Çiftçi Bağ-Kur Primlerinin İadesi

Sigortalı olmak devletimizde en mühim yerlerden birinde bulunmaktadır. Devlet, vatandaşlarına birden fazla sigortalı olma hakkı sunmaktadır ve bunlar yardımıyla emeklilikleri için prim ödeyebilirler ve devlet tarafınca sağlanan indirimli sıhhat hizmetlerinde faydalanabilirler. Bu yazımızda da ziraatçi Bağ-Kurluların primlerinin iadesini inceleyeceğiz.

Bu sigortalı olma çeşitlerinden birisi de Bağ-Kurdur. Devlette ya da özelde emek harcama imkanı bulamayan kişiler Bağ-Kur sigortalılığı yardımıyla emekliliğe hak kazanırlar ve hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler sıhhat hizmetlerinden faydalanabilir. Ziraatçi Bağ-Kuru da Bağ-Kur kapsamındadır.

Tarımsal etkinlik icra eden kişiler Ziraat Odalarına ya da Ziraat İl ve İlçe Müdürlüklerine kayıtlarını yaparak ziraatçi Bağ-Kurlu haklarından faydalanabilirler. Ziraatçi Bağ-Kuruna haiz olacak kişilerin hiçbir işte çalışmıyor olması ve maaş almıyor olması gerekmektedir. Eğer bu şartları sağlamazsa şahıs ziraatçi Bağ-Kurlu olması imkansız.

Bu mevzuda ziraatçi Bağ-Kurlu olan kişileri ilgilendiren bir öteki mevzu da ziraatçi Bağ-Kur primlerinin iadesidir. Ziraatçi Bağ-Kurlular, sigortalılıkları kapsamında emekli olmak için Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim öderler. Sonrasında eğer bu sigortalılık kapsamında emekli olmak istemezlerse primlerinin iadesini isteyebilir. Fakat normal olarak bu mevzuda primlerin iadesini istemek için de belirli şartlar bulunmaktadır.

Yasalara gore ziraatçi Bağ-Kur primlerinin iadesi iki türlü olmaktadır. Birincisi Yaşlılık Toptan Ödemesi olarak adlandırılır. İkincisi ise Ölüme Bağlı Toptan Ödemedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Yaşlılık Toptan Ödemesi

Ziraatçi Bağ-Kur prim iadesinde ilk olarak Yaşlılık Toptan Ödemesini ele alalım. Ziraatçi Bağ-Kurlu olan şahıs çalmış olduğu işten ayrılırsa o sigortalı ya da iş yeri kapatan sigortalı; eğer yaşlılık aylığı bağlanması için lüzumlu yaş şartını doldurmuşsa fakat malullük ya da yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamazsa bu durum geçerli olur.

Ölüme Bağlı Toptan Ödeme

Ziraatçi Bağ-Kurluların prim iadesindeki öteki bir yol ise ölüme bağlı toptan ödemedir. Ölüme bağlı toptan ödemede, sigortalı şahıs öldüğünde ölen kişinin ailesine ölüm aylığı bağlanmazsa devreye girer. Bu şekilde bir durum olduğunda, ölüm zamanı esas alınarak hesaplanan ölüm meblağ, sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına şu demek oluyor ki bakmakla yükümlü oldukları kişilere mevzuata gore paylaştırılır.

Ziraatçi Bağ-Kur primlerinin iadesindeki iadeye mevzu olan kısımlar da önemlidir. Bu iadedeki ödenenler sigortalı kişinin adına bildirilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleridir. Eğer ziraatçi Bağ-Kurlu olan şahıs hizmet borçlanması ve isteğe bağlı sigorta primleri de bu söz mevzusu olan toptan ödemelere dahil edilir. Fakat bu iadeleri dahil olmayan primler de vardır. Kısa vadeli sigorta kolları şu demek oluyor ki öteki bir deyişle iş kazası, meslek hastalığı, analık sigortası ile genel sıhhat sigortası primleri bu iadelere eklenmez.

Prim İadesi İçin Başvurma

Söz mevzusu olan ziraatçi Bağ-Kur primlerinin iadesi için ilk olarak yazılı müracaat yapılması gerekmektedir. Bu müracaat için Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesini doldurup bulundukları yerdeki kurumlara başvurabilirler.

Ölüm toptan ödeme ile meydana getirilen iadeye başvurmak için de başvurularda bu belgeler kullanılmaktadır. Tahsis talep dilekçesine 18 yaşını doldurmamış olan kişileri dışarda bırakarak; ortaöğrenim gören 20 yaşını doldurmayan ve yükseköğrenim gören 25 yaşını doldurmayan adam evlatlarının talebe belgeleri de eklenmelidir. Malul çocuklarında ise sıhhat kurulu raporu da eklenmelidir.

Ziraatçi Bağ-Kur primlerinin iadesi için lüzumlu olan Talep Formunun bir örneğini aşağıda bulabilirsiniz:

YAŞLILIK TOPTAN ÖDEME
TALEP FORMU
………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………………..
Kurumunuzun …………………………………… Nolu sigortalısı olarak bulunmaktayım. Kurumunuza doğal olarak mecburi / İsteğe bağlı sigortalılığıma son vermiş bulunuyorum. T.C. Emekli Sandığına, Toplumsal Sigortalar Kurumuna, kanunla kurulu öteki emekli sandıklarına ve 1479/2926 sayılı Kanuna doğal olarak sigortalı olarak çalışmalarım bulunmamaktadır.
Kurumunuzdan yada bir başka kuruluşlardan, Yaşlılık/ Malüllük aylığı haklarından yararlanamıyorum, bu yüzden 1479 sayılı Kanunun 39 uncu / 2926 sayılı Kanunun 21 inci maddesine gore Kurumunuza yatırmış olduğum sigorta primlerimin tarafıma yaşlılık toptan ödemesi olarak verilmesini arz ederim

……./……./………..
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
İmza:

ADRES :
…………………………………………………….
…………………./…………………..
Telefon No:
Toptan Ödeme Tutarımı ……………………………………….. şubesinden almak isterim.
EK :
Ek-1: Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Ek-2: Sigortalılık Belgesi

tıkla sorunu sor

Ziraatçi Bağ-Kur Primlerinin İadesi İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir