Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi İmzalama

Genç çiftçilerimize verilecek olan 30 bin tl. hibenin son aşamasında bağışlama sözleşmesi imzalama var. Bu sözleşmeyi imzalayan gençlerimiz hibeyi alarak 3 yıl süresince sözleşme hükümlerine nazaran hareket etmeyi onaylamaktadır. Sözleşme imzalamayan kişiler ise, hak kazanmalarına karşın vazgeçtikleri ve başkasının hakkına engel oldukları sebebi öne sürülerek, 2021 yıllarında verilecek olan bağışlama projelerine katılma hakkını kaybetmektedirler.

Bu içeriğimiz de, Genç Ziraatçi taahhütname ve bağışlama sözleşmesi örneği, puan öğrenme ve puan tablosu, uygulama rehberi ve ekleri, hibenin ödeme zamanı ve iyi mi alınacağı, kimlerin hangi tarihlerde ödemeye çağrılacağını anlattık.

Genç Ziraatçi Bağışlama Sözleşmesi Ne Süre İmzalanır?

30 Bin lira geri ödemesiz destek için müracaat safhalarını şöyleki açıklayabiliriz.

İlk olarak gencciftci.tarim.gov.tr adresinden meydana getirilen web başvurusu,

Evraklarla beraber İl yada ilçelerde ki ziraat hayvancılık müdüriyetlerine meydana getirilen kati müracaat

 • Kati müracaat işlemlerinde evrakların tamamı istenmektedir.
 • Müracaat esnasında istenen belgeler ve evraklar aşağıda ki görselde mevcuttur.
Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi Ne Zaman İmzalanır?
Genç Ziraatçi Bağışlama Sözleşmesi Ne Süre İmzalanır?

Bağışlama sözleşmesi imzalama safhası ( Bu safhada sonuçlar açıklanır ve genç çiftçimiz bağışlama almaya hak kazanmıştır. İl/İlçe müdürlüklerince panolarda duyuru edilen genç çiftçi hibe sonuçları aslolan ve yedek listeler halinde belirlenir ve bu listelerde yer almakta olan kişiler ile kontakt kurulur. Eğer aslolan listede yer edinen yurttaş bağışlama almaktan vazgeçerse, yedek listedekiler genç ziraatçi bağışlama sözleşmesi imzalamak için sırasıyla çağrılır.

Genç Ziraatçi Bağışlama Sözleşmesi İmzalama Safhasında İstenen Evraklar

Bu aşamada kati başvuruda istenen belgelere ilaveten 2 tane daha evrak istenmektedir. Nüfusu 20 binden azca olan kırsal kesime dönmek isteyen genç çiftçimizin bu aşamaya kadar köyde, dağlık alanda, orman köyünde yada şehirde ikamet edip etmediği hemen hemen ehemmiyet taşımamakta idi. Sadece bağışlama sözleşmesi imzalayıp paranın yada hayvanların tesliminden ilkin artık vatandaşın bir zahmet nüfus müdürlüğüne gidip ikametgahını hayvancılık yada tarımı yapacağı yere aldırması gerekiyor. Bu sebeple istenen belgelerden bir tanesi

Ziraat yada hayvancılığın yapılacağı yerde oturduğunuza dair nüfus müdürlüğünden alınacak evrak,

İkinci evrak ise, köyde, kırsal alanda genç ziraatçi projesinden almış olduğu destek ile iş kuracak gencimizin tarlasının, bağının bahçesinin olup olmadığı bağışlama sözleşmesi safhasına kadar aranmamakta idi. Eğer şahıs Devletten 30 bin tl. alarak 3 yıl süresince bu işi yapacaksa, tarla, dam, ahır, ağıl kendinin olmasa bile bu alanı 3 yıl süresince kiralamak zorundadır. Yoksa genç ziraatçi bağışlama sözleşmesi imzalayamaz.

Ziraat yada hayvancılık yatırımının yapılacağı yere ilişik iyelik belgesi (tapu) yada kira evrakı (kira kontratı)

Genç Ziraatçi Bağışlama Sözleşmesi İmzalama Süreci

 • İlk müracaat, kati müracaat işlemleri tamamlandı.
 • Aslolan listeler ve yedek listeler belirlendi ve Ziraat ve Orman Müdürlüğünün kapısına asıldı. İşte şimdi bağışlama sözleşmesi imzalama safhası başlamaktadır.
 • Bağışlama almaya hak kazanan genç ziraatçi ile Müdüriyet içinde ki bağışlama sözleşmesi 5 iş günü içinde imzalanır.
 • Eğer aslolan listede ki şahıs vazgeçerse, bunun yerine yedek listenin en üst esnasında yer edinen genç ziraatçi ile imzalanır. Bu şahısta istemezse bir sonrasında ki yedeğe geçirilir.
 • Sözleşme imzalandıktan sonrasında, genç çiftçiler projelerinde belirtilen işleri yaparlar. Alınacak olan malları alırlar. Tesislerini kurarlar. Bu işler bittiğinden 30 bin tl. bağışlama ödeme talebinde bulunurlar.

Genç Ziraatçi Bağışlama Sözleşmesi Hangi Maddeleri İçermektedir? Şartlar Nedir?

Bağışlama sözleşmesi toplamda 22 maddeden oluşur. Taahhütname ile karıştırılmamalıdır. İlk sayfasına;

 • Genç çiftçinin adı soyadı;
 • Projenin adı;
 • Projenin mevzusu
 • Proje toplam tutarı;
 • Hibeye Esas Proje Tutarı;
 • Talep edilen bağışlama desteği tutarı

2016 yılına ilişik GENÇ ÇİFTÇİ HİBE SÖZLEŞMESİ buradan inceleyebilirsiniz.

haneleri doldurulur. Bağışlama sözleşmesinin tüm sayfalarının alt kısmı genç ziraatçi ve GTHB il yada ilçe müdürü tarafınca imzalanır.

 1. Giriş; Bu bölümde projenin amacı, genç çiftçinin hibeyi ve şartları kabul ettiğini belirttiği bölümdür.
 2. Sözleşme Tarihleri; Projenin hangi tarihler içinde yürütüleceği bu bölümde belirtilir.
 3. Bağışlama Tutarı; Proje karşılığında kaç para bağışlama ödeneceği bu bölümde belirtilir. KDV hariç yazılır.
 4. Genel Yükümlülükler; Burada bağışlama alan genç çiftçinin genel sorumlulukları anlatılmaktadır.
 5. Data, Belge ve Mali ve Teknik rapor sağlama yükümlülüğü; Genç ziraatçi zamanında bağışlama ödenmesi talebinde bulunmalıdır. Eğer bulunmazsa sözleşme iptal edilir. Bağışlama ödenmez. İl İlçe Müdürlükleri istedikleri vakit genç ziraatçi belge ve evrak hazırlamak ve bu tarz şeyleri teslim etmek zorundadır. Bu madde bu durumu anlatır.
 6. Mali Mes’uliyet; Proje esnasında genç çiftçinin mallarına yada 3. kişinin mallarına bir zarar gelirse, bundan GTHB görevli değildir.
 7. Çıkar Çatışması; Genç ziraatçi bu durumun oluşmaması için elinden geleni yapmayı taahhüt eder.
 8. Gizlilik; Müdürlükçe kendisine verilen tüm evrakları Gizlilik Kaydı İle belgeleri 2 yıl saklar.
 9. Proje Sonuçlarının ve Ekipmanın Mülkiyeti ve Kullanımı; Alınan araç-gereç ve edavatların korunması saklanması ile ilgili maddedir.
 10. Faaliyetlerin Değerlendirilmesi; Denetim için gelindiğinde her mevzuda destek olunması hakkında ki madddedir.
 11. Bağışlama Sözleşmesi Değişimleri; Değişikliğin iyi mi yapılacağı anlatılmaktadır.
 12. Devir; Projenin yada sözleşmenin bir başka kişiye devri ile ilgili alandır.
 13. Projenin Uygulama Süresi, Süre Uzatımları, Mücbir (öngörülemeyen) Sebep, Kapanış Zamanı; Projenin başlama ve bitirme tarihler, naturel afet, hastalık benzer biçimde sebeplerde uygulanacak hükümler burada belirtilir.
 14. Sözleşmesin Feshi ve Tasviyesi; 30 bin tl. genç ziraatçi hibesi verilse bile, Besin Ziraat Hayvancılık Müdürlükleri bu madde gereğince sözleşmesi fesh ediip, çiftçiden geri ödeme talep edebilirler. Bu sebeple parayı aldım, işi kurdum diye sevinmeden ilkin yapmanız yada yapmamanız gerekenleri bu maddenin içeriğinden net bir halde öğrenmelisiniz. (sözleşme aslının linkini veriyoruz. oradan okuyabilirsiniz.)
 15. Doğal olarak Olunan Yasa ve Anlaşmazlıkların Çözümü; Hangi mahkemenin yetkili olduğu belirtilir.
 16. Hibeye uygun proje maliyetleri; Harcama ve maliyet işlemleri anlatılmıştır.
 17. Genç Ziraatçi 30 tl. Bağışlama Ödemeleri; Ödeme evraklarının tanzimi, Ziraat Bankasınca ödemenin yapılması, Ödemelerin yatırımın tamamlanmasından sonrasında yapılacağı, bu zamanda Vergi Dairesinden ve SGK’dan borcu yoktur belgesi istendiği anlatılır.
 18. Hesaplar ile Teknik Mali Kontroller; Teftiş ve denetleme işlemidir.
 19. Bakanlık finansmanının kati miktarı; Proje harcamasına nazaran en fazla kaç fazla bağışlama edileceğidir.
 20. Geri Alma Tutarları ve İstirdat; Bağışlama ödemeleri ile alakası geri alma işlemlerinin maddeleridir. Eğer proje de belirtilen tutarlarda harcama yapılmadıysa nasıl sonuçlanacağı anlatılır.
 21. Komünikasyon Adresleri; Genç ziraatçi ve İl/İlçe Müdürlüğü içinde ki yazışma adresleri resmileştirilir.
 22. Bağışlama Projesi Ekleri; Sözleşmenin ekinde aşağıda belirtilen evraklar bulunmaktadır.

EK-1 HİBE BAŞVURU FORMU İLE EKİ PROJE VE BÜTÇESİ

 • Genç çiftçinin hazırladığı bağışlama müracaat formu ve ekleri,
 • Ziraat ve Hayvancılığın icra edileceği yerin projeye uygun bulunduğunu, mahkemelik, icralık olmadığına dair evrak,
 • Taahhütname

EK-2 HİBE BAŞVURU FORMU İLE EKİ PROJE VE BÜTÇESİ

 1. Müracaat dilekçesi,
 2. Makine ekipman tespit raporu
 3. Proje örneği,
 4. Ödeme icmal tablosu,
 5. Yüklenici- genç ziraatçi raporu,
 6. Hayvan varlık tespit raporu, (manda, sığır, keçi koyun vb.)

Taahhütname örneği için tıklayın!

Hibe sözleşmesi örneğini indirin. (2016 senesinde ki örnekten alınmıştır.)

Genç Çiftçi Hibe Sözleşmesi Hangi Maddeleri İçermektedir? Şartlar Nelerdir?
Genç Ziraatçi Bağışlama Sözleşmesi Hangi Maddeleri İçermektedir? Şartlar Nedir?

Sözleşmede belirtildiğine nazaran hayvancılık ve ziraat projelerinin takip içinde ne olduğunun birbirinden değişik olması sebebiyle her proje mevzusuna nazaran değişik bağışlama sözleşmesi imzalanacağından bahsedilmektedir. Sadece yukarıda anlatılan genç ziraatçi bağışlama sözleşme örneğinden değişik bir madde olmayacağı bir tek tarihlerin bu duruma nazaran değişebileceği değerlendirilmektedir. Proje için başvurular sonlanmıştır.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir