yapılır. Ödemelerdeki gecikmelerden doğabilecek kayıplardan işveren mesuldür. Çalışan 10 yıl süresince sistem içinde kalırsa 56 yaş şartını sağlayıp emekliliğe hak kazanır. Bununla birlikte hem kendi birikimleri ile devletin yapmış olduğu katkıları alamaya ha kazanır. Devlet katkısı standart bireysel emeklilik sisteminden değişik olarak ilgili kanuna doğal olarak olmak koşuluyla bir defaya mahsus 1000 tl ve 10 senelik gelir sözleşmesi yapılması durumunda birikimin yüzde beşi devlet katkısı sağlanıyor.

E-devlet’te sistem katılımcıları hizmetler bölümünde emeklilik nezaret sekmesi vasıtasıyla data edinebiliyorlar. Temel sözleşme detayları ve devlet katkısı detayları şeklinde detayları takip edilebiliyor. Tüm bu durumlarla birlikte otomatik bireysel emeklilik sistemini istemeyen 45 yaş altı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çalışanlarda oldukça çoktur. Sistemden yararlanmak istemeyenlerin mühim kısmı maaşından yapılacak kesintileri sebep olarak göstermektedir. Katılımcının ekonomik koşullarının değişmesine bağlı bireysel emeklilik iptali durumları da söz mevzusudur. Çalışıyor olmaktan kaynaklı emekliliği kafi gören kesim ya da katılımcının durumundaki değişimler gereği bireysel emekliliği sonlandırmak için yol haritası {hiç de} zor değildir.

Sponsorlu Bağlantılar

Süratli Ve Kolay Bir Şekilde Bireysel Emeklilik İptali İçin Ne Yapmalıyım?

Süratli ve kolay bir halde bireysel emeklilik iptali için ne yapmalıyım? Sorusu burada ehemmiyet arz eder. Otomatik bireysel emeklilik sisteminden ilk iki aydan itibaren çıkılabiliyor. Cayma durumunda ödenen katkı payları ile var ise yatırım gelirleri ile beraber başvurudan sonrasında 10 iş günü içinde ödeniyor. Üç yıldan azca kalan çalışanlar, devlet katkısından faydalanamamaktadır. 3 ila 6 yıl içinde sistemden çıkanlar devlet katkısındaki birikimlerinin yüzde 15’ini, 6 ila 10 yıl içinde çıkanla çr yüzde 35’ini, 10 yılı tamamlayanlar yüzde 60’ını alabiliyor. Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara devlet bir defaya mahsus bin lira ek katkı sağlamaktadır. İşverenin iflası şeklinde durumlarda çalışanın birikimleri fonlarda güvence altında olduğundan herhangi bir kayba uğramaz.

Şimdi de hangi durumlarda iyi mi bir yolla bireysel emeklilik iptali için ne yapmalıyım?

Sorusuna yanıt arayalım.

  • Mesafeli satış yöntemiyle düzenlenen sözleşmelerde katılımcı, sponsor yada işveren sözleşmenin tesis edilmesini elde eden ya da ilgilinin yönetmelik çerçevesinde tercih etmiş olduğu yöntemle ayrılma işlemleri gerçekleştirilir.
  • Katılımcının maluliyet hali durumunda, sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için toplumsal güvenlik mevzuatına uygun maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeler ve resmi sıhhat kuruluşlarından alacağı belgeleri ilgili şirkete vermesi gerekiyor.
  • Katılımcının vefatı durumunda, birikimleri ile var ise devlet katkısından oluşan meblağ, var ise sözleşmedeki lehtarlara yada yasal mirasçılara ödenir.
  • Katılımcının talebi doğrultusunda emeklilik hakkı kazanmış olsa da bu hakkından feragat edebilir. Bu durumda sistemden ayrılmaya ilişkin kurallar işletilir.

Sistemden ayrılma işlemlerinin gecikmesinden doğabilecek fon birim değerlerinde meydana gelebilecek düşüş sonucu oluşan katılımcı ziyanı şirket tarafınca karşılanır. Fon düşüşüne bağlı olmaya her türlü gecikmeden meydana gelen zararlar kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin hükümler baz alınarak karşılanır.

tıkla sorunu sor

Bireysel Emeklilik İptali İçin Ne Yapmalıyım? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir