Hibe Kredi Nasıl Alınır?

Bağışlama Krediler Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında bağışlama programı uygulaması olan projeler öncelikli olarak desteklenmektedir. Bu bağışlama projelerigenelde bölgesel kalkınma programlarında belirlenir. Bu projeler şartlara uygunluk derecesine bakılırsa yarışma ortamında sonuçlanır. Seçilen bu projeler hibeden yararlandırılır.

Bağışlama programları hazırlık ve uygulama aşamasında DPT koordinasyonu ve yönetimindedir. İhale aşamasına gelindiğinde ise Merkezi Finans ve İhale Birimi devreye girmektedir.

Bağışlama Kredisi Almak için Kimler Başvurabilir?

Ihtiyaç duyulan hibenin sağlanması durumunda projelerin bölgesel programdaki illerin sınırları çerçevesi içinde olmak şartıyla vakıflar, toplumsal hizmetler şeklinde kar amacı gütmeyen kurumlar ve mahalli yönetimler Bağışlama kredi programına başvuruda bulunabilirler. Kobi’lerin ise gelir getirici yada arttırıcı özellikte bulunmayan projelerine bağışlama verilebilmektedir.

Bu özelliklere haiz kurum ve kuruluşlara örnek verirsek;

Vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler, endüstri, tecim, ziraat, meslek oda ve kuruluşları,

Eğitim kurumları, üniversiteler, araştırma enstitüleri,
Mahalli yönetimler (muhtarlık, il hususi idaresi, belediye, köy tüzel kişiliği),
KOBİ’ler,
Sivil cemiyet kuruluşları ve ilgili tüm mahalli üstünlükler
Kamu kurum ve kuruluşları Bağışlama kredi müracaat rehberinde aksi belirtilmedikçe hibeden yararlanamazlar. Yalnız hazırlanma ve uygulanmasına destek olabilirler. Bu sebeple ‘‘ iştirakçi ’’ olabilirler.

Ne Tür Projeler Bağışlama Kredi Desteği Alabilir?

AB Mali İşbirliği çerçevesin de yürütülen bölgesel programların amaçlarına, öncelik alanlarına uyan ve her programa hususi olarak hazırlanan Bağışlama kredisi müracaat rehberlerinde belirlenen şartlara uygun olan projeler bağışlama ile desteklenebilmektedir.
KOBİ’lerin Desteklenmesi

Hizmet, ziraat ve imalat endüstri sektörlerindeki KOBİ’lerin gereksinimlerine karşılık verecek ve programın uygulanmış olduğu bölgenin ekonomik gücünün artmasına, rekabet gücünün gelişmesine yenilikçi ve bu uygulamaya yönelik istihdam çoğaltıcı projeler desteklenebilmektedir.

Bu tip proje faaliyetlerine örnek olarak:

Turizmde marka yaratıcı, gelir getirecek, yenilikçi girişimler,
İnsan kaynaklarını geliştirme amaçlı faaliyetler,
KOBİ’lerin gelişmesi açısından danışmanlık ve eğitim faaliyetleri,
Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri,
Tarımsal ürünlerin satış pazarlamasına yönelik faaliyetler,
Pazarlama girişimleri, tanıtım, organizasyon ve fuar faaliyetleri.

Çevre ve Ufak Ölçekli Altyapı:

Çevrenin organik hali ile kalması için korunması, gelişmesi ve yönetimi açısından uygun olan projeler bağışlama krediler ile desteklenebilmektedir.

Bu tip proje faaliyetlerine örnek olarak:

Dere havzalarını ve ormanların korunup ıslah edilmesi,
Bölgenin gezim ve kültür açısından gelişmesi için yenileme projeleri,
Kolektif tesislerin atık yönetimi ve alt yapısını inşası,
Çevre sorunlarının giderilmesi için eğitim emekleri.

Mahalli Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Mahalli üstünlük birçok şahıs ile grup halinde hareket etme kültürünün gelişmesini amaçlayan bağışlama projeleri desteklenebilmektedir.

Bu tip bağışlama kredi projesi faaliyetlerine örnek olarak:

Araştırma faaliyetleri,
Kırsal kalkınma faaliyetleri,
Teknik data ve tecrübe alışverişinin desteklenmesine dayalı faaliyetler,
Danışmanlık yada iş destek amaçlı faaliyetler,
Bölgenin iş yada gezim merkezi olarak imajını artırmayı öncelikli faaliyetler,
Mesleki eğitim yada müteşebbis eğitimi sağlamaya yönelik faaliyetler.

Bağışlama Krediler için Ne Vakit Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının da değişik tarihlerde öncelik alanı için ‘‘ Proje Teklif Çağrıları ’’ yapılmaktadır. Proje Teklif çağrısı, bölgesel kalkınma programı çerçevesinde bağışlama kredisi almak isteyen şahıs yada kurumlara tekliflerini hazırlayıp teslim etmeleri için meydana getirilen bir çağrıdır. Bu davet bağışlama kredi müracaat rehberleri ile beraber yayımlanır. Bu rehberler; değerlendirme kriterleri ve zamanı, uygun maliyetler, faydalanıcıların projeye uygunluğu ile ilgili kurallar, teklif çağrısını amaç ve öncelikleri, değerlendirme prosedürleri ve projeye müracaat sahipleri için sözleşme şartlarını içermektedir.

Başvuruların tamamlanıp hazır hale getirilmesi ve projelerin geliştirilmesi için verilen süre Proje Teklif çağrısının ilanından sonrasında 60-90 gün arasındadır. Başvuruda bulunan faydalanıcılar için bilgilendirme kampanyaları, proje hazırlama eğitimleri de Teklif çağrısı öncesinde ve sonrasına verilmektedir.
Bilgilendirme kampanyaları ve Teklif çağrıları il ilgili duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu web sayfaları ile mahalli basında yerini alır.

Ne Kadar Bağışlama Talep Edilebilir?

Bu programda başarıya ulaşmış olan projelere verilebilecek bağışlama kredi miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak olan proje sahiplerinin minimum yüzde 50 oranında eş finansman da bulunmaları gerekmektedir.

Bu eş finansman bir tek bu program için değildir. Öteki programlardaki proje başvurularında da teklif çağrısı müracaat rehberinde belirtilen sayı kadar eş finansman katkısında bulunması güvence etmesi mecburidir.

Bağışlama Projeleri Iyi mi Değerlendirilir?

Başvuruda bulunan projeler İhale Birim koordinasyonu ve Merkezi Finans da ‘‘ Bağımsız Değerlendirme Komiteleri ’’ tarafınca ‘‘Teklif Çağrısı Müracaat Rehberi ’’ nde belirtilen kriterlere bakılırsa değerlendirilir.

Değerlendirme kriterleri; projenin niteliğini, teklif için meydana getirilen çağrının hedef ile tutarlılığını, beklenen yararını, sürdürülebilirliğini, faaliyetlerin uygunluğunu ve maliyet etkinliğini ele alır.

Teklif edilen projeyi başarıya ulaşmış bir halde tamamlamak için etkinlik periyodu süresince kafi kaynaklara haiz olarak ustalaşmış tecrübe ve niteliklerle çalışmak değerlendirmede dikkat edilecek en mühim unsurlar içinde yer almıştır.

Bağışlama Kredileri için Iyi mi Başvurulabilir?

Program ile ilgili bölge ofislerden temin edilebilecek müracaat formları doldurularak bağışlama projeleri programına başvurulabilinir. Burada mühim olan müracaat rehberinin önemle incelenmesidir.

Bayrıca müracaat formuna; projenin hedefi, amacı yararları bütçe dökümünün de yer almış olduğu detaylı usulüne uygun detaylı bir halde proje teklifi de eklenmelidir.

Bu müracaat formları, teklif çağrısı için belirlenen son müracaat gününe kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne ne olursa olsun verilmiş, resmi yazılı data talepleri de aynı adrese gönderilmiş olmalıdır.

İlgili siteler : www.dpt.gov.tr www.kosgeb.gov.tr www.cfcu.gov.tr

Bundan önceki yazımız olan 10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir