Engelli İşçi Gece Çalıştırılabilir Mi?

Engelliler hayatımızın bir gerçeği olmuş durumdadır. Vatanımızda fazlaca sayıda engelli vardır fakat bu kişiler düzgüsel insanların yapabildikleri her şeyi kolaylıkla yapabilmektedir. İmkan verildiği takdirde değişik noktalarda vazife almakta ve özetlemek gerekirse yaşamın her alanlarında kendilerine yer bulmaktadırlar. Engelliler hayatlarını devam ettirebilmek için işlerde çalışmakta ve bazıları kamuya girerek işgören olmakta bazıları ise işçi statüsünde hususi sektörde vazife yapmaktadır. İşçi olarak çalışan engellilerin yaptıkları görevlerin alanı oldukça geniştir ve engelli kişiler derhal her sektörde kendilerine kolaylıkla iş bulabilmektedir. Bu sektörde çalışan engelliler tarafınca bazı mevzular merak edilmektedir. Vatanımızda engellilere imtiyaz tanınıyor mu? Engelli işçi gece çalıştırılabilir mi? İşyerlerinin engelli kişileri çalıştırma zorunluluğu var mı? Bunlar benzer biçimde fazlaca sayıda emek harcama hayatıyla ilgili sual engelliler tarafınca sorulmaktadır.

Vatanımızda engellilere pozitif ayrımcılık yapılmaktadır ve onların günlük yaşama iştirak etmesi için bir ekip önlemler alınmaktadır. Bu önlemler kanunlarla alındığı için uygulanması zorunludur. Söz mevzusu durum son aşama güzel bir uygulamadır fakat kafi değildir. Bu uygulamaların sayısının daha da artırılması gerekmektedir. Alınan önlemlerden bir kısmı ise engellilerin istihdama katılmasıyla ilgilidir. Bu durum hem engellilerin maddi ve içsel durumu için hem de ülke ekonomisi için iyidir. Engelli işçi emek harcama şartları da engellilerin rahat bir halde çalışabilecekleri benzer biçimde ayarlanmış durumdadır. Böylelikle engelli kişiler zorluk çekmeden işlerini yapabilmekte ve günlük hayata katılmaktadır.

Engelli İşçilerin Çalışmasının Yasak Olduğu Yer ve Durumlar

Engellilerin emek harcama durumlarına yönelik dört gözle beklenen konuların başlangıcında engellilerin gece çalıştırılması ile ilgilidir. Engelli işçi mesai haricinde çalışabilir mi sorusu fazlaca fazla sorulmaktadır. Bu mevzuya değinmeden ilkin engellilerin emek harcama şartları ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu kanun ve yönetmeliklerde engelli işçilerin hangi şartlarda çalışmayacağını net bir şekilde belirtmiştir. Buna bakılırsa engelli işçiler:

  • Yer altı ve su altında yürütülen işlerde çalıştırılamazlar.
  • Engelli işçilerin yapacağı işler mesleğine, bedensel ve ruhsal durumuna uygun olmalıdır.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir tanesi oldukça nettir. Diğeri ise kişilerin durumuna bakılırsa farklılık göstermektedir. Dolayısıyla ikinci maddenin her engelli için ayrı düşünülmesi icap ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Engelli İşçi Gece Çalışabilir mi, Nöbete Kalabilir Mi?

Yukarıdaki maddeler ışığında bir ekip sorulara yanıt arayalım. Mesela engelli işçi nöbete kalır mı? İşverenin engelli işçiyi nöbete bırakma hakkı var mı? Bu soruların cevabı yukarıda yazan iki maddede saklıdır. Ilk olarak yasak olan durumlar kati ve net ifadelerle belirtilmektedir. Yer altında emek harcama durumu buna fazlaca iyi bir örnektir. Bunun yasak bulunduğunu okuyan hepimiz anlamaktadır. Fakat nöbete kalma ya da gece emek harcama ile ilgili net bir madde bulunmamaktadır. Dolayısıyla da engelli işçiler geceleri de çalışabilmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan husus ikinci madde ile ilgilidir. Gece verilen vazife engelli kişinin mesleğine, bedenine ve ruhuna negatif bir halde tesir etmemelidir. Şu demek oluyor ki gece verilecek iş engelliye uygun olmalıdır. Eğer uygun ise engelliler gece çalışabilir, uygun değil ise çalışamazlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Engelli işçi gece çalıştırılabilir mi ya da benzer soruların cevapları kati olarak kanun maddesinde yer almadığı benzer biçimde yönetmeliklerin içinde de yer almamaktadır. Dolayısıyla burada kati bir şey söylemek mümkün değildir. Fakat söz mevzusu durumun engelli işçilerin aleyhine olduğu söylenebilmektedir. Vatanımızda her ne kadar engellilere pozitif ayrımcılık yapılıyor ise tam olarak kafi değildir. Bazı mevzular kanun ya da yönetmeliklerde asla yer almaz iken bazıları ise bu durumda olduğu benzer biçimde net değildir ve kişiden kişiye bakılırsa değişebilmektedir. Gece verilecek bir işi engelli bir şahıs zorluk çekmeden yapabilirken bir diğeri ise yapamayacaktır. Bu da söz mevzusu probleminin cevabının kişiden kişiye bakılırsa değişmesi anlamına gelmektedir.

Vatanımızda Engelli İşçi Emek verme Şartları

Engelli işçi emek harcama şartları incelenerek genel olarak değerlendirme yapıldığında engellilere verilen hakların olduğu, pozitif ayrımcılık yapıldığı söylenebilmektedir. Fakat bunların düzeyi kafi değildir ve ne olursa olsun birazcık daha artırılması gerekmektedir. Mesela 50’den fazla işçi çalıştıran işletmelerin bu çalışanlarının minimum %3’ü engelli olmalıdır şeklinde bir zorunluluk bulunmaktadır. Bu oran bir miktar daha artırılabilir ve böylece engelliler için daha çok iş alanı açılmış olur.

Malulen Emeklilik ve Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik Şartları Neler?

PTT Engelli Kredisi Nasıl Alınır?

Engelli Raporu ile Araba Almak

tıkla sorunu sor

Engelli İşçi Gece Çalıştırılabilir Mi? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir