Engelli İşçi Prim Teşvik Tanımlaması Nasıl Yapılır?

Emek harcama hayatında aslına bakarsak en mühim olan kısımlardan birisi de primlerdir. Bu prim payları işverenlere yüklü bir maliyet olarak geri dönmekte olduğundan zor durumda bırakmaktaydı. Fakat işverenler için de sevindirici bir haber geldi. SGK, 9 Şubat 2015 tarihinde yapmış olduğu duyuruda engelli işçi çalıştıran işverenlerin prim teşvikinden faydalanabilmek için 2015 Ocak itibariyle SGK’ya belge ibraz etmesine gerek kalmadığı hükmünü yayınladı.

Önceki Uygulama Nasıldı?

4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanabilmek için engelli sigortalı çalıştıran işverenlerden bir belgenin onaylatılması istenilmekteydi. Bu, engelli çalışanın emek verme gücünün minimum %40’ından yoksun olduğu sıhhat kurulu raporunun sigortalılara ilişkin 2008/77 sayılı Genelge ekinde yer edinen belgenin Türkiye İş Kurumundan onaylatılarak iş yerinin bağlı bulunmuş olduğu toplumsal güvenlik merkezine ibraz edilmesi istenen belgeydi.

  • Aynı il sınırları içinde elli yada daha çok sigortalı çalıştıran işverenler için saptanca dahilinde çalıştırdıkları engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarasını, saptanca fazlası ( %3’ten fazlası) çalıştırdıkları engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 54857 sayılı kanun numarasını seçerek,
  • Engelli sigortalı çalıştırmakla yükümlü olmayan işverenler için engelli sigortalıların tamamına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 54857 sayılı kanun numarasını seçerek, düzenleyebilmeleri amacıyla sistem üstünde kolaylıkla uygulanabilecek bir yöntem ile tanımlanabilecekti.

Yukarıdaki açıklamalar gereği engelli teşvikinden yararlanmak isteyen işverenler;

  • 14857 sayılı Kanun numarası ile bildirdikleri sigortalılardan dolayı engelli teşvikinden % 100 seviyede,
  • 54857 sayılı Kanun numarası ile bildirdikleri sigortalılardan dolayı engelli teşvikinden % 50 seviyede yararlanarak işveren hissesine karşılık eden, prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan meblağ Hazinece karşılanmaktaydı.

6518 Sayılı Kanunu İle Getirilen Değişim

6518 sayılı Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılmasına Dair Kanun’ un 58.maddesinde; “Madde 58 – 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin üçüncü fıkrasında yer edinen “iyi mi işe alınacakları” ibaresinden sonrasında gelmek suretiyle “Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığının görüşü alınarak” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer edinen “yüzde ellisi” ibaresi “tamamı” şeklinde değiştirilmiştir.”

4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında yer edinen “yüzde ellisi” ibaresi 6518 sayılı Kanunun 58. maddesi ile “tamamı” şeklinde değiştirilmesi ile beraber, gerek aynı il sınırları içinde elli ve üstünde sigortalı çalıştıran işverenlerden saptanca dahilinde yada saptanca fazlası engelli sigortalı çalıştıran işverenlerin, gerekse engelli çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin, çalıştırdıkları her bir engelli sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan sigorta primine ilişik işveren hissesinin tamamı, Hazinece karşılanmaya başlanılmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Engelli işçi prim teşvikinin önceki uygulamasında 2008/77 sayılı SGK Genelgesi ekinde yer edinen belgenin her yıl Ocak ayında, Türkiye İş Kurumu tarafınca onaylatılması suretiyle, iş yerinin bağlı bulunmuş olduğu Toplumsal Güvenlik Merkezine ibraz edilmesi şartının birçok köşe yazısı ve web sitelerinde artık gerek kalmadığı yönünde bilgiler yer almıştır. Fakat bazı Toplumsal Güvenlik Merkez Müdürlükleri anılan Genelge ekindeki belgenin Türkiye İş Kurumu tarafınca onaylatılarak engelli teşviki dilekçe ekinde ibraz edilmesini istemeye devam etmektedir. Geçiş periyodu olması sebebiyle Engelli Teşvik Yönetimi sisteminde 14857 sayılı Kanun numarası ile bildirim yapılabilmesi açık olsa dahi önceki uygulamadaki Türkiye İş Kurumu tarafınca onaylatılması ihtiyaç duyulan belgenin ilgili Toplumsal Güvenlik Merkezine ibraz şartını arayan Merkez Müdürlüklerine bağlı işverenler Ocak ayında ilgili Toplumsal Güvenlik Merkezine gidilerek Türkiye İş Kurumu tarafınca onaylatılması ihtiyaç duyulan belgeyi dilekçe ekinde ilgili Üniteye ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında “geçiş periyodu” olarak adlandırabileceğimiz bu zamanda, teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin ilk olarak bağlı bulundukları Toplumsal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden mevzu hakkında informasyon alarak, duruma bakılırsa aksiyon almaları isabetli olacaktır. İlgili belgede ibraz şartı aramayan Toplumsal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine bağlı bulunan işverenlerin bu şekilde bir zorunluluğu bulunmayıp açık olan sistemden bildirimlerini yapabileceklerdir.

İşverenlerin anılan teşvikten yararlanabilmesi için kapsama giren sigortalıların e-Bildirge programlarında mevcut “Engelli Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla sisteme kaydedilmesi, peşinden sisteme kaydedilen sigortalıların 14857 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesi ve gerçekleşme eden primlerin sigortalı hissesi ile prime esas kazanç alt sınırını aşan kısma isabet eden işveren hissesi prim tutarının ödenmesi gerekmektedir.

Sigortalıların “Engelli Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla sisteme kaydedilmesi esnasında, TC kimlik numarası girilen sigortalının emek verme gücündeki yitik oranının % 40″ın altında olup olmadığı Türkiye İş Kurumu veri tabanına bağlanarak sorgulanacaktır. Bu sorgulama esnasında, emek verme gücündeki yitik oranı;

  • % 40 ve üstünde olan sigortalıların 14857 sayılı Kanun numarası ile tanımlanmasına izin veriliyorken %39 ve altında olan sigortalıların APHB’lerde 14857 sayılı Kanun numarası seçilerek gönderilmesi izin verilmemiştir.

Engelli Teşvikinin Kapsama Alanı

4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde değişim meydana getiren 6518 sayılı Kanuna bakılırsa korumalı iş yerlerinde çalıştırılan engelli işçilere ek olarak yükümlü olmadıkları halde engelli işçi çalıştıran işverenlerin çalıştırdığı bu saptanca fazlası çalıştırılan engelli işçiler için asgari ücret üstünden hesaplanan sigorta primine ilişik işveren hisselerinin tamamı Gömü tarafınca karşılanmaya başlandı.

Müracaat Şartı Nedir?

Özürlü işçi işveren hissesi sigorta prim teşvikinden faydalanılabilmesi için, işverenlerin, anılan maddede öngörülen niteliklere haiz sigortalıların işe alındığına ve iş yeri yönünden lüzumlu şartların taşındığına ilişkin dilekçe ile iş yerinin bağlı bulunmuş olduğu Toplumsal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

tıkla sorunu sor

Engelli İşçi Prim Teşvik Tanımlaması Iyi mi Yapılır? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir