Devlet Memuru Derece Yükselmesi Şartları Nelerdir?

Devletimizde kamu emek verme alanı olarak en kapsamlı alanlardan birisidir. Birçok devlet memuru kamuda hizmet etmekte ve buradan emekli olmaktadır. Devlet memurları bir imtihan sonucunda kamuya atanabilmektedir ve görevde bulundukları süre süresince da aşama yükselmeleri gerçekleşmektedir. Bu aşama ilerlemesinin ya da aşama yükselmesinin yapılabilmesi için belli başlı şartların devlet memuru tarafınca sağlanması gerekir. Devlet memuru aşama yükselmesi şartlarının neler olduğu burada ehemmiyet kazanmaktadır.

Devlet memurluğunda aşama yükselmesine geçmeden ilkin aşama ilerlemesinin ve aşama yükselmesinin ne olduğuna bakmakta yarar var. Aşama ilerlemesi, devlet memurlarının bulundukları derecelerde başarıya ulaşmış hizmet yapmaları durumunda meydana gelmektedir. Bir aşama içinde kademeden kademeye geçiştir. Aşama ilerlemesinin gerçekleşebilmesi için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar sağlandığı takdirde memurun aşama ilerlemesi gerçekleştirilebilir.

Aşama ilerlemesinin gerçekleşebilmesi için memurun o kademede minimum bir yıl çalışmış olması gerekmektedir. Ek olarak o çalmış olduğu yıl içinde sicilinin de pozitif yönde olması gerekir. Aşama ilerlemesinin yapılabilmesi için bir öteki koşul ta memurun çalmış olduğu derecede daha ileri bir kademenin bulunmasıdır. Aksi takdirde aşama ilerlemesi gerçekleştirilemez. Son sekiz yıl içinde devlet memurunun herhangi bir disiplin cezası almaması gerekmektedir.

Aşama ilerlemesi ile ilgili olan onay mercii atamaya yetkili amir olarak belirlenmiştir. Bu merciler aşama ile ilgili olan yetkilerini devretme hakkına sahiptirler. Aşama ilerlemesi alamayacak olan memurlar da kurumları tarafınca her ay alınacak olan onaylar ile belirlenir. Aşama ilerlemesi yapmış olan kişilerin o göreve layık olmadığı tespit edilirse; meydana getirilen düzenlemeler ile aşama ilerlemeleri geri çekilir.

Memurların aşama yükselmesi bu kapsamdadır. Aşama ya da aşama yükselmesi, derslik içinde görevin öneminin ve sorumluluğunun artışı ile doğru orantılı olarak yükselme olarak tanımlanır. Devlet memuru aşama yükselmesinin şartları sağlandığı sürece memurların aşama yükselmesi yapılabilmektedir. Devlet memuru aşama yükselmesi şartları şu şekilde sıralanabilir:

Sponsorlu Bağlantılar

  • Devlet memurunun derecesi içinde minimum 3 yıl bulunmuş olması gerekmektedir ve bu derecenin 3’üncü aşama aylığını fiilen 1 yıl almış olması gerekmektedir.
  • Devlet memurunun derecesi ile ilgili olan üst derecede boş kadro olması gerekmektedir.
  • Devlet memurunun vazife için lüzumlu olan nitelikleri elde etmiş olması gerekmektedir.
  • Bu şartlar sağlandığı sürece devlet memuru aşama yükselmesi gerçekleşebilir.

Devlet memuru aşama yükselmesindeki öteki bir kısım ise derecenin içinde bulunması durumudur. Derecenin içinde minimum üç yıl bulunma koşulunun aranmadığı bazı durumlar da vardır. Bu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Askerlik hizmetinin yapılmasından sonrasında memuriyete girenlerde bu 3 yıl şartı aranmaz. Memurun bu süreyi memuriyette ve derecesi içinde geçirdiği kabul edilmektedir.
  • Eğer memurun altı senelik sicil not averajı 90 ve daha üstünde ise bu memurlarda 3 senelik süre şartı aranmamaktadır. Bu memurlar iki senenin sonunda aşama yükselmesi yapabilir.
  • Memurun kadronun tahsis edilmiş olduğu memurluk için ihtiyaç duyulan nitelikleri taşıması gerekmektedir.
  • Devlet memuru sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecek özellikte olmalıdır ve üst kadroda boş yer bulunmalıdır.

Bu şartlar sağlandığı sürece aşama yükselmesi yaşayacak olan memurlar 3 yıl şartı aranmaksızın bu hakka haiz olabilirler. Sicil mevzusu da aşama yükselmesinde önemlidir. Eğer memurun son sicili pozitif yönde değilse üst dereceye yükseltilmesi durumu söz mevzusu olması imkansız. Bu yüzden aşama yükselmesine hak kazanabilmek isteyen devlet memurlarının sicillerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

tıkla sorunu sor

Devlet Memuru Aşama Yükselmesi Şartları Nedir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir