Engelli Hibe Ödemesi Şartları

Devletten engelli vatandaşlara geri ödemesiz bağışlama müjdesi verildi. Kendi işini oluşturmak isteyen engellilere devlet belirli şartlar çerçevesinde İŞKUR, 36 bin TL’ye kadar varan bağışlama desteği meydana getirecek. Bu bağışlama engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına olanak sağlayacak. Ek olarak bir tek maddi destek de değil. Engelli vatandaşlar kuracakları iş doğrultusunda eğitime doğal tutulacak ve bu sayede uzman kişilerin de desteğini alabilecek. Sadece emekli olan engelli vatandaşlar bu haktan faydalanamayacak.

Hangi projeler desteklenecek?

• Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
• Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
• Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
• Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
• Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Bağışlama için onayı kim veriyor?

Piyasaya çıkan Müracaat Rehberi’ne nazaran projeler kamu ve toplumsal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon tarafınca değerlendirilecek ve desteklenecek projeler seçilecek.

Verilecek olan bağışlama hangi fondan karşılanacak?

Engelli yada eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden yada işveren vekillerinden 22.05.2003 tarihindeki ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 101. Maddesi uyarınca öğrenim edilen yönetimsel para cezaları fonundan karşılanacak.
Destek kalemleri aşağıdaki gibidir:

• Müessese işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için meydana getirilen resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar şeklinde harcamalar için en fazla 2.000 TL.
• İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay süresince satmaca karşılığı olmak suretiyle işletme giderlerinin (su, elektrik, yazışma, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde senelik toplamda en fazla 4.000 TL.
• Müessese desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay süresince satmaca karşılığı olmak suretiyle işletmenin temel etkinlik alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi şeklinde maliyetler için en fazla 30.000 TL.

Sponsorlu Bağlantılar

Engellilerde Aranacak Şartlar

İlk olarak engelli olarak kabul edilen kişilerin tanımlanmasına bakacak olursak, mevzuatta “bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve toplumsal kabiliyetlerini çeşitli derecelerle kaybetmesi sebebiyle iş gücü kaybının minimum % 40’ından yoksun olduğu ‘Engellilere Verilecek Sıhhat Kurulu Raporları’ ile belgelenen kişiler” engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini oluşturmak isteyen engellilerin aşağıdaki tüm şartları taşıması gereklidir:
• İŞKUR’a kayıtlı olmak,
• Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve toplumsal kabiliyetlerini çeşitli derecelerle kaybetmesi sebebiyle işgücü kaybının minimum %40’ından yoksun bulunduğunu “Engellilere verilen Sıhhat Kurulu Raporu” ile belgelendirmek,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• Emekli olmamak,
• Etken ve eylemsiz işyeri sahibi olmamak,
• İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
• Girişimcilik eğitim programı sertifikasına haiz olmak,

Eski Hükümlülerde Aranacak Şartlar

• İŞKUR’a kayıtlı olmak,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• Emekli olmamak,
• Etken ve eylemsiz işyeri sahibi olmamak,
• İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
• Girişimcilik eğitim programı sertifikasına haiz olmak,

Bağışlama Kapsamında Olmayan Maliyetler

• İş yeri kirası,
• Depozito,
• Su, elektrik, yazışma v.b. abonelik ücretleri,
• Çalışanların ücretleri,
• İşlenerek yada direkt satılacak ürünlerin bedelleri,
• Vergi, fotoğraf, harç ve çeşitli üyelik ücretleri,
• İşin mevzusu ile direkt ilgisi olmayan demirbaş malzemeler,
• Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesi için meydana getirilen giderler.

Engellinin Koçu Olacak

Projeden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar bağışlama almak için bulundukları illerden müracaat yapabilecek. Alınan başvurulardan sonrasında İstanbul, Ankara, Erzurum ve Gaziantep’te bulunan eğitim merkezlerinde KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecek. Eğitimi tamamlayıp projeleri kabul edilen engelliler kendi illerinde iş yeri kuracak. Engelli girişimcilere başarı göstermiş iş adamları gönüllü olarak koçluk meydana getirecek.

Müracaat Yapılacak Olan Evraklar

• Talep dilekçesi,
• Müracaat Formu,
• Kimlik fotokopisi,
• Kurulacak işin mevzusu ile ilgili mevzuatında mecburi belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren mezuniyet belgesi, sertifika şeklinde belgenin örneği,
• Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
• Proje kapsamında öteki kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler,
• Bütçe tablosu,
• İkametgâh durumunu gösterir resmi belge,
• Engelli Sıhhat Kurulu Raporu’nun aslı şeklinde yapılmış örneği,
• Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge

tıkla sorunu sor

Engelli Bağışlama Ödemesi Şartları İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir