Engelli Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Engelli sıhhat raporu almak, vatanımızda engelli bireylerin engelliliklerini ispatlamak için alınan bir belgedir. Engelli sıhhat raporu yasalara uygun olarak hazırlanmış ve belirli gereklilikleri bulunan bir evraktır. Engelli bireylerin öteki lüzumlu olan evraklarını alabilmeleri için engelli sıhhat kurulu raporuna gereksinimleri vardır. Engelli raporu hangi hastanelerden alınır sorusu en sık karşılaşılan soruların başlangıcında gelmektedir. Engelli sıhhat raporları Sıhhat Bakanlığının belirlediği tam teşekküllü hastanelerden alınmaktadır.

Engelli Sıhhat Kurulu Raporları Nereden Ve Iyi mi Alınır?

Engelli sıhhat kurulu raporlarını alabilmek için engelli bireylerin kendilerine en yakın olan tam teşekküllü bir hastaneye gitmeleri gerekecektir. Kamu hastanelerinde engelli sıhhat raporu verebilmeleri için belirli aralıklar ile güncellenmekte ve rapor verebilme haklarına haiz olmaktadırlar. Bazı kamu hastanelerinde engelli sıhhat kurulu raporu almak mümkün olmamaktadır. Kanunlara nazaran belirlenen hastanelerden engelli sıhhat raporu alınabilir. Bu alanda yetkili ve güncel olan kamu hastanelerinde sıhhat kurulu kısmı bulunmaktadır. Bu bölümden engelli bireyler engelli sıhhat kurulu raporlarına başvurmaktadırlar. Engelli raporu kimlere verilir, sorusu çoğu zaman ilk dört gözle beklenen konulardan biridir. Engelli raporu çoğu zaman engel durumu olan bireylere verilmektedir.

Engelli sağlık kurulu raporuna başvurmak için ne olursa olsun başvuruyu engelli kişinin kendisi yada velisi, vasisi yapmalıdır. Engelli sıhhat kurulu raporu için talep eden kurum da müracaat yapabilir. Bazı kamu kurum ve kuruluşlar da lüzumlu gördükleri taktirde sevk ile başvuruda bulanabileceklerdir. Engelli sıhhat kurulu raporu için sevk ile müracaat yapılması yada kişisel olarak bizzat başvurmak fark etmemektedir. Engelli sıhhat kurulu raporları belirlenmiş olan her kamu hastanesinden ücretsiz bir şekilde verilmektedir. Engelli raporu iyi mi alınır 2021 senesinde da fazlaca dört gözle beklenen ve araştırılan konulardan birisidir.

Engelli Sıhhat Kurulu Raporu Başvurusu İçin Lüzumlu Olan Evraklar Nedir?

Engelli sıhhat kurulu raporu alabilmek için bazı lüzumlu belgeler bulunmaktadır. Bununla beraber engelli raporu alma şartlarının da uygun olması gerekecektir. Engelli bireylerin engelli raporu alabilmeleri için lüzumlu olan evraklar şunlardır:

  • Engelli sıhhat kurulu raporuna başvurulması için hastane tarafınca verilen dilekçe,
  • Nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Engelli sıhhat kurulu raporuna başvuran kişinin 5 tane vesikalık fotoğrafı gerekmektedir.

Engelli Sıhhat Kurulu Raporu Onay ve Verilişi Iyi mi Tamamlanmaktadır?

Engelli sıhhat kurulu raporu için başvurulan hastane tarafınca rapor sonucu hakkında derhal net bir tarih vermek mümkün değildir. Sadece hastane belirli bir süre dilimi bilgisi verecektir. Bu süre içinde incelenen rapor sonucu çoğu zaman hastanenin belirlediği günlerde başvuran bireye iletilir. Hastanelerde rapor alma günleri, hastane planlarına nazaran değişebilmektedir. Bu sebeple her hastanede rapor müracaat günleri farklılıklar göstermektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Engelli sıhhat kurulu raporları sonucunun belirlenmesi halinde, raporlar kurum müracaatında üç nüsha olarak düzenlenmektedir. Aynı şekilde kişisel müracaatlarda iki nüsha olarak hazırlanacaktır. Son olarak sıhhat kurulu raporu kamu hastanesinin başhekimi tarafınca onaylanacaktı

Engelli sıhhat kurulu raporlarının nüshalarından biri başvuran engelli bireye verilmektedir. Kurumlar tarafınca başvurusu meydana getirilen raporların müracaatları ise ilgili olan kuruma verilmekte yada posta kanalıyla gönderilmektedir. Devamlı için engelli sıhhat kurulu raporlarının bir nüshası hastane içinde belgelendirilmek suretiyle tutulmaktadır. Engelli raporu alma şartları kişinin yaşamsal gerekliliklerine nazaran belirlenmektedir. Sıhhat Bakanlığının belirlediği ve engel durumunun gereklilik gösterdiği şartlara kişinin ne kadar uyum sağladığına nazaran talep edilecektir.

Engelli Sıhhat Kurulu Raporlarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Engelli sıhhat kurulu raporlarının geçerlilik süresi engelli kişinin engel durumuna nazaran değişim gösterecektir. Bununla beraber engelli sıhhat kurulu raporlarında geçerlilik süresi raporda belirtilecektir. Engelli raporunun devamlı olması sonucu engel durumuna bağlı olarak belirlenmektedir. Kişinin engel durumundaki değişimler raporun devamlı mi yoksa geçici mi bulunduğunu belirleyen kriterlerdir. Engelli sıhhat kurulu raporları minimum süre olarak bir senelik verilmektedir. Kişinin engel durumunun değişmesi halinde sıhhat kurulu raporunun yenilenmesi ve süresinin de değiştirilmesi gerekecektir. Bu değişiklik engelli kişinin talebi ve tekrardan engelli raporu için başvurusu ile olacaktır. Tekrardan müracaat yapılması halinde kişinin engel durumu tekrardan muayene edilir ve ona uygun olan bir süre yeni raporda değiştirilir.

Engelli sıhhat kurulu raporunun devamlı olmadığına karar verilmesi halinde belirli bir süre verilerek raporun geçerlilik süresi ayarlanacaktır. Bu süre içindeki değişimler raporun yenilenmesini gerektirebilir. Bununla beraber bazı engelli bireylerin rapor için belirtilen süre içinde kontrolleri gerekebilmektedir. Bu kontroller sağlanırken raporun geçerlilik süresinde de değişimlerin gerekliliğine karar verilebilir.

Engelli Sıhhat Kurulu Raporu İtiraz Hakkı Var mıdır?

Her engelli kişinin, talep etmiş olduğu engelli sıhhat kurulu raporunun sonucuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Engelli sıhhat kurulu raporuna itirazlar, başvuruda olduğu şeklinde gene kişinin kendisi, velisi, vasisi yada raporu isteyen kurum tarafınca yapılmalıdır. Engelli sıhhat kurulu raporlarına itirazlar ilgili kuruma yönelik yazılan itiraz dilekçesi ve raporun tasdikli bir örneği ile yapılmaktadır.

Engelli sıhhat kurulu raporuna itirazlar kişinin bulunmuş olduğu İl Sıhhat Müdürlüğü tarafınca alınmaktadır. Engelli bireyler İl Sıhhat Müdürlüğüne giderek raporlarına itiraz için başvurabilirler. Engelli kişinin itiraz hakkı için başvurduğu raporlar İl Sıhhat Müdürlüğü tarafınca incelenir ve engelli bireye en yakın olan başka bir kamu hastanesine gönderilir. Bu hastane engelli sıhhat kurulu raporu verebilmeye elverişli bir hastane olacaktır. Engelli fert bunun için bir hastane seçimi talep edemez. Bu işlem sonrasında itirazı inceleyecek olan hastanede de engelli fert tekrardan değerlendirilmeye alınacaktır. Aynı rapor süresi bu hastane de ilgilendiriyor olmaktadır. Bu hastanede de rapor kurul tarafınca incelenerek hazırlanmış olur. Netice olarak itiraz edilen rapor ile tekrardan çıkarılan rapor içinde bir netice değişikliği olmadığı taktirde ilk rapor geçerli kabul edilecektir. Ve itiraz edilen hastaneden alınan engelli sıhhat kurulu raporu sonucu kesinleşecektir.

İtiraz edilen ve tekrardan alınan engelli sıhhat raporu sonuçlarında farklılıklar var ise Sıhhat Bakanlığı tarafınca belirlenen başka bir yargıcı hastaneye sonuçlar yönlendirilir. Ve engelli fert Sıhhat Bakanlığı tarafınca belirlenen yargıcı hastanesinde tekrardan bir muayeneye girer ve rapor alma işlemleri tekrardan başlatılır. Son olarak olarak yargıcı hastanenin belirlediği engelli sıhhat kurulu raporu kati kabul edilir ve geçerlilik süresi bu rapor üstünden başlatılır. Bazı raporların sonuçlarında yanlışlıklar olabilmekte ve fert bu raporlara itiraz edebilmektedir.  Engelli raporu hangi hastalıklara verilir yada engelli sıhhat raporu hangi durumlara nazaran verilir soruları, çoğu zaman kişinin yaşamsal faaliyetlerini kendi başına yerine getirmesi belirlemektedir. Buna nazaran engelli raporlarının neticeleri ve engel yüzdeliği hesaplanmaktadır. Eğer fert yada raporu temin eden kurum engel yüzdeliğinde bir yanlışlık bulunduğunu düşünür ise itiraz etmeye hakkı bulunmaktadır.

Engelli Sıhhat Kurulu Raporlarındaki Engel Oranı Hesaplaması Nedir?

Engelli saplık kurulu raporlarındaki engel oranı hesaplamaları Sıhhat Bakanlığı tarafınca belirlenen engellilik oranları cetveli doğrultusunda belirlenmektedir. Engel oranlarının belirlenmesi ve Sıhhat Bakanlığının hazırlamış olduğu engellilik oranı cetveli muayeneyi icra eden doktorlar tarafınca kullanılmaktadır. Fert bu engel oranını kendisi yada yakını belirlemesi şeklinde bir durum söz mevzusu olması imkansız. Rapor esnasında her doktorun kendi branşına uygun olan engellilik oranı cetveline nazaran karara varması, toplamda engelli kişinin yüzdelik olarak engel durumunu belirler. Yüzde 90 engelli raporu iyi mi alınır sorularının cevapları çoğu zaman engelli kişinin yaşama ihtiyaçlarının karşılayamayacak durumda olması ile ilgili belirlenmesine bağlıdır.

Engelli Sıhhat Kurulu Rapor Örneğine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

Balthazard Hesaplama Yöntemi Tablosuna Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

Sıhhat Bakanlığının belirlediği Özürlülük Oranları Cetveli İçin TIKLAYINIZ!

tıkla sorunu sor

Engelli Sıhhat Raporu Iyi mi Alınır? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir