GSS KAPSAMI

GSS KAPSAMI

Genel Sıhhat Sigortası sisteminin en mühim unsurlarından biri kapsadığı cemiyet kesimlerinin büyük seviyede genişletilmesidir. Genel Sıhhat Sigortası sisteminden yararlanmayan tek bir vatandaşın bile kalmaması için büyük uğraşlar verilmektedir. Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2012 tarihinden ilkin mecburi sigortaya doğal olarak olan insanların ödedikleri hastalık sigortası primleri ile yararlandıkları sıhhat hizmetlerinden, artık genel sıhhat sigortası primi ile yararlanmaya devam edilmiştir. Önceki sistemde yalnız mecburi sigortaya doğal olarak kişilerin sıhhat sigortası sisteminden yararlanması sağlanırken, genel sıhhat sigortası ile işi olmayan bir kimse de prim ödemek şartıyla sıhhat sigortası kapsamına girmekte ve devlet tarafınca güvenceye alınmaktadır.

GSS Kapsamı’nda Sayılanlar

Türkiye’de ikamet eden vatandaşlar;

  1. Hizmet akdi ile bir yada birden fazla işveren tarafınca çalıştırılanlar GSS Kapsamında sayılırlar.
  2. Kamu müesseselerinde çalışanlar;
  • Müessese, personel kanunları yada öteki kanunlar gereğince seçimle ya da atamayla kamu idarelerince göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarda devlet memurları benzer biçimde emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdiyle çalışmayanlar GSS Kapsamında sayılırlar.
  • Cumhurbaşkanı, başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bakanlar, il daire komisyonu üyeleri, belediye başkanları;

– Işgören durumunda iken, bu kapsamdaki vatandaşların kurduğu sendikaların yada sendika konfederasyonlarının yönetim kurullarına seçilenler GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

– Askeri talebe olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay olmak suretiyle temel askerlik eğitimine doğal olarak tutulan adaylar GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

– Polis akademisi ile fakülte e yüksek okullarda, Güvenlik Genel Müdürlüğü hesabına okuyan ya da kendi hesabına okumakta iken Güvenlik Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

  • Mahalle ve köy muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

– Özgür meslek kazancı yada ticari kazanç sebebiyle kolay ve gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

– Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları, öteki şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ise komantide ortakları GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

– Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar sicili ile beraber kanunla kurulan meslek odaları usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

– Tarımsal faaliyette bulunanlar GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

  1. İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler GSS Kapsamı’nda sayılırlar.
  2. Hizmet akdine doğal olarak olanların yada kamu idarelerinde çalışanların yada mahalle ve köy muhtarları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların haricinde kalan ve sigortalı sayılmayanlardan;

– Vatansızlar ve sığınmacılar GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

– 65 yaşını doldurmuş muhtaç aylığı alan vatandaşlara GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

– Yeşil kart sahibi olanlar GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

– Oturma izni olan yabancı ülke vatandaşlarından sigortalılığı olmayanlar GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

– İşsizlik sigortası kanununa nazaran işsizlik ödeneği alanlar,

– Vatani hizmet tertibinden onur aylığı bağlanması ile alakalı kanuna nazaran aylık alanlar,

– Nakdi tazminat ve aylık bağlanması ile alakalı kanuna nazaran aylık alanlar GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

– Köy kanununa nazaran görevlendirilen geçici köy korucuları,

– Toplumsal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’ndaki korunma, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinden parasız yararlananlar,

– Harp malullüğü aylığı alanlar GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

– Terörle Savaşım Kanunu’ndaki hükümlere nazaran aylık alanlar, GSS Kapsamı’nda sayılırlar.

tıkla sorunu sor

GSS KAPSAMI İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir