Emekli Sandığı Ölüm Halinde Eşe Maaş Bağlanması

Emekli Sandığı genel olarak memurları kapsayan bir sigortadır. Hem meslek hayatında kendisi ve hak sahiplerine toplumsal güvence tanınır hem de meydana getirilen prim ödemeleri yardımıyla ilerde emekli olunabilir. Peki sigortalının ölümü halinde, emekli ise emekli maaşı emekli olmadan ilkin vefat ettiyse yatırdığı primlerin durumu ne oluyor? Doğal ki bu haklar boşa çıkmayacaktır. Sigortalının vefatı halinde hak sahipleri bu haklardan yararlanır. Peki nedir bu haklar? Bu haklardan ilki ölüm aylığıdır. Bu aylığın alınamaması durumunda doğan öteki haklar ise toptan ödemedir. Ek olarak evlilik ve cenaze ödeneği şeklinde haklar da mevcuttur. Emekli Sandığına bağlı sigortalının ölümü halinde sağlanacak haklardan yararlanacak kişiler sırasıyla eş, çocuklar, anne ve babadır. Anne ve baba eğer öbürlerinden hisse kalmışsa yada 65 yaşını geçmişse gerçek sahibi olabilirler. Bunların haricinde bir öteki koşul ise gelirlerinin asgari ücretten azca olması ve öteki çocuklardan herhangi bir gelir ve aylık almıyor olmalarıdır. Bu yazımızın mevzusu Emekli Sandığı ölüm halinde eşe maaş bağlanmasıdır. Sigortalının ölümü halinde ilk gerçek sahibi olan kişiler eşlerdir ve en yüksek oranda yardımları da eşler alır.

Ölüm Halinde Eşe Maaş Bağlanması

Emekli Sandığı ölüm halinde eşe maaş bağlanması 5434 sayılı kanunda ele alınmıştır. Emekli olmadan, hizmet etmekteyken (çalışırken) yada şahıs emekli olduktan sonrasında eşlere aylık bağlanır. Emeklinin ölümü halinde dul eşine %50 oranda maaş bağlanır. Eğer evlatları yoksa bu oran %75’tir. Çocuk var ise çocuğa da %25 oranda ve ebeveyne da aynı şekilde %25 oranda maaş bağlanır. Eş aylığa bağlı ve bir evladı var ise %60 oranda aylık verilir. Bu oranlar ölen emeklinin almış olduğu emekli maaşı üstünden uygulanır. Mesela ölen sigortalı 2.000 TL emekli maaşı alıyor ise %50 oranda maaş bağlandığı taktirde 1.000 TL maaşa bağlanır.

Emekli Sandığı ölüm halinde eşe maaş bağlanması iki değişik duruma bakılırsa değişim göstermektedir. Bunlar, hizmet süresi 10 yıl ve daha çok olan emeklinin ölümü ve hizmet süresi 5 ile 10 yıl içinde olan sigortalının vefatı. Bu durumlara bakılırsa şartlar değişmiş olur.

Hizmet Süresi 10 Yıl Ve Daha Fazla Olanlar

Hizmet süresi 10 yıl ve daha çok olan sigortalının ölümü halinde dul eşlerine herhangi bir koşul aranmaksızın maaş bağlanır.

Hizmet Süresi 5 İle 10 Yıl Içinde Olanlar

Hizmet süresi 5 ile 10 yıl içinde ise eş başkasının yardımı olmadan geçimini sağlayamayacak durumda olursa ölüm aylığı bağlanır. Sadece Emekli Sandığına bağlı kişilerin ölümü halinde hizmet süresi 5-10 yıl içinde olsa bile çocuklardan 18 yaşını geçmemiş, ortaöğrenim eğitimi alan 20, yükseköğrenim eğitimi alan 25 yaşını geçmemiş olanlara herhangi bir koşul aranmaksızın aylık bağlanır.

Sponsorlu Bağlantılar

Emekli Sandığı ölüm halinde maaş bağlanmasına vefat eden kişinin eşinin herhangi bir yerde çalışıp maaş alıyor olması ya da devlet memuru olması bir engel oluşturmaz. Zira bunlar kazanılmış haklardır. Yardım değildir. Hak edilen emekli maaşı ve ödenen primlerin karşılığını eşler almaktadır. Emekli sandığı ölüm halinde eşe maaş bağlanması için sigortalının vefatından sonrasında emekli sandığına yazılı olarak müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Aylık Alan Eşin Evlenmesi Durumu

Bu kişilerin evlenmeleri halinde evlendirilmiş olduğu zamanı takip eden ay başından itibaren alınan dul aylıkları kesilir. Bir defaya mahsus olmak suretiyle aldıkları dul aylığının 12 katı miktarında evlenme ikramiyesi ödenir. Şahıs boşanırsa almış olduğu evlilik ikramiyesinden dolayı 12 ay süresince aylık alamaz. Bu süreden sonrasında dul aylığı yeniden bağlanır. Eğer boşanmaz da evlendirilmiş olduğu şahıs vefat ederse bu 12 aylık süre beklenmeden aylık bağlanır.

Emekli Sandığı Ölüm Halinde Eşe Maaş Bağlanması İçin Hangi İşlemler Yapılmalıdır?

Emekli sandığı ölüm halinde eşe maaş bağlanması için kişinin yapacağı bazı işlemler vardır. Emekli sandığına müracaatta bulunmak gerekir. Bunun için lüzumlu belgeler ve dilekçe örneğini alt bölümde yer almıştır.

Ölen kişilerin emekli ikramiyeleri de gerçek sahibi olan dul ve yetimlere toptan yada aylık olarak paylaştırılır. Eş emekli olsa dahi emekli sandığı ölüm halinde eşe maaş bağlanır. Emekli olması maaşın bağlanmasına engel teşkil etmez.

Emekli Sandığı ölüm halinde eşe maaş bağlanması eşin hakkıdır. Başkası ile evlenmediği sürece maaşı kesilmez. Eş vefat eden kocasının hak etmiş olduğu emekli maaşı yada emekli olmamışsa ödemiş olduğu primleri dolayısıyla ortaya çıkan gelir ve aylıklardan faydalanır. Bu uygulamalar sigortaya bağlı olan çalışanların gelecekte karşılaşabilecekleri risk (ölüm) durumunda güvenceye haiz olabilmeleri açısından oldukça önemlidir.

tıkla sorunu sor

Emekli Sandığı Ölüm Halinde Eşe Maaş Bağlanması İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir