Emekli İlaç Kesintisi Sorgulama 2021 (Maaştan Düşme)

Emekli maaşlarını çekerken kimi zaman tutarların noksan bulunduğunu fark edebilirsiniz. Bunun sebebi maaştan meydana getirilen kesintiler olmaktadır. İlaç alımlarında bildiğiniz benzer biçimde bazı oranlarda kesinti yapılıyor. Eğer niçin emekli maaşını noksan aldığınızı düşünüyorsanız sistem üstünden kesinti sorgulaması yapabilirsiniz. 4a, 4b ve 4c emeklilerimaaş kesinti durumlarını takip edebilir. Bir tek ilaç mevzusunda değil, değişik mevzularda da kesinti yapılmaktadır. Meclise bu mevzu ile ilgili bir kanun teklifi sunulmuş, emekli maaşından kesinti yapılmayacağına dair verilen teklif hemen hemen kanunlaşmamıştır. Maaş ve kesinti sorgulaması yaparak bu tutarları da öğrenebilirsiniz.

Emekli Maaşı İlaç Kesintisi

Emekliler maaş tutarlarını bilir ve meydana getirilen kesintileri aslına bakarsak kendileri bile hesap ederler. Hastaneye gidildiğinde ve hekim ilaç yazdığında, ayakta dahi muayene olsak belirli bir tutarda kesinti yapılır. Bu kesintinin oranı yüzde 10‘ dur. Katılım payından sonrasında yazılmış olan reçeteler için de ücret talep edilir.

  • 1,2 ve 3 kutu olarak yazılan ilaçlar için 3 TL
  • 3 kutudan fazla ilaç yazılması durumunda yazılan her ilaç için extra 1 TL ödenmektedir.

Bu tutarlar bir sonraki maaşa devredilmektedir. Muayene olduktan sonrasında eczaneye gittiğimizde bizlerden katılım oranı talep edilmektedir. Bu ücret, bakmakla yükümlü olunan ya da GSS’ ye doğal olarak olan şahısların ödemeleri ihtiyaç duyulan miktardır. Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca ödenmekte olan ilaçlardan belirli oranlarda katkı oranı alınmaktadır. Kimi zaman de hiçbir ücret talep edilmez. Bunun sebebi gene kurum tarafınca ilaçların ücretlerinin karşılanır olmasıdır.

  • Sigortalı olarak çalışan şahıs ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ise yüzde 20 oranlarında katkı oranı talep edilmektedir.
  • Emeklilerden ve gene emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden alınan katılım oranı oranı ise yukarıda bahsettiğimiz benzer biçimde yüzde 10‘ dur.

Kurumun bütçesini bu tutarlar neticesinde desteklemek hedeflenmiştir. Emekli maaşlarının kaç TL olacağını öğrenmek için bağlantıya tıklayın.

Reçete Bedeli

İlaç bağımlılığı mevzusu ile mücadelenin sürdürülmesi adına ilaç kutusu parası adı altında bir ücret talep edilmektedir. Kutu sayısına bakılmadan ilaçlar 1′ er kalem sayılmaktadır ve 3 kaleme kadar yazılan ilaçlara para ödeniyor. 3 kalemden sonrası için ise kutu başına ücret talep ediliyor. Ek olarak bazı ilaçlar katılım payından muaf oluyor. Bu ilaçlar için herhangi bir ücret ödenmiyor. Bu ilaçların ise sıhhat raporu ile raporlanması gerekiyor.

Ek olarak ilaçlar için eczacılara da bir karşılık ödenmektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği içinde bir protokol imzalanmıştır. Bu protokole bakılırsa reçete okuma bedeli adı altında bir ücret talep edilmektedir. Bu tutarlar yüzde 0 iskonto oranı olan eczaneler için 75 krş olarak belirlenmiştir. (Minik eczanelerde) İskonto oranı yüzde 0 olan eczaneler dışındaki tüm eczanelerde bu meblağ 25 krş‘ tur.

Sadece eczane bedelini emekliler ödememektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca eczacılara ödenmektedir. Minik eczanelere de gelirlerinin artırılması için ödenmektedir.

Muayene Ücretleri

Birinci basamak (sıhhat ocakları, dispanserler, sıhhat merkezleri, resmi kurumlar, sıhhat istasyonları, dispanserler, anne ve çocuk sağlığı merkezleri) sıhhat hizmetlerinde yapılmakta olan diş muayenelerinde parasız olarak sıhhat hizmeti verilmektedir. Sadece öteki kurumlarda verilecek olan sıhhat hizmetlerinde (diş de dahil) muayene ücretleri aşağıdaki gibidir;

muayene-ücretleri
Muayene ücretleri
  • Hususi sıhhat hizmetlerinde 12 TL
  • Öteki sıhhat müesseselerinde (2 ve 3. basamak) 5 TL‘ dir.

Emeklilerin bu hizmetleri almalarından sonrasında tutarlar maaşlarından kesinti yolu ile eğitim edilmektedir.

İkinci basamak sıhhat kuruluşları ile; Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, SSK ve öteki resmi hastaneler ifade edilmektedir.

Üçüncü basamak sıhhat kuruluşları ile; Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile hususi dal eğitim ve araştırma hastaneleri anlaşılmaktadır.

Aile Hekimlerine Katılım Oranı Ödenmiyor

Birinci basamakta anlatılan sıhhat kuruluşlarından herhangi bir ücret alınmamaktadır. Doğrusu sıhhat ocaklarında ve aile hekimliklerinde muayene olmanız durumunda herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Aslına bakarsan bu ücretin talep edilmesinin sebebi hastanelerdeki yoğunluk probleminin son bulması ve ciddi olmayan rahatsızlıklar için hastanenin meşgul edilmemesinin sağlanmasıdır.

Muayene sonrası eczaneye ilaç alımı için gittiğimizde sistem üstünde muayene ücretleri görünmektedir. Kimi zaman eczacılar şu kadar borcunuz var demektedir. İşte bu durumun sebebi katkı paylarıdır. Eczacıların talep etmesi sizleri yanlış bir düşünceye itmesin. Eczacılar kurum ile şahıslar içinde bir tek köprü görevi görmektedir. Üniversite ve araştırma hastanelerinde uygulama olarak yüksek tutarlar alınmasının bu sayede önüne geçilmiş oluyor.

Aile Hekimlerine Katılım Payı Ödenmiyor
Aile Hekimlerine Katılım Oranı Ödenmiyor

Bir de eşdeğer ilaç farkı isminde bir karşılık var. Eğer hekim tarafınca yazılan ilacın tutarı kurum tarafınca karşılanmıyor ise ya da yazılan ilaç eczanede bulunmuyor ise eczacılar aynı maddelere haiz ve aynı doz oranlarında değişik ilaçlar öneriyor. Bu ilaçların etken maddelerinin aynı olduğuna dikkat edilmek gerekiyor. Eğer değişik ilaç alınır ise tine satmaca dahilinde belirli bir meblağ ödenmektedir. Alınan bu karşılık kuruma gönderilmektedir. Yatmayan emekli maaşlarının sebebini bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Tıbbi Malzemelerin Alımında Katılım Oranı

Tıbbi ve Katılım Oranı Hakkında Genel Tebliği’ ne bakılırsa tıbbi malzemelerden belirlenen oranlarda katılım oranı alınmaktadır. Vücut dışı protez ve ortezlerden ki bunlar görmeye destek malzemeler, sıhhat raporları ile hekim tarafınca yazılan protezler ve ağız protezleridir. Bunlardan katılım patı talep edilmektedir.

Yukarıda saydığımız protez çeşitlerinden;

  • Bakmakla yükümlü olunan kişiler için yüzde 10 
  • Öteki şahıslar için yüzde 20 katılım oranı talep edilmektedir. 

Kaide gereği bu tutarlar brüt asgari ücretin (2.029 TL)’ nin yüzde 75‘ ini geçememektedir. Bu oran hesaplanırken her birisi birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmekte ve buna bakılırsa katılım oranı ödenmektedir.

Emekli Maaş Kesinti Sorgulama

Emekli maaş kesintileri e-devlet üstünden sorgulanabilmektedir. Bunun için şifreniz olması gerekmektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumları’ nın sistemlerinde eskiden şifresiz olarak sorgulama yapılabilmekteydi. Sadece şu an itibari ile bu mümkün olmamaktadır. Bir şifreye haiz değilseniz PTT’ den 2 TL karşılığında gizyazı alarak giriş yapabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

4a Emekli Maaş kesintisi sorgulama

4b Emekli maaş kesintisi sorgulama

4c Emekli maaş kesintisi sorgulama

Şifresiz Sorgulama Mümkün Mü?

Daha evvel şifresiz olarak emeklilik ile ilgili tüm işler sorgulanabilmekteydi. Yapılacak olan işlemlere emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiler de dahil edilmişti. Sadece sonrasında e-devlet portalında tüm hizmetlerin mevcut olması sebebi ile sorgulama işlemleri buradan yapılmaya başlandı. Doğrusu 2021 yılı itibari ile emeklilerin herhangi bir mevzuda şifresiz olarak bir tek T.C. kimlik numaraları ile sorgulamaları mümkün değildir.

şifresiz-maaş-kesintisi-sorgulama
Şifresiz maaş kesintisi sorgulaması mümkün değil.

Emekli Maaşına Haciz

Ödemelerin vaktinde yapılmaması ve borçların zamanında ödenmemesi sebeplerinden dolayı ipotek olarak gösterdiğimiz mal varlıklarına el konulabilmektedir. Bu mal varlıkları satılarak borcun tahsilatı sağlanmaktadır. Sadece mal varlığına haiz olmayanlar çektiklere kredilere karşılık maaşlarını ipotek ettirmektedir. Borçların ödenmesi için borçluya 90 günlük süre verilmektedir. Eğer bu sürede borçlar kapatılmaz ve meydana getirilen ikaza yanıt verilmez ise emekli aylığına haciz konulacak ve aylığın 1/4′ ü kesilecektir. 

Nafaka Borcu

Eğer bir nafaka borcunuz var ise bu borç emekli maaşından kesinti yolu ile alınacaktır. Nafaka borcunun maaştan fazla olması halinde ise emekli maaşınızın tamamına el konulabilir. Doğal olarak devlet kurumlarına borçlu olmanız durumunda da gene maaşınızın 1/4′ ü kesilecektir. Ek olarak SGK’ dan kimi zaman haksız aylıklar alınır. Bunların tespit edilmesi halinde maaşınızın yüzde 25′ inden fazlası kesilebilir. Ek olarak emekli olduğunuz halde çalışmaya devam ediyorsanız primlerde de kesinti yapılacaktır. Güncel nafaka kanununa ulaşarak kesinti tutarları ile ilgili data alabilirsiniz.

Emekli maaşlarınızı azca aldığınızı düşünüyorsanız sorgulama yapılarak kesintinin sebebini öğrenebilirsiniz. 2021 yılı emekliler için zam müjdesi ile geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar için ise hemen hemen ufukta emeklilik benzer biçimde bir durum gözükmüyor..

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir