Çiftçiye Faizsiz Kredi Veren Bankalar 2021

Çiftçiye Faizsiz Kredi Nedir?

Çiftçiye faizsiz kredi hükümetin gerek tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek gerekse ekonomideki nakit sıkışıklığını gidermek suretiyle çiftçilik ve/yada hayvancılık ile uğraşanlara sağlamış olduğu bir imkandır. Bu imkân yardımıyla çiftçiler ilgili bankadan kredi kullanıp faizsiz şekilde geri ödenirken, kredi faizi bankaya devlet tarafınca ödenir.

Kimler Yararlanabilir?

2021 senesinde Ziraat Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası vasıtasıyla verilen çiftçiye faizsiz kredi destekleri; kullanılan kredinin miktarına, tarımsal işletmenin yatırım ya da işletme döneminde olup olmamasına ve yürütülen faaliyetin mevzusuna gore değişkenlik göstermektedir. Ek olarak daha ilkin faizsiz kredi imkanından yararlanmış olanlar ikinci kez başvuramazlar.

Aşağıda sıfır faizli kredi kullanabilecek mevzular ve kredi miktarlarına ilişkin bilgiler verilmiştir.

a) Hayvansal üretim mevzuları

 • Sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği mevzularında etkinlik gösterenlerden yatırım döneminde olanlar 750 bin TL’ye işletme döneminde olanlar ise 100 bin TL’ye kadar,
 • Yaygın hayvansal üretim yapanlar hem yatırım hem işletme dönenimde 100 bin TL’ye kadar,
 • Damızlık düve yetiştiriciliği yatırım döneminde 7,5 milyon TL’ye kadar,
 • Küçükbaş hayvancılık yatırım döneminde 5 milyon TL’ye kadar,
 • Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği yatırım ve işletme döneminde 7,5 milyon TL’ye kadar,
 • Su ürünleri sektörü yatırım döneminde 5 milyon TL’ye ve işletme döneminde 100 bin TL’ye kadar,

Kullanacakları kredileri faizsiz olarak kullanabilirler.

b) Bitkisel Üretim Mevzuları

 • Yem bitkisi üretimi yatırım ve işletme döneminde 2,5 milyon TL’ye kadar,
 • Yurtiçi sertifikalı fide, fidan, tohum üretimi yatırım ve işletme döneminde 10 milyon TL’ye kadar,
 • Yurtiçi sertifikalı fide, fidan, tohum kullanımı yatırım ve işletme döneminde 100 bin TL’ye kadar,
 • Sera modernizasyonu yatırım döneminde 300 bin TL’ye kadar,

Kullanacakları kredileri faizsiz olarak kullanabilirler.

İlaveten Çağdaş Basınçlı Sulama mevzuları için 1,5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi kullanılabilir. Burada belirtilenler haricinde arıcılık, kanatlı sektörü, iyi ziraat uygulamaları, tarımsal mekanizasyon vb. mevzularda ve değişik miktarlardaki kredilerde de çeşitli faiz indirimleri bulunmaktadır. Detaylı data Ziraat Kredi kooperatifleri ya da Ziraat Bankası şubelerinden öğrenilebilir.

Iyi mi Başvurulur?

Kredi faiz desteğinden yararlanmak için aşağıdaki belgeler ile beraber en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurmak lüzumlu.

Tüzel Kişiler (Firmalar, Kooperatifler vs.)

 • Ana sözleşme aslı ve fotokopisi
 • ÇKS kayıt belgesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi beyannamesi
 • Yetkili şahıs imza sirküleri
 • Son 3 senelik bilanço ve gelir tabloları
 • Tarımsal işletme belgeleri (tapu, kira kontratı vs)

Gerçek Kişiler İçin

 • Kimlik
 • ÇKS kayıt belgesi
 • Tarımsal işletme belgeleri (tapu, kira kontratı vs.)
 • Son 3 senenin gelir tablosu ve bilanço ekleri

Kredi kullanım esnasında kullanılmak istenen kredi tutarına ve kredi kullanmak isteyen tarımsal işletmenin (gerçek ada tüzel şahıs) mali durumuna gore ipotek, vasıta rehni vs. güvence istenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden müracaat esnasında tarımsal işletmeye ilişkin tüm mal varlığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinde yarar olabilir.

İlave olarak tüm bu belge ve bilgiler ile başvurulması, kıymetli teminatlar önerilmesi vs. bankanın talep edilen kredi tutarını uygun bulacağı anlamına gelmez. Banka talebinizi kısmen uygun bulabileceği benzer biçimde tamamen de reddedebilir.

Kredi tahsisi, bankaların kredi politikaları ve risk algıları ile kredi talep edenin kredi notu ve ödeme alışkanlıkları benzer biçimde değişkenler çerçevesinde gerçekleştirilir. Devlet desteği kredi kullanımına ilişkin değil bankaca onaylanan kullanılacak olan kredinin faizine ilişkindir.

Bundan önceki yazımız olan Ziraat Bankası 180 Ay Vadeli Konut Kredisi %0,99 başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir