Emekli Sandığı Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler

Sıhhat hizmeti, tüm vatandaşların yararlanabileceği hakların temelidir. Devlete de vatandaşlara sağlayacağı hizmetlerin eksiksiz bir halde yapılması ve sıhhat haklarından istedikleri şekilde yararlanabilmeleri için büyük sorumluluklar düşmektedir. Sağlanmış hizmetlerden kimlerin yararlanabileceği ise oldukça önemlidir. Devletimizde verilmekte olan bu hizmetler çoğu zaman Toplumsal Güvenlik Kurumu öncülüğünde gerçekleştirilmekte ve Genel Sıhhat Sigortası sahibi olan kişiler ile bu kişilerin bakmakta mecburi olduğu kişilere yönelik sağlanan sıhhat hizmetleri de SGK tarafınca karşılanır. Bazı kişiler ise kendi primlerini öder (genel sıhhat sigortalı olan kişiler) ve durum dışı hallerde kendi primleri devlet tarafınca ödenebilir, bakmakla mecburi oldukları sıhhat sigortalı kişilerin akraba olmaları durumunda ise devletin elde etmiş olduğu sıhhat hizmetlerinden yararlanma hakkına haiz olunabilir. Ikimiz de bu yazımızda Emekli Sandığı bakmakla yükümlü olduğu kişiler konusunu işleyeceğiz.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler

Genel sıhhat sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler belirli sınıflara ayrılmıştır ve ayrılan sınıflara bakılırsa(sigortalı kişinin eşi, evlatları, anası ve babası) bu kategoriye girmeye hak kazanmak yada yitirmek de belirli şartlara bağlanmıştır. Bizde bu yazımızda hangi şartlar ile bakmakla yükümlü şahıs olunabileceği konusunu detaylı olarak inceleyeceğiz.

Genel Sıhhat Sigortalısının Eşi

Emekli Sandığı bakmakla yükümlü olduğu kişilerde, kişinin eşi de vardır. Genel sıhhat sigortasına haiz vatandaşların belirli bir geliri olmayan eşleri, bakmakla yükümlü olunan şahıs sıfatına haiz olarak sıhhat hizmetlerinden yararlanma hakkına haiz olur. Eşlerin bu hizmetlerden sürekli olarak yararlanabilmesi ve bakılması ihtiyaç duyulan şahıs olarak görülebilmesi için ihtiyaç duyulan husus ise, eşlerin birlikteliklerinin devam etmesi kısaca boşanma durumunun gerçekleşmemesi koşuludur. Eşin boşanması durumunda, boşanmanın yasal işlem olarak kayıtlara geçmiş olduğu tarihten itibaren eş bakılmakla yükümlü şahıs olma durumundan çıkar. Öteki bir durum ise eşlerin ikisinin de sigortalı olarak çalışmalarıdır. Bu durumda ise her iki bireye de sıhhat sigortası haklarından yararlanabilme fırsatı oluşur. Böylece bakmakla mecburi olma durumu da ortadan kalkar. İki eşin de belirli bir süre çalmış olduğu varsayılarak herhangi bir tanesinin vefatı söz mevzusu olduğunda, öteki eşe ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı bağlanabilmesi için vefat eden eşin prim ödeme gün sayısını doldurmuş olması gereklidir. Bir öteki husus ise ölüm aylığı bağlanan kişinin yeni bir evlilik yapmamasıdır, böylece eş sıhhat hizmetlerinden ve ölüm aylığı hizmetinden yararlanmaya devam edebilir.

Genel Sıhhat Sigortalısının Kız Evlatları ve 01.10.2008 Zamanı

Genel Sıhhat Sigortasına haiz ailelerin kız evlatlarının bakmakla yükümlü olunan şahıs sıfatını almasında kanunlarca belirlenen herhangi bir yargı bulunmamaktadır. Sadece bu mevzuda dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan bir tarih olarak 01.10.2008’den bahsedeceğiz. Bu tarihten ilkin doğan kız evlatları, belirli bir yaşı doldurması gereği olmadan, işe başlamaması kısaca herhangi bir halde gelirinin olmaması ve evlenmemesi şartıyla bakmakla yükümlü olunan şahıs olarak kabul edilmiştir. Hakkını kaybeden kız evladı için ise, hakkını kaybetmesine niçin olacak saymış olduğumuz şartlardan hangisi gerçekleşmiş ise o şartın ortadan kaldırılması halinde, yine tüm hizmetlerden yararlanma hakkı sağlanacaktır. Haliyle üstünde durduğumuz 01.10.2008 tarihinden ilkin doğan ve anası/babası vasıtasıyla sıhhat hizmetlerinden yararlanma hakkını kazanmış kız evlatlarının avantajlı bulunduğunu söyleyebiliriz. 01.10.2008 tarihinden sonrasında dünyaya gelmiş ve anası/babası vasıtasıyla sıhhat hizmetlerinden yararlanma hakkını kazanamamış kız evlatları ise, sıhhat hizmetlerinden belirli bir süreye kadar yararlanabileceklerdir. Adam evlatlarının değerlendirildiği hususlara bakılırsa değerlendirilirler. Hususları inceleyecek olursak, belirtmiş olduğumuz durumdaki kız evlatlarının 18 yaşını doldurana kadar, eğitimlerine devam etmeleri durumunda ise 20/25 yaşına kadar sıhhat hizmetlerinden yararlanmaları durumudur.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerince 01.10.2008 tarihinden ilkin görevine başlamış olan kamu görevlilerinin kız evlatları için ise, belirtilen tarihten ilkin yada sonrasında doğan olması fark etmeksizin, yaş şartı aranmaksızın sıhhat hizmetlerinden yararlanabileceği belirtilmiştir. Sadece kanun hükmünün belirtilmesinden sonrasında göreve başlamış olan kamu görevlileri 4/c statüsü ile değerlendirilerek kız evlatlarının doğum zamanı fark etmeksizin adam evlatları ile aynı kategoride değerlendirileceği ve kız çocuğunun en geç 25 yaşını doldurmasının arkasından haklarını kaybedeceği hükmü belirtilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Genel Sıhhat Sigortalısının Adam Evlatları

Kız evlatları için mühim olarak belirttiğimiz tarihin adam evlatları için herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Adam evlatlarının işe başlamaması, sigortalı olarak emek harcamaması kısaca herhangi bir halde gelirinin olmaması, evlenmemesi durumunda 18 yaşını; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükmünce belirtilen aday çıraklık yada çıraklık eğitimi olarak geçen belirtilmiş işletmelerde meslek eğitimi görmesi durumunda 20 yaşını, kişinin üniversite eğitimine başlaması durumunda 25 yaşını kapsayan, anne ve babası üstünden sıhhat hizmetlerinden yararlanma hakkı geçerli olacaktır. Çocuğun sıhhat hizmetlerinden yararlanmasını elde eden aile bireylerinin emekli olmaları geçerliliği bozmayacaktır.

Genel Sıhhat Sigortalısının Malul Evlatları

Genel Sıhhat Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler içinde sayılan malul çocuklar için devlet pek fazlaca imkanı sunmuştur. Hatta sıhhat hizmetleri hakları, saymış olduğumuz öteki kişilere bakılırsa en fazla olanı malul çocuklar için düzenlenmiştir. Yaş doldurmasına gerek duyulmaksızın maluk çocuk olduğu Kurum Sıhhat Kurulu yetkilileri ile onaylanmış çocuklar, bakılmakla yükümlü sayılırlar ve anne/baba vasıtasıyla sıhhat hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Maluk çocuklar için sıhhat hizmetlerinden yararlanmaları 2022 Sayılı Kanun gereğince herhangi bir durum değişikliği olmaması halinde kabul edilmiştir.

Genel Sıhhat Sigortalısının Anne ve Babası

Emekli Sandığı bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında anne ve baba da girmektedir. Genel Sıhhat Sigortasına haiz kişinin, faydalanmış olduğu hizmetlerden anne ve babasının da(bazı şartları sağlamaları koşuluyla) yararlanma hakkı vardır. Bu durum gelir durumuna bakılırsa değerlendirilir. Sigorta sahibi olan kişinin her türlü gelirinin, hane içinde şahıs başına düşen tutarının tespit edilmesi ve mevcut asgari tutardan asgari geçim indiriminin çıkartılması ile elde edilmiş sonucun, kalan net tutardan azca oranda olan anne yada babaları, istekleri doğrultusunda evlatları vasıtasıyla sıhhat hizmetlerinden yararlanabilirler.

tıkla sorunu sor

Emekli Sandığı Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir