Halkbank Faizsiz Esnaf Kredisi 2021 Şartları

Halkbank tarafınca 2021 senesinde esnafımız desteklenmeye devam ediyor. Esnaf Kredi Programı isminde olan uygulama ile esnaf bankası olan Halkbank esnaf ve sanatkarların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. 2021 senesinde OCAK, ŞUBAT VE MART aylarında esnafımıza 10 milyar TL faizsiz finansman sağlanacaktır. ARALIK ayına kadar 350 bin esnafımıza Halkbank tarafınca toplamda 22 milyar TL faizsiz kredi desteği verilecektir. 10 Ocak 2021′ da Resmi Gazete’ de gösterilen cumhurbaşkanı kararnamesi verilecek olan krediyi açıklar niteliktedir.

Esnaf ve Sanatkarlara Faizsiz Kredi İmkanı

Esnaf ve sanatkarlarımız işletmelerinin gereksinimlerini karşılamak amacı ile ara sıra krediye gerekseme duymaktadır. Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank, Güvence ve Vakıfbank benzer biçimde bankaların 2021 senesinde verdikleri Kobi kredileri bulunmaktadır. Sadece Halkbank haricinde hiçbir banka tarafınca esnaf ve sanatkarlarımıza 0 faizli olarak kredi imkanı sunulmamaktadır. Halkbank Genel Müdürü tarafınca meydana getirilen son dakika açıklamasına gore 2021 senesinde esnaflarımıza faizsiz olarak kredi verileceği duyurulmuştur. Meydana getirilen izahat:

” Ülkemizin ekonomik kalkınmışlık seviyesinin yükselmesi amacı ile 2021 senesinde da işletmelerinin güçlük çekmelerinin önlenmesi amacı ile kredi imkanı sağlanacaktır. Üretimin artması, istihdam seviyelerinin pozitif yönde ilerlemesi ve ülkemizin gelişmişlik seviyesinin yükselmesi amacı ile esnaf ve sanatkarlara destek verilmeye devam edilmektedir. 2021 senesinde esnaflar için yeni bir ESNAF KREDİ PAKETİ geliştirilmiştir. Devletimizde 1000 bini aşkın Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi bulunmaktadır. Bu kooperatifler TESKOMB’ a bağlı olarak etkinlik göstermektedir. İşte bu kooperatiflerin kefaletleri ile, birleşke olmaan yerlerde ise Halkbank tarafınca kredi kullandırılacak ve esnaflara ulaşılmaya devam edilecektir. “

Esnaf ve Sanatkarlara Faizsiz Kredi İmkanı
Esnaf ve Sanatkarlara Faizsiz Kredi İmkanı

Meydana getirilen bu izahat neticesinde esnaf ve sanatkarlarımız kredi bilgileri ile ilgili araştırmalara başladılar. Faizsiz kredi uygulaması bu yıla özgü bir durum değil. Daha evvelki yıllarda da esnaflarımıza destek sunar verilmeye devam ediyordu. Sadece bu yıl geçmiş yıllara gore verilecek olan kredi limiti daha yüksektir. Bankanın likidite durumuna gore senenin ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkarlarımıza toplamda 10 milyar TL destek sağlanacaktır. Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama adlı tabloda örnek kredi hesaplamalarını inceleyebilirsiniz.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafınca meydana getirilen açıklamanın devamı;

Halkbank şubelerinde kredi ile ilgili hazırlıklar yapılmıştır. Kredi başvuruları 9 OCAK 2021 tarihinde başlamış olup destek verilecek olan tutarların ilk 10 milyar TL’ lik kısımları banka tarafınca esnafların kredileri geri ödeme dönemleri ve bankanın durumu göz önünde bulundurularak 2021 yılının ilk 3 ayında verilmesi kararlaştırılmıştır. Ek olarak Maliye Bakanlığı tarafınca faiz desteği verilmeye devam edecektir. 

Halkbank Faizsiz Esnaf Kredisinden Kimler Yararlanacak?

Halkbank tarafınca her yıl esnafımız düşük faizli kredilerden yararlanıyor. Birleşke kefaleti ile verilen kredilerin vadeleri 60 ay olabilir ve faiz oranları ise %5 olarak belirlendi. Sadece 2021 senesinde bazı sektörlerde etkinlik gösteren esnafımız faizsiz kredilerden yararlanma imkanı bulacak. Birleşke kefalet ile verilen kredilerden aşağıdaki şartları taşıyanlar yararlanabilecektir;

☛ Hak ehliyetine haiz olan gerçek kişiler,

☛ İş ya da ev adreslerine gore etkinlik göstermekte olan kooperatiflerin ortakları olmak

☛ Esnaf sicil kaydı yapılmış olan esnafımız Halkbank tarafınca verilen esnaf kredilerine müracaat yapabilirler.

Halkbank Esnaf Kredisi Şartları

Halkbank esnaflara kredi veriyor, bu doğru. Sadece her esnafa değil. Genel olarak verilen kredilerin yüzde 5 faiz oranı ile verildiğinden söz ettik. Sadece 2021 senesinde faizsiz kredi kullanmak isteyenlerde aranan bazı hususi şartlar bulunmaktadır. Halkbank Faizsiz Esnaf Kredisi 2021 Resmi Gazete düzenlemesini inceleyebilirsiniz.

1. Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Dallarında Etkinlik Gösterenlere Kredi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 9. maddede bazı sektörlerde etkinlik gösteren esnafın vergiden muaf olabileceği açıklanmıştır. Etkinlik gösterilecek alanlar ise bu kanunun ilgili maddesinde tek tek sayılmıştır. Yazmacılık, çarıkçılık, ahşap işçiliği, çömlek yapımı vb. alanlarda etkinlik gösteren esnafımız faizsiz kredilerden yararlanma hakkında haizdir. Bu sektörlerde etkinlik gösterecek olan esnafımız faizsiz olarak verilen kredilerden yararlanabilecektir.

 • Bu meslek dallarından birinde etkinlik gösteren
 • 5 yıl süre içinde KOSGEB haricinde herhangi bir kurum ya da kuruluştan bağışlama ya da faiz desteği almamış olan
 • Vergi Muafiyet Belgesi sahibi olan her esnafımız 0 faizli kredi kullanabilir.

Halkbank Esnaf Kredisi Şartları
Halkbank Esnaf Kredisi Şartları

2. Ustalık Belgesi Sahibi Olup Yeni İş Kuran Esnafa Kredi

3308 sayılı kanun (Mesleki Eğitim Kanunu) kapsamında ustalık belgesi alanlar aşağıdaki şartları taşımaları durumunda faizsiz olarak verilen kredilerden yararlanabilecektir.

 • 3 senedir ustalık belgesine haiz olmak
 • Kendi mesleki alanında son bir senedir etkinlik gösteriyor olmak
 • Ticari faaliyete ara vermemiş olmak
 • Son 5 yıl içinde KOSGEB haricinde herhangi bir kurumdan bağışlama ya da faiz desteği almamış olmak gerekiyor.

3. Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi

Genç Girişimci statüsüne haiz olan esnafımız da faizsiz olarak verilen kredilerden yararlanma hakkında haizdir. Kredi şartları ise aşağıdaki gibidir;

 • 18 ile 30 yaş içinde olmak
 • KOSGEB tarafınca verilmekte olan kursları başarı ile tamamlayan ve onaylı projelerini bankaya sunmak,
 • Son 5 içinde KOSGEB tarafınca verilen bağışlama ve destek sunar haricinde herhangi bir kamu kurumu ya da kuruluştan bağışlama ve kredi faiz desteği almamış olmak

3 maddede bahsi geçen sektörlerde etkinlik gösteren ve şartları taşıyan esnafımız faizsiz olarak kredilerini Halkbank’ tan alabilirler. Esnafa Yüksek Limitli 5 Kredi Kartı banka şubelerini inceleyerek bu bankalardan kredi kartı alabilirsiniz. Bunların yanı sıra döner ana para, ham madde alımı, makine ve ekipman alımları benzer biçimde mevzularda kullanılmak suretiyle faizsiz 30 bin TL kredi verilecektir. Birleşke üyesi olmayan esnaflarımız da banka şubelerine giderek 30 bin TL kredi almak için başvurularını yapabilirler.

Halkbank-Kefalet Faizsiz Kredi Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Faizsiz kredi başvurusu aşamaları birleşke ortağı olan esnaf ve sanatkarlarda aşağıdaki şekilde işletmektedir.

 1. Faizsiz krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkar ilk olarak bağlı bulundukları kooperatiflere yazılı olarak müracaat yapmalıdır.
 2. Meydana getirilen müracaat yönetim kurulu tarafınca değerlendirilecektir.
 3. Bu değerlendirmede ortağın mali durumu ile ilgili bir araştırma yapılmaktadır.
 4. Yönetim kurulu başvuruları reddetme yetkisine haizdir.
 5. Meydana getirilen araştırma sonucu varılan pozitif ya da negatif kanaat 15 gün içinde ortağa bildirilmelidir.
 6. Müracaat kabul edilirse kefalet sınırı belirlenir.
 7. Kredi başvurusu Halkbank’a en kısa sürede iletilir.
 8. Banka tarafınca kişi hakkında soruşturma yapılır.
 9. Soruşturma pozitif sonuçlanırsa ortağa kredi verilir.

Bu aşamada akıllara birleşke ortağı olmayanların kredi talebinde bulunup bulunamayacağı gelebilir. Sıfır faizli kredilerden yararlanmak için birleşke ortağı olmak koşul değil. Birleşke olmayan bölgelerdeki yurttaşlarımız Halkbank şubelerine müracaat evrakları ile giderek kredi taleplerini iletebilirler. Halkbank’ın 3 Farklı Faizsiz Esnaf Kredileri 2021 yılına ilişkin güncel içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Halkbank Esnaf Kredisi Müracaat Evrakları

Müracaat evrakları sektörlere gore değişim gösterecektir. Genel olarak kredi başvuruları için aşağıdaki evrakları sunmak icap ettiğini söyleyebiliriz.

Bir kooperatife ortak olanlar;

 • T.C. kimlik belgesi fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Esnaf sicil tasdiki
 • Oda kayıt belgesi gerekiyor.

Unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarının vergi muafiyeti olduğundan dolayı vergi levhası yerine Vergi Muafiyet Belgesi sunmaları gerekmektedir. Birleşke ortağı olmayanlar ise bu belgelere ek olarak işletme cirolarını bankaya sunmalıdır. Banka lüzumlu görmüş olduğu durumlarda esnaf ve sanatkarlardan ek belge, kefil ya da güvence talep edebilir. Taşıt ve işyeri alımları, işletme ve yatırım dönemleri için esnafımız yüzde 4′ ten başlamış olan faiz oranları ile kredilerini gene Halkbank’ tan alabilirler.

Halkbank Esnaf Kredisi Başvuru Evrakları
Halkbank Esnaf Kredisi Müracaat Evrakları

Halkbank Esnaf Kredisi Gerekli Evraklar linkinden belgeleri detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Geçmiş yıllarda kredi kullanmış sadece borç bakiyeleri 2021 yılına devretmiş olanlara da yüzde 50 oranında faiz indirimi verilecektir. Ek olarak daha evvel bu kredilerden yararlanmış sadece borçlarını ödememiş olanların yeniden bu kredilerden 2021 yılı için yararlanması mümkün değildir. Bu krediler için 1 yıl içinde yalnız 2 kez müracaat yapılabilir. 

OCAK, ŞUBAT VE MART ayında verilecek olan faizsiz kredi tutarı 10 milyar TL olup, senenin öteki kalan 9 ayı da dahil olmak suretiyle toplamda 22 milyar TL faizsiz kredi imkanı elde edecektir. Kredi almak isteyen esnafımız birleşke üyesi değiller ise banka şubelerine, üye iseler üye oldukları kooperatiflere giderek en kısa zamanda kredi başvurularını yapabilirler. 15 gün içinde yapılacak olan araştırma sonrası kredi talebi pozitif olanlar faizsiz kredilerini kullanabilecekler.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir