Ceviz Yetiştiriciliğinde Devlet Teşviki

Ceviz Yetiştiriciliğinde Devlet Teşviki Faizsiz Ziraat Kredisi 2021

Türkiye’de giderek artan ceviz tüketimi üretimin önüne geçmiş ve son yıllarda ülkemi ceviz ithal eder hale gelmiştir. Gerek tüketimdeki süratli artış gerekse gitgide artan döviz kuru sebebiyle hem yerli hem ithal ceviz tutarları gittikçe daha oldukça artmış bu durum da ceviz üretimini oldukça karlı bir sektör haline getirmiştir. Çeşitli zamanlarda çeşitli ürün ve alanlara verilen devlet teşviklerinden bu nedenlerle ceviz üreticileri/ üretmek isteyenler de yararlanır hal gelmiştir.

Ceviz yetiştiricilerinin faydalanabileceği Sertifikalı Ceviz Fidanı teşviki ve Hususi Ağaçlandırma Kapsamındaki Ceviz Bahçeleri için Teşvik olmak suretiyle 2 tane teşvik vardır.

Sertifikalı Ceviz Fidanı Teşviki:

Bu teşvik tapulu arazisine ceviz fidanı dikmek isteyenler için geliştirilmiştir. 5 dekar ve daha büyük arazisi olup da buraya ceviz fidanı dikmek isteyenlere dekar başına 100 TL fidan desteği ve kurulacak olan damla sulama sistemi ekipman tutarının yarısı devlet tarafınca verilmektedir. Şartları:

  • Arazi minimum 5 dekar büyüklüğünde olmalıdır. Fiziken bitişik olan fakat değişik tapuya haiz araziler de destekten yararlanabilir.
  • Dikimi yapılacak ceviz fidanları aşılı ve sertifikalı olmalı.
  • Arazi sahibi Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS’ye kayıtlı olmalı.
  • Söz mevzusu arazi Tarımsal Kırsal Kalkınma Bölgelerinden birinde olmalı.

Erozyonla Savaşım ve Hususi Ağaçlandırma Teşviki

Bu teşvik ile Orman Genel Müdürlüğü’nün öncelikli her ne kadar amacı orman vasfını yitirmiş arazilerin ya da orman içi açıklık alanların ağaçlandırılarak erozyonla savaşım etmek olsa da proje kapsamında hususi arazilere dikilen ağaçlar da desteklenmektedir.

Söz mevzusu destekten yararlanabilmek için ağaçlandırma projesi hazırlanmalı ve proje ilgili Orman Müdürlüğü’nce onay edilmelidir.

Projeden gerçek kişiler ile köy tüzel kişilikleri, vakıflar, dernekler, köylere hizmet götürme birlikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri orman vasfını yitirmiş orman arazilerinde, gömü arazilerinde, ya da kişisel arazilerinde yapacakları ağaçlandırma için teşviklerden yararlanabilirler. Orman vasfını yitirmiş ya da gömü arazilerinde hususi ağaçlandırma yapabilmek için yatırımcıya arazi tahsis yapılmış olması gerekir. Tahsis işlemi şu şekillerde olabilir:

  • Orman Vasfını Yitirmiş Araziler İçin: Orman genel müdürlüğünün senede bir kez duyuru etmiş olduğu araziyi kiralayarak üstünde proje geliştirmek isteyenler başvurusunu yapar. Başvuranlar arasından yapılacak kuraya nazaran ilgilisine yer tahsisi yapılır. Bundan sonrasında yatırımcı 3 ay içinde hususi ormanlık bürosu vasıtasıyla proje geliştirip bunu orman müdürlüğüne onaylatır. Bunun üstünde 49 yıllığına bedelsiz olarak yer tahsisi yapılır. Kendisine yer teslim edilen kişinin 3 ay içinde çalışmalara başlaması gerekir.
  • Gömü Arazileri İçin: Hazineye ilişik olan ve Hususi Ağaçlandırmaya uygun olan alanlar valilik, defterdarlık vb. web sayfalarında eş zamanlı olarak duyuru edilir. Söz mevzusu alanın tahsisi için İl Ulusal Emlak Müdürlüğüne ya da İlçe Mal Müdürlüğüne müracaat yapılır. Müracaat incelenip onaylandıktan sonrasında yatırımcıya 3 aylık proje hazırlama süresi verilir. 3 ay sonunda hazırlanan proje Orman Genel Müdürlüğü’ne sunulur ve uygun görülmesi halinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü projeyi yer tahsisi için Emlak Müdürlüğüne gönderir. Bu şekilde arazi yatırımcıya 10 yıllığına kiralanmış olur. Kira bedelleri peşin yada 4 eşit taksitle alınır ve her 5 yılda bir tekrardan belirlenir.

Yukarıda sayılan iki şekilden biri ile kendine arazi tahsisi yapılmış olanlar ya da kendine ilişik arazide hususi ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek/tüzel kişiler projelerinin onaylanması ile ceviz yetiştiriciliği teşvikinden yararlanabilirler. Kendine ilişik arazide hususi ağaçlandırma yapmak isteyenlerin arazi sahipliğini tapu ile belgelemesi gerekmektedir. Mahkeme sonucu ile zilyetliği edinilmiş ya da tapusu olmayan yerlerde teşvikten yararlanılamaz.

Teşvikin kapsamında yer edinen destek sunar şunlardır:

  1. Teşvik, yukarıda sayılan 3 arazi çeşidinden herhangi birinde orman köyü nüfusuna kayıtlı ya da orda ikamet eden kişilere odun dışı orman ağacı yetiştirmeleri halinde (ceviz, kestane, badem, antep fıstığı vs) 3 hektara kadar yapacakları ağaçlandırma faaliyetleri için kapsam içi giderlerin %65’i kadar ödeme şeklinde yapılır.
  2. Tüzel kişilerde alan sınırı olmaksızın kapsam için giderlerin %25’i kadar ödeme yapılır.

Desteklenecek (kapsam içi) giderler arazi üstündeki istenmeyen örtünün temizlenmesi ce toprağın sürülmesi için meydana getirilen giderler, dikim yada ekim emek vermesi giderleri, 3 senelik bakım giderleri ile arazinin dikenli tel ile çevrilmesi için meydana getirilen giderlerdir.

Bundan önceki yazımız olan Ziraat Bankası 180 Ay Vadeli Konut Kredisi %0,99 başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir