En Çok Para Kazandıran 20 Meslek Dalı ve Kazançları

Bilhassa tercih dönemlerinde pek oldukça talebe tarafınca dört gözle beklenen mevzular  içinde para kazandıran meslek dalları gelmektedir. İlgi alanlarınıza nazaran seçebileceğiniz bu meslekler içinde avukatlıktan doktorluğa, aşçılıktan tercümanlığa pek oldukça sektör bulunmakta. İşiniz ne olursa olsun bir işten oldukça para kazanmanın yolunun o işi sevmiş olarak yapmak bulunduğunu ihmal etmeyin. Seçeceğiniz bu mesleklerin bununla beraber karakterinize de uygun olması gerekiyor. En mühim nokta ise sözel mi sayısal mı bir meslek tercih edeceğiniz. Hususi sektörde oldukça para kazanabileceğiniz benzer biçimde devlet memuru olarak iyi bir kazanç elde edebilirsiniz.İşte en oldukça kazandıran meslekler…

Meslek Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Meslek seçmek zor bir iştir. İnsanlar türlü uğraşlar vererek haiz oldukları işleri kendilerini doyum etmediği öne sürülen nedeni ile bırakmaktadır. Bu durumun ise pek oldukça sebebi vardır. İnsanların yaratılış gereği hobileri ve ilgi alanları birbirinden değişik olabilir. İnsanlar hayatlarını devam ettirmek adına bir işi tercih etmekte durumunda bırakılırlar. Sadece bu işe karakter olarak da asla uymayabilirler. Doğrusu bir kısmı kazanarak eğitimini almak ile sonrasında bu mesleği uygulamak birbirinden değişik durumlardır. Oldukca sevilmiş olduğu bir işi kazancı düşük olması sebebi ile bırakarak daha oldukça gelir getirici işlere yönelenler de olabilir. İnsan yaşamının en mühim seçimlerinden biri meslek tercihidir. İlgi alanlarınıza nazaran aşağıda sayacağımız meslekleri tercih ederek yüksek meblağlarda gelir elde edebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca belirlenen gelir düzeyleri baz alınmıştır.Ilk olarak devlet kurumlarını, sonrasında ise hususi sektörü anlatacağız.

Meslek Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?
Meslek Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Müsteşar

Bakanlık ve elçiliklerde vazife icra eden memurlara müsteşar adı verilmektedir. Bakan ve elçi benzer biçimde üst düzey görevlilere bağlı olarak çalışırlar ve onların bir alt kademelerinde yer alırlar. Devlet memurluğunun ise en üst kademesinde bulunmaktadırlar. Tüm bakanlıkların bir tane müsteşarı bulunmaktadır. Bu meslek siyasal bir makam değildir. Mesleki informasyon ve yeterlilik gerekmektedir. Bundan dolayı bakanın sordurulmuş olduğu tüm sorulara yanıt vermek durumundadır. Esasen kendisine danışılan şahıs olarak tabir edilmektedir. Bağlı bulunmuş olduğu bakanlığın mesleki informasyon gerektiren tüm mevzularına hakim olmalıdır. Bakanın olmadığı durumlarda yerine vekalet ederek onun görevlerini üstlenmektedir. Denetim ve buyruk yetkileri bulunmaktadır. Bakanın verdiği tüm görevleri yerine getirirler. Herhangi bir bölüm bitirme zorunluluğu bulunmaz. Tek koşul lisans mezunu olmanız ve bir memuriyette vazife yapmanızdır. Örnek olarak İç İşleri Bakanlığı’ nın teşkilat şemasını inceleyebilirsiniz.

Sadece müsteşar olabilmek için KPSS benzer biçimde bir sınava girerek yüksek puanlar almanıza gerek kalmamıştır. Bundan dolayı bu mesleğin bir imtihanı yoktur. Halihazır devlet memurlarından ya da emekli olan bürokratlar arasından Bakan tarafınca seçilmektedir. Doğrusu tavsiye üstüne müsteşar olunur. Keşfedilmeniz gerebilir de diyebiliriz. Eski sisteme nazaran Başbakan ve Cumhurbaşkanı’ nın onayı göreve adım atmak için kafi olmaktaydı. Başbakanlık makamının kaldırılması üstüne prosedür şu şekilde işlemektedir; Bakan isminizi Cumhurbaşkanlığı makamına ilettiğinde, Cumhurbaşkanı bu talebi onaylarsa müsteşar olarak ilgili bakanlığa atanırsınız. Yıl başlangıcında 11 bin 064 TL maaşları olan müsteşarlar Temmuz ayı itibari ile 11 bin 978 TL maaş almaktadır.

Genel Müdür

Üst dereceli memurluklardan biri de genel müdürdür. Önceki yıllarda memurların genel müdür olabilmeleri için 10 yıl hizmet yapmış olmaları gerekmekteydi. Sadece meydana getirilen yeni düzenleme ile beraber görevleri 5 yıl olan memurlar da genel müdür sıfatı alabilecek. Ek göstergeleri 6 bin 400′ den fazla olan hizmetlere atanmak beş yıl kafi olacak. Sadece düzenleme itibari ile 5 yıl hususi sektörde çalışmış ise de üst düzey kadrolara ve genel müdürlüğe atanması mümkün olacak. 1 den 4. dereceye kadar müdür ya da daha üst düzeyde yönetici olabilmek için 5 yıl hizmetin yanı sıra üniversite eğitimi de alınmış olması gerekmektedir. Yıl başlangıcında 9 bin 709 TL olan genel müdür maaşları Temmuz ayı itibari ile zamlanarak 10 bin 507 TL olmuştur.

genel-müdür
Genel Müdür

Profesör

Profesör bilimsel nitelikli anlamda en üst düzeyi temsil etmektedir. Profesör olabilmek için lisans eğitimini tamamladıktan sonrasında yüksek lisans benzer biçimde programlar ile eğitimi devam ettirerek çeşitli ünvanlar neticesinde en üst mertebeye ulaşmak anlamına gelir. Bu aşamalar tamamlandıktan sonrasında üniversitelerdeki boşalan kadrolara nazaran üniversite rektörü tarafınca iş ile ilgili ilanlar yayınlanmaktadır. Ünvan sahipleri bu ilanları inceleyerek kendilerine bir öz geçmiş hazırlarlar ve bunu üniversite yönetimine sunarlar. Bu öz geçmişin detaylı olarak hazırlanması gerekir. Dil bilgisi, o zamana kadar meydana getirilen emekler, yazılan makaleler yada kitaplar benzer biçimde tüm bilgiler var olmalıdır. Profesörlükten ilkin araştırma görevlisi, destek doçent ve doçentlik unvanlarına kavuşmak gerekmektedir. Profesörlük ekibine atanabilmek için doçent olmak ve doçent olarak minimum 5 yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Ek olarak eserlerin de internasyonal bir mahiyette olması gerekir. Yıl başlangıcında araştırma görevlisi maaşları 4 bin 939 TL idi. Sadece meydana getirilen zam ile beraber Temmuz ayı için açıklanan maaş tutarı 5 bin 347 TL’ dir. Profesör maaşlarına ise neredeyse 1000 TL zam gelmiş ve maaşlar 9 bin 089 TL olmuştur.

Mühendis

Mühendis edinmiş olduğu informasyon birikimlerini doğrusu kuramsal informasyon ergonomik düzeyde en iyi kullanabilen meslek dallarından biridir. Üniversitelerin ilgili 4 senelik eğitim programlarından mezun olma şartı vardır. Devlet bünyesinde çalışabileceğiniz benzer biçimde hususi sektörde de iş imkanı bulabilirsiniz. Eğitim sürecinde edinilen bilgiler o an için geçerli olan formüller olmuş olsa da gelişen teknoloji ile beraber mühendisler de kendilerini güncel tutmak durumundadır. Tam olarak meslek amacı topluma sağlanacak olan faydadır. Pek oldukça mühendislik dalı vardır. Kimya mühendisliğinden elektrik, elektronik mühendisliğine, yazılımdan sanayi mühendisliğine kadar pek oldukça alan vardır. Bu alanlarda alınan informasyon birikimleri yardımıyla insanlığa değişik icatlar yapmak, mevcud hızla gelişen teknolojinin gelişmesine katkı sağlamak benzer biçimde amaçlar da vardır. Mühendis maaşları devlet bünyesinde 2021 yılı itibari ile 5 bin 634 TL’ dir.

Mühendis
Mühendis

Avukat

Hukukta ikili bir ilişki söz mevzusudur. Hukuk kurallarını belirleyen ve belirlenen bu kurallara uymayan kişiler bu alanın konusunu oluşturmaktadır. Avukatlık mesleği bir informasyon birikimini bununla beraber getirir. Bundan dolayı kişi ile devlet içinde meydana gelen uyuşmazlıkta genel anlamda avukatların bilgisine başvurulur. Ek olarak hukukun konusunu iki kişi da oluşturabilir. İki fert içinde herhangi bir hak ihlali var ise bu durumun mahkeme kurumuna yansıtılması dahilinde avukatlar da bireylere refakat etmektedir. Temsil etmiş olduğu kişinin haklarını savunmaktadır. Bu mesleğe haiz olabilmek için üniversitelerin hukuk fakülteleri bitirilmelidir. Avukat maaşları 5 bin 377 TL’ dir.

Polis

Toplumdaki huzurun sağlanması amacı ile hukukun belirlediği toplumsal düzeni  sağlamak ile görevlidirler. Suçun doğmasını ve işlenilmesini engelleyici önlemler alırlar. Halka açık olan alanlarda can güvenliğinin sağlanmasını, herhangi bir hırsızlık vakasının önlenmesini ya da zararı olan maddelerin ülke içinde dolaşmasını engeller. Bu meslekte de mesleki informasyon gerekmektedir. Bundan dolayı polis olabilmek için yazılı sınavın haricinde bir de performans sınavına girmek gerekmektedir. Herhangi bir vaka meydana gelmişse de vaka yerinde araştırma yapılır. Suçu gerçekleştiren şahısların tespit edilmesi, yakalanması ve tutuklanması, olayların çözülmesi ve suçlu şahısların ilgili kurumlara sevki yapılmaktadır. Maaşları 4 bin 823 TL’ dir. Komiser maaşları ise 5 bin 516 TL’ dir.

Polis
Polis

Hekim

Bu meslek bir adanmışlık gerekir. Meslek birikimi, stajlar, araştırmalar neticesinde uzun seneler tıp alanında eğitim görmek ve deneyim edinmek lazımdır. Bu meslek ekonomik getirisi olduğundan yapılacak olan mesleklerden değildir. Fıtri olarak işe uygunluk gerekir. Tıpta da pek oldukça alan vardır. Size uygun olan alanı seçerek buralarda uzmanlık kazanmanız mümkündür. Ek olarak iş alanı da geniş olan mesleklerden biridir. Devlete bağlı olarak ya da hususi hastanelerde çalışabilirsiniz. Kendi polikliğinizi açabilirsiniz. Tıp alanında meydana getirilen TUS benzer biçimde sınavlar ile uzmanlık da kazanabilirsiniz. Aile hekimi olabilir, köylerde çalışabilirsiniz. Ek olarak üniversite hastanelerinde emek harcayarak bilimsel nitelikli anlamda da kariyerinizi en üst seviyelere çıkarabilirsiniz. Hekim maaşları  6 bin 658 TL’ dir. 

Faktoring Hizmeti Vermek

Bu sektör bankacılıktan sonrasında en yaygın olarak kullanılan finansal alanlardan biridir. Şirket olarak çalışmaktadırlar. Mal yada hizmet alımları neticesinde gereksinim duyan kuruluşlara çeşitli finansal imkanlar sunulmaktadır. Vatanımızda ihracat yapıldığından beri bu firmalar varlıklarını göstermektedir. Tahsilat işleminin karşılanması ve borcun şirketlere devri şeklinde çalışılır. Bu işlemler kanunlar ile düzenlenmiş ve sınırlar belirlenmiştir. İşin aslı çek benzer biçimde belgeler ile alışveriş icra eden müşterilere ulaşmak ve finansal destek sağlamaktır. Gelir İdaresi‘ nin açıklamış olduğu sayı şahıs başı senelik gelir olarak 1.605.059 TL olarak belirlenmiştir. Faktoring şirketleri ve krediler hakkında informasyon alarak siz de kredi kullanabilir yada kullandırabilirsiniz.

Faktoring Hizmeti Vermek
Faktoring Hizmeti Vermek

 

Noter

Noterler Hakkaniyet Bakanlığı tarafınca atama yolu ile göreve başlarlar. Fakat devlet memuru statüsüne girmezler. Kişisel menfaatlerin mahkeme makamına gitmeden çözülmesi hedeflenmektedir. Noterler tam da bu aşamada devreye girerler. Pek oldukça görevleri vardır. Evrakları aslı benzer biçimde yaparlar. Bazı kuraların noter huzurunda yapılması gerekir. Resmi evraklarının kopyalarının resmiyet kazanmasını sağlarlar. İmza, mühür gerektiren mevzuları yerine getirirler. Vazife tanımları belirli bir alanla sınırı olan değildir. Hukuksal işlem yaptıkları ve işleri için informasyon birikimi gerektiği için noterler avukatlardan seçilir. Işyar benzer biçimde çalışırlar ve hafta sonu tatilleri vardır. Noterlerin de sınıfları vardır. 1.derslik noterler 100 bin TL kazanmaktadır. Sadece 3. sınıfa dahil bir noterin maaşı 5-6 bin TL civarındadır.

Mali Müşavir

Vatanımızda en oldukça rastlanan meslek dallarından biridir. Mali müşavir olabilmek için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nde yer edinen 4 senelik bölümlerden herhangi birini bitirmek gerekmektedir. Aslen üst düzey muhasebeci tanımı yapmak yanlış değildir. Belirli bir informasyon birikimi gerekir. Ek olarak hukuk bilgisini de bununla beraber getirir. Mali müşavir olmak isteyenlerin uzun seneler yetişim görmeleri gerekir. Mali müşavir maaşları deneyim ve bulunduğunuz şehre nazaran değişmektedir. Alanında uzman bir mali müşavirin 7500 ile 10 bin TL içinde maaş aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yeminli mali müşavir maaşları ise daha fazladır.

Mali Müşavir
Mali Müşavir

Pilot

Keyifli, gelir getirici bununla beraber zor mesleklerden biridir pilotluk. Pilotlar genel anlamda bu işi tutku ile yaparlar. Meslek birikimi lüzumlu fakat kafi değildir. Özetle uçmayı sevmek gerekir. Askeri okullar, üniversitelerin ilgili bölümleri ve ücretli eğitimler ile pilot olmak mümkündür. Fiziki ve ruhsal olarak sıhhatli olmanız gerekir. Yalnız uçuşlar için belirlenen yaş limiti 17′ dir. Pilot olmak için lise ve dengi okullardan mezun olmak yeterlidir. Fakat hava yolları şirketleri genel anlamda 4 senelik mezunları tercih ederler. İyi derecede İngilizce bilmek de aranacak olan şartlardandır. Pilotlar ilk göreve başladıklarında maaşları 8 bin TL‘ den adım atar. Sadece deneyim kazandıkça maaşlarının 20 bin TL’ ye ulaşmış olduğu görülmektedir. Türk Hava Yolları’ nın aramış olduğu profili öğrenmek için tıklayınız.

Sigortacı

Sigorta acentesi açarak oldukça para kazanabilirsiniz. Bir iş yeri açmak için lüzumlu olan prosedürleri uygulamanız icap ettiğini belirtelim. Vergi levhası almak ve ilgili kurumlardan izin almak gerekiyor. Türkiye’ de en oldukça rastladığımız ve gereksinim duyduğumuz işlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı artık yalnızca vasıta sigortası ürünü yok. Sigortacı olabilmek için prosedürleri bilmek gerekiyor. Pazarlama kabiliyetinizin de kuvvetli olması gerekiyor. Satın alan portföyü oluşturmak da süre alıyor. 25 bin TL’ lik bir mal varlığınızın olması acente açmak için kafi oluyor. Kazancınız tamamen performansınıza bağlı. Doğal olarak sigortacıların %15, %20 kar marjı ile çalıştıklarını belirtelim.

Sigortacı
Sigortacı

Eczacı

Oldukca kazandıran sadece yüksek puanla fakültelere giriş meydana getirilen mesleklerden biridir. Eczacılık fakültelerinden mezun olmanız gerekir. Sadece mezuniyet belgesi kiralama yöntemi ile bu mesleğin icra edilmiş olduğu de görülmektedir. Devlet bünyesinde çalışanların 4 bin TL civarında bir maaş aldıkları görülmektedir. Bu meslek için kazanç getirebilecek en iyi olasılık kendi dükkanınızı açmaktır. Bu da bir nevi esnaflık mahiyetini taşır. Çevrede kendinizi kanıtlama etmeniz gerekir. Bu tanınırlık sağlandıktan sonrasında aylık geliriniz 30 bin TL‘ ye çıkabilir. Sadece dükkan kirası, personel giderleri benzer biçimde masrafların da düşülmesi gerekir.

Baytar

Tıp bilgisi alarak baytar olmak mümkün. Sadece hayvanları seviyor olmanız gerekiyor. Veterinerlik fakültesini bitirerek yetişim yapmanız dahilinde baytar olabilirsiniz. Devlet kurumlarında çalışabileceğiniz benzer biçimde hususi sektörde de çalışabilirsiniz. Ek olarak kendi muayenehanenizi de açabilirsiniz. 3 bin ile 5 bin TL içinde gelirleri olan veterinerler kendi iş yerlerini kurarak daha çok gelir elde edebilirler.

Veteriner
Baytar

Bilirkişi

Görüşü ve lüzumlu durumlarda oy verme yetkisine haiz kişidir. Bilirkişi olabilmek için bir uzmanlık alanı gerekmektedir. Bundan dolayı adı üstünde kendilerine danışma gerektiren alanlarda başvurulan kişiyi ifade etmektedir. Uzman, hakim ya da savcılar tarafınca Adli Bilirkişi olarak atanmanız da mümkündür. 25 yaşından büyük olanlar bu mesleği tercih edebilirler. Bilirkişi maaşları 7-8 bin TL içinde değişmektedir.

Yaşam Koçu

Zamanımızın en popüler mesleklerinden biridir. Stresli yaşam alanlarında insanoğlu rahatlamak ve karar vermek adına yaşam koçlarına gereksinim duymaktadırlar. Bu meslek için belirli bir bölümden mezun olmaya gerek kalmamıştır. Yaşam koçluğu belgesi alarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Yöneticilerin, işletmecilerin koçu olabileceğiniz benzer biçimde dini anlamda, evlilik ve kariyer benzer biçimde mevzularda da insanlara destek olmanız mümkündür. Geliriniz seanslarınız ile ilgili bir durumdur.Ne kadar oldukça kişiye ulaşırsanız o denli oldukça para kazanırsınız. 150- 200 TL benzer biçimde seans ücretleri alarak bu işi icra eden pek oldukça şahıs vardır.

Veteriner
Baytar

Reklamcı

Eskimeyen mesleklerden biridir. Reklamcılık sektörü ciddi manada para kazanılacak olan bir sektördür. Tv reklamları yapabileceğiniz benzer biçimde kendi dükkanınızı açarak poster, pankart benzer biçimde somut materyallerden de para kazanmanız mümkündür. Ek olarak pazarlama kabiliyetinizin de kuvvetli olması ihtiyaç duyulan bir iştir. Ulaştığınız şahıs ve yaptığınız işe nazaran geliriniz değişmektedir. Bir tanınırlık kazanana kadar ve alan kişi portföyü oluşturana dek yalnızca işletme giderleri için çalıştığınızı düşünebilirsiniz. Sadece uzun solukta kazanç elde edeceğinizi söylemek yanlış olmayacaktır.

Tercüman

Tercüman mesleki informasyon gerektiren bir alandır. Üniversitelerin dil eğitimi veren bölümlerinden mezun olmanız gerekmektedir. Emek verme alanları oldukça geniştir. Devlet ve hususi sektörde çalışan tercümanların yanı sıra home ofis ortamında emek harcayarak para kazanan birçok tercüman vardır. Metin ya da konuşma çevirileri yaparak, ek olarak yabancı dilde eserler yazarak oldukça para kazanabilirsiniz. Bakanlık bünyesinde çalışan mütercimlerin maaşları 8 bin TL civarındadır. Ek olarak maaşlarınızın bildiğiniz dil sayısına nazaran değişeceğinin de altını çizelim. Ek olarak ithalat ve ihracat ile uğraşan firmalarda da çalışabileceğinizi belirtelim.

Tercüman
Tercüman

Diyetisyen

Diyetisyen olabilmek için beslenme ve diyetetik bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bölümün pek oldukça pozitif yanları vardır. Puanları yüksektir fakat gelir oranı da bir o denli yüksektir. Devlet hastanelerinde çalışabileceğiniz benzer biçimde hususi muayenehanelerinizi de kurabilirsiniz. Sıhhatli yaşam mevzusunda bilgili olan kişiler ya da fazla kilolarından kurtulmak isteyenler genel olarak kapınızı çalacaktır. Kişilere uygun yiyecek planlarının ve diyetlerin hazırlanması gerekmektedir. Devlet bünyesinde çalışmaya süregelen diyetisyenlerin maaşları 3 bin 500 TL civarında olmaktadır. Sadece bu işi hususi olarak yürütenlerin aylık 9-10 bin TL gelirleri bulunduğunu belirtelim.

Meslekleri ve maddi taraflarını anlattık. Sadece belirtelim ki iyi ya da fena iş yoktur. Sevdiğiniz meslek vardır. Bu sebeple meslek seçimlerinizi ilgi alanınıza ve karakterinize yönelik olarak yapmanızı tavsiye ederiz. Başarılar. 🙂

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir