GSS İptal Ettirme, GSS İptali Nasıl Yapılır ?

Genel Sıhhat Sigortası iptali, mecburi bir sıhhat sigortası olduğundan uygun bir niçin talep etmektedir. Bu kapsamda 25 yaş üstündeki kişilerin prim ödemesi gerektiği Genel Sıhhat Sigortası, bazı durumlarda çıkış yapılmasını mecburi kılar. GSS iptal ettirme işlemi, Toplumsal Sigortalar Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

GSS İptal Ettirme İşlemi Iyi mi Yapılır?

Genel Sıhhat Sigortasının iptali,   isteğe bağlı olarak gerçekleşmemektedir. Bu kapsamda sigorta iptali için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Kişiler, işe başladıklarında otomatikman sisteme yatırılan sigorta primlerinin Genel Sıhhat Sigortası’nı etkilediğini düşündüklerinden iptal başvurusu yapmamaktadır. Sadece bu sigortanın iptali, bazı durumların varlığını ve lüzumlu başvuruları gerektirir. Sistem üstünden otomatik iptal işlemi ya da lüzumlu nedenler ortaya çıkmadan isteğe bağlı iptal durumu söz mevzusu değildir.

GSS İptal Ettirme Dilekçesi

GSS iptalinde kullanılacak dilekçe, kişilerin Toplumsal Güvenlik Kurumu’na yapacakları başvurularda yanlarında bulunması mecburi belgeler içinde yer almıştır. Kişilerin yanında kimlik belgesi ile beraber bulunması mecburi olan belge, içinde bilgileri ile beraber GSS iptali için geçerli sebepleri istemektedir. Bu kapsamda kişilerin doldurmasının mecburi olduğu belgenin bölümleri, şu şekilde açıklanabilir:

 • Üst bölümde T.C. kimlik numarası ve ad- soyad şeklinde kişiye özgü bilgiler bulunmaktadır. Bu bölümde kimlik bilgilerinin yazılması gerekmektedir. Anne, baba adı şeklinde detayların yanı sıra kişinin doğum zamanı de bu bölümde girilmelidir.
 • İkinci bölümde sigortaya ilişik bilgiler yer almıştır. GSS iptal ettirme işleminin sebebi, iptalin gerekliliğine dair görüşler, ne vakit GSS girişi yapıldığı, hangi kurumdan yapıldığı şeklinde bilgilerin Toplumsal Güvenlik Kurumu resmi sayfasından ve e- devlet sayfası üstünden alınmalıdır. Lüzumlu bilgilerin yazımından sonrasında sigorta numarası şeklinde ayrıntıların bulunamaması durumunda kişiler, SGK il ve ilçe müdürlüklerinden yardım almalıdır.
 • Dilekçe, hazır bir şablon halinde kişilere ulaştırılmaktadır. Bundan dolayı kişiler, formu doldururken sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermelidir. Ek olarak formun alt kısmında yer edinen boş kısma da imzaları eksiksiz olarak atmanız gerekmektedir.

GSS İptal Ettirme Dilekçesi Nereden Alınır?

GSS iptal dilekçesinin alınacağı merci, Toplumsal Güvenlik Kurumu resmi sayfasıdır. Portal yazısının  bulunmuş olduğu bölüme tıklanması halinde kişiler, önlerinde işlem yapacakları seçenekleri göreceklerdir. Bundan sonrasında yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Seçenekler arasından SGK yazısını tıklayınız.
 • Burada çalışan, çalışmayan, emekli şeklinde seçenekler görmüş olacaksınız. seçenekler arasından çalışan şıkkını işaretleyiniz.
 • Bu seçeneğin peşinden ekranda başvurular, biçim ve dilekçeler şeklinde seçenekler görmüş olacaksınız. Buradan biçim ve dilekçeler kısmını seçiniz.
 • Buradan formlar kısmına tıklayarak GSS İptal Formu’na tıklanmalıdır.

GSS İptali İçin Lüzumlu Şartlar

GSS iptalinde lüzumlu koşullar,5510 Sayılı Kanuna ilişik 60/c-1 kapsamında, aile içi şahıs başı gelir hesaplanmaktadır. Bu iptal işleminin gerçekleşmesi için lüzumlu koşullar şu şekilde sıralanabilir:

Sponsorlu Bağlantılar

 • 4/A sigortalısı olunması ve bu şekilde sigorta bağlanacak iş bulunması
 • 4/B sigortalısı olunması ve buna bağlı iş bulunması
 • 4/C sigortalısı olunması ve bunu sağlayacak iş bulunması
 • Hususi vakıflara ilişik Emekli Sandığı sigortasına doğal olarak olunması
 • 60 yaş aylığının bağlanması
 • 2330 sayılı Nakdi Tazminatlar kanunu kapsamında aylık bağlanması
 • 2022 sayılı kanundan yararlanarak özürlü aylığı bağlanması
 • Harp malullüğü ve ya terörle savaşım kapsamında aylık almaya hak kazanılması
 • Köy koruculuğu yapılması
 • Köy koruculuğundan dolayı aylık bağlanması
 • 2913 sayılı kanun kapsamında dünya sporları ile ilgili bir alanda ulusal olunması, olimpiyat ve Avrupa şampiyonası kapsamında sporcu aylığı bağlanması
 • Herhangi bir sigortalılık statüsünden aylık yada gelir elde edilmesi
 • İkametgahın yurt dışına nakledilmesi
 • Ölüm sebebiyle çıkış.
 • Bağ-kur emeklisinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında sıhhat yardımı almaya hak kazanması

Belirtilen hallerde Genel Sıhhat Sigortası sona erdirme hakkı kişilere verilir. sadece bu iptal işlemi otomatikman gerçekleşmez. Bunun için lüzumlu mercilere müracaat yapmanız gerekmektedir.

Öğrencilerin GSS İptal Ettirme Şartları

Öğrencilerin Genel Sıhhat Sigortası’nı iptal ettirmesi için GSS prim borcu itiraz etmeleri ve bu prim borcuna itirazları kabul edildikten sonrasında ikinci bir dilekçe ile GSS iptal ettirme işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Kız öğrencilerde yaş sınırı olmaksızın yapılacak işlem için adam öğrencilerde 25 yaş sınırı bulunmaktadır.

Öğrencilerin GSS İptal Ettirme İşleminde Basamaklar

Öğrencilerin Genel Sıhhat Sigortası’nı iptal işlemi için Toplumsal Sigortalar Kurumu’nu ziyaret etmeleri gerekmektedir. öğrenciler, çoğu zaman e-devlet üstünden üstlerine çıkan Genel Sıhhat Sigortası borcu ile GSS kapsamına alındıklarını haber almaktadır. Bu durumda kişilerin ilk olarak çıkmış olan GSS borcuna itiraz etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin GSS iptal ettirme işlemleri esnasında yapacakları borç itirazları, kendilerine bildirim gelip gelmediğine nazaran değişim göstermektedir. Bu kapsamda kişiler, talebe olduklarını ispatlamaları halinde yapacakları borç itirazları ve GSS iptal işlemleri kabul edilecektir.

Yapılacak itiraz işlemleri ikametgah adresinin bağlı olduğu Toplumsal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlüğüne  yapılır. Bu işlem için kişinin talebe belgesi ve kimlik belgesi ile müracaat yapması gerekmektedir. Bu kapsamda kişilerin yapacakları itiraz işlemi için ayrı, GSS iptali için ayrı dilekçe yazmaları gerekmektedir. Eğer kendilerine eve kağıt gelmesi şeklinde şekillerde haber verilmemişse, kişiler bunu da Toplumsal Güvenlik Kurumu memurlarına bildirerek GSS iptali sağlayabilir. Bunun yanı sıra kişiler, talebe olmaları sebebiyle hem sözlü hem yazılı bildirim yapmaları ve talebe belgesinin mühürlü ve imzalı bir örneğini görevlilere iletmek zorundadır.

Yurt Haricinde Yaşayanların GSS İptal Ettirme İşlemi

Yurt haricinde bulunulan sürede GSS  iptali, kişilerin pasaportuna işlenen çıkış ve giriş zamanı kapsamında gerçekleşebilir. Kişilerin belirtilen vakit içinde yurt haricinde olduklarını kanıtlaması durumunda GSS iptali gerçekleşmektedir. Bu kapsamda, tıpkı öğrencilerin yapması gerektiği şeklinde, çıkmış bir borç var ise, ilkin borca itiraz edilmelidir. Bu kapsamda kişiler, yurt dışına ikamet aldırdılarsa, bunu kanıt göstermelidir. Eğer ikamet adreslerini yurt içine yeniden aldırmışlarsa, sadece arada geçen süre içinde de GSS borcu görünüyorsa, yeni ikamet adreslerine en yakın Toplumsal Güvenlik Kurumu’na müracaat yapmaları gerekmektedir.

Askerlik Döneminde GSS Borcu İptali

Askerlik döneminde çıkan GSS borcunun iptali için itiraz gerekmektedir. Kişiler, Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan yapılacak itirazlarında belirtilen dönemde askerde bulunduğunu kanıtlamalıdır. Yapılacak denetim sonucunda kişinin 60/G kanunu kapsamında sigortalı olmaması ihtiyaç duyulan bir dönemde sigortalı olduğu ortaya çıkacak, hem prim borçları iptal edilecek hem de GSS iptali gerçekleşecektir. Bunun yanı sıra kişilerin ailesinin üstünden sigortalı olduğu dönemde sigorta borcunun çıkması durumunda, gene GSS borç itirazı ve GSS iptali gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda işleyecek seviye çerçevesinde kişilerin ne vakit, hangi kurum tarafınca, ne şekilde sigortaya dahil edilmiş olduğu araştırılır. Bu sayede hatanın var olması durumunda, kişinin isteğine nazaran ya prim borçları silinir, ya da borçları silinerek sigorta iptali gerçekleştirilebilir.

Tüm bu nedenlerle yapılacak GSS iptal ettirme başvurularında kişilerin haksız olması, gereksiz müracaat yapmış olması yada talep edilecek bir hakka haiz olmaması durumunda, kişiler cezai yaptırıma doğal olarak tutulacaktır.

GSS Borç İtirazı Nasıl Yapılır?

Gelir Testi Nedir, Nasıl Yapılır ?

Genel Sağlık Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır

tıkla sorunu sor

GSS İptal Ettirme, GSS İptali Iyi mi Yapılır ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir