Büyükbaş Hayvan Günlük Yem Maliyeti Hesaplama (Besi Sağmal)

Büyükbaş hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamak isteyenlerin dikkat etmesi ihtiyaç duyulan pek fazlaca husus vardır. Bu iş büyük yatırım gerektirdiğinden dolayı, işletmenin maliyetlerinin de hesaplanması gerekmektedir. Besi amaçlı dana yetiştirecek olan çiftçimizin maliyet hesaplamalarını yapması gerekmektedir. Maliyetler besi danalarının ya da süt ineklerinin günlük tüketecekleri yem miktarı baz alınarak yapılmaktadır. Büyükbaş hayvanlar için beslenme tabloları oluşturulmuştur. Ek olarak web üstünde Eşref Şekerli’ nin oluşturduğu besi rasyonlarına da ulaşabilirsiniz. Besi ve sağmal amaçlı kullanılacak olan hayvanların yem tüketim miktarlarını ve tutarlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Büyükbaş Hayvan Beslenme Tablosu

Büyükbaş hayvancılık gelir getirici faaliyetler içinde yer almıştır. Sadece bu işe başlamış olacak olanların yüksek meblağlarda yatırım yapması gerekmektedir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde olduğu benzer biçimde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de en mühim işletme gideri hayvan yemleri olmaktadır. Küçükbaş hayvanların tükettikleri yem miktarları oldukça düşük olurken büyükbaş hayvanların tükettikleri yem miktarları fazlaca fazla olmaktadır. Bu sebeple işletme giderlerinde en büyük paya haiz olan da yem giderleri olmaktadır. Bu yemler hazır olarak alınabileceği yapılacak olan karışımlarla da yem maliyetlerinden bir nebze olsun kurtulunmuş olacaktır.

Büyükbaş Hayvan Beslenme Tablosu
Büyükbaş Hayvan Beslenme Tablosu

Bir hayvanın günlük gerek duyduğu tüm yem miktarlarının karışımıza yem rasyonu denilmektedir. Hayvanlar için bu oranlar fazlaca mühim olmaktadır. Hayvanların ırkları ne kadar kaliteli ve verimli olursa olsun, bu ırklardan verim alınabilmesi hayvanların tükettikleri yeme bağlıdır. Hayvan sağlığı için belirlenen yem miktarları bulunmaktadır. Eğer belirlenen rasyon düşerse hayvanlardan elde edilecek olan verim de düşecektir. Hayvanlarda yemin kana karışma durumu 8 saat ile 16 saat içinde olmaktadır.

Besi çalışmalarından para kazanmak isteyen çiftçilerimiz için önerimiz meralarda hayvanlarını beslemeleri olacaktır. Bundan dolayı işletme maliyetlerini azaltmanın en mühim yolu yemden destek alarak mera hayvancılığı yapmak olacaktır. Bitkilerden elde edilmiş organik ve karma yemlerin yenmesi işletme maliyetlerini düşüreceği bilinmektedir. Koyun ve keçi günlük yem maliyeti hesaplamasını inceleyebilirsiniz.

Etçi ve Sağmal Irklar

Hayvanlardan verim alabilmek için beslenme şartlarının uygun olması gerektiğinden bahsettik. Öteki nokta ise bu hayvan ırklarının seçimidir. Ilk olarak hangi sektörde etkinlik gösterileceğinin belirlenmesi gerekiyor. Hayvanların etinden mi sütünden mi yararlanılacağı en mühim konulardan biridir. Irkları incelememiz bu anlamda mühim olacaktır.

Etçi sığır ırkları besi faaliyetleri için kullanılacaktır. Canlı hayvan ya da kasaplık faaliyetleri için kullanılabilecek olan hayvan cinsleri Belçika Mavisi, Angus, Piedmentosa, Brangus, Charolais, Hereford, Macar Bozkır Sığırı, Shorthorn, Limouisine‘ dir. Sağmal ırklar ise Holstein, Jersey, Simental, Boz Irk, Brown Swiss, Doğu Anadolu Kırmızısı, Cenup Anadolu Kırmızısı, Yerli Kara Sığırı, Zavot Sığırı, Mantofon vb. ırklardır. Bu ırklardan verim elde edilebilmesi için ise beslenme koşullarının uygun olarak sağlanması gerekmektedir. Buzağı başlangıç yemi, buzağı büyütme yemi, sığır besi yemi, sığır yemi bitirme, sığır süt yemi, hamile sığır yemi vb. yem çeşitleri bulunmaktadır. Küçükbaş mı karlı büyükbaş mı? isminde içeriğimizi inceleyerek yaptığımız hesapları görebilir ve bu hesaplamaya nazaran sektör seçiminizi yapabilirsiniz.

Etçi ve Sağmal Irklar
Etçi ve Sağmal Irklar

1 İneğin Günlük Maliyeti

Yem maliyetlerinin azaltılması için yem rasyonları geliştirilmiştir. Tabı bu rasyonların hazırlanmasında hayvan ırkları etkili olmuştur. Bundan dolayı verilecek olan miktarlar hayvan ırklarına nazaran değişim gösterecektir. Süt ve besi yemlerinin miktarları değişim gösterecektir.

Süt yemi için kullanılacak miktarlar aşağıdaki gibidir; 

 • 8 kilogram tuz
 • 300 kilo arpa
 • 150 kilo mısır
 • 150 kilo buğday
 • 12 kilo mermer tozu
 • 10 kilo vitamin
 • 145 kilo ayçiçeği tohumu küspesi
 • 60 kilo soya fasulyesi küspesi
 • 170 kilo pamuk tohumu küspesi gerekmektedir. Besi yemi içinse arpa miktarı artırılmalıdır.

Sağmal ırkların günlük üretecekleri süt miktarı hayvanların bakımına ve işletme şartlarına nazaran değişim göstermektedir. Sadece işin standardı günde 2 kez sağım yapılmasıdır. Süt verimi yüksek olan işletmelerde bu miktar artırılabilmektedir. Sağımlar 12 saatte bir yapılmalıdır. Meralar artık fazlaca kullanılmıyor ve hayvanlar ahırlarda besleniyor. Sağmal ırklardan verim alınabilmesi için hayvanların bakılmış olduğu ahır şartlarının da iyileştirilmesi gerekmektedir.

1 İneğin Günlük Maliyeti 
1 İneğin Günlük Maliyeti

Süt verimi elde edilmiş sığırlar için oluşturulan rasyonların ortanı genel anlamda yüzde 40 kaba yem, yüzde 60′ da kesif yemdir. Hayvanlar canlı ağırlıklarının minimum yüzde 2,5′ u kadar günlük yem tüketirler. Silaj yemi ise günlük olarak 30 kilogramdan fazla tüketilmemelidir. Doğumdan sonrasında ineklere yedirilmesi ihtiyaç duyulan yem türü kaba yemdir. Kaba yemin işletme sınırları içinde üretilmesi maliyeti azaltacaktır.

Sağmal hayvancılıktan 10.770 * 1,25 = 13.463 TL süt geliri elde edilirken  22.13 * 365 = 8.078 TL’ de gider olmaktadır. Doğrusu hayvanlardan alınan sütlerin büyük bir bölümünün aslına bakarsak gider olduğu ve süt hayvancılığının getirisinin azca olduğu görülmektedir. Günde 30 kilogram süt verimi olan bir hayvana 20 kilogram ile 25 kilogram içinde yem verilirken, 15 kilogram süt veren bir hayvana bu yemin yarısının yedirilmesi gerekmektedir. 

Besi hayvancılığında ise hayvanlar gene canlı ağırlıklarının yüzde 2,5′ i kadar kuru yem maddesi tüketmektedir. Üreticiler tarafınca bilhassa besi hayvanlarının heybetli görünmesi istendiği için fazlaca fazla yem verilmektedir. Sadece hafifçe kemik çıkıntısı olan hayvanların etlerinin daha güzel olduğu bilinmektedir. Doğrusu bu kanaat doğru değildir. Besi yemlerinin çuvalı 70 kilogramdan satılmaktadır. Çuvallarda 50 kilogram yem bulunmaktadır. 25 kilogram günlük yem tüketimi olsa bir hayvan günde 35 TL’ lik yem yer. Bu da 100 baş hayvandan oluşan bir işletme için batış manasına gelir. Yetiştiricilikten para kazanmak isteyenlerin yem maliyetlerini azaltmak için çareler araması gerekiyor. Yem rasyonları bu mevzuda fazlaca fazla işe yarıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri büyükbaş yem fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Bu kurum tarafınca satılan yemlerin fiyatların öteki firmalara nazaran daha düşük olduğu bilinmektedir.

Yem Maliyetlerini Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Yukarıda görüldüğü benzer biçimde süt hayvancılığında yetiştiricilik faktörlerinin uygun olmamasından dolayı pek fazlaca zarar elde edilmektedir. Bu zararların telafi edilmesi amacı ile uygulanabilecek pek fazlaca yöntem bulunmaktadır. Bilhassa süt fiyatlarının düşüklüğü ve et fiyatlarının ithal et oranlarını azaltmak amacı ile düşürülmesinden vatandaşımız şikayetçidir.

 • Hayvanların sıhhatli olması için ya da yüksek verimli olabilmeleri için ana etken tükettikleri yem miktarları değildir. İlk olarak işletmenizde mevcud hayvanların ne kadar yem yemeleri gerektiği ile ilgili bir hesaplama yapmanız olacaktır. Hayvanlara konsantre ve kaba yem yediriyorsanız bu oranları doğru bir halde hesaplamanız gerekiyor. Hayvanlarda yem tüketiminin fazla olması ciddi sıhhat problemlerine sebep olabiliyor.
 • Hayvanların görüntüsü sizi yanıltmasın. Hayvanların iri görünmesi amacı ile verdiğiniz yemler, yem maliyeti olurken hem de baytar mevzusunda da zarar etmiş oluyorsunuz. Hayvanlarınızı tertipli beslemeniz baytar masraflarınızı azaltacaktır. 
 • Yem miktarları hayvanların verimlerine nazaran hesaplanmalıdır. Süt verimi azca olan bir hayvanın fazlaca yem tüketmesi sıhhatli değildir.
 • Yem olarak mısır silajı kullanmanız işletmenizdeki yem giderlerini azaltacaktır. Bu sebeple alternatif yollar geliştirmeniz gerekmektedir.
 • Yonca, içinde ne olduğu bakımından yüksek protein içermektedir. Ek olarak yoncanın hayvanların verimliliğini artırdığı bilinmektedir. Konsantre yemler yerine yonca kullanarak yem maliyetlerini azaltabilirsiniz.
Yem Maliyetlerini Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır?
Yem Maliyetlerini Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır?
 • Rasyonlarda kullanılacak olan miktarlara da dikkat etmek gerekmektedir. Oluşturulan rasyonlarla hayvanların gerek duyduğu tüm maddelerin sağlanması gerekmektedir.
 • Şeker pancarı posası da işletmenin giderlerini düşürmek için kullanılacak olan maddeler içinde yer almıştır.
 • Korunmuş yağ kullanımı hayvanlarda yüksek süt verimine sebep olmaktadır.
 • Pelet yemler yerine arpa, buğday vb. ikame edilerek işletme maliyetleri düşürülecektir. Ziraat Bankası hamile düve kredisi vermektedir. 0 faizli olarak sunulan bu kredilerden yararlanabilirsiniz.

Küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılığa nazaran daima daha azca maliyetli ve daha azca yatırım isteyen bir iş olmaktadır. Hayvancılığa başlamış olacak olanların bu sebeple ilk olarak küçükbaş hayvancılık ile işe başlaması gerekmektedir. Gelir elde etmek isteyenler için en karlı iş koyun yetiştiriciliği olacaktır. Büyükbaş hayvan fiyatlarının yavaş yavaş düşmüş olduğu bilinmektedir. İşletme giderleri de hesaba katıldığında bu işten kar elde etmek oldukça zor olmaktadır.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir