İcra Ceza Mahkemesi Nedir?

Son yıllarda artan icra dosyaları sebebiyle icra işlemleri ile millet olarak daha çok haşır neşir olur hale geldik. Doğal ki bunda ayağını yorganına bakılırsa uzatmayan yurttaşlarımızın da oranı bayağı fazla .. Gereksiz yere lüks harcamalar yapmak için kredi çekip, taksitle diye iyi mi olsa ödenir zihniyetiyle kredi kartından meydana getirilen fuzuli harcamalar akabinde maalesef ödenemeyen ve üstüne devamlı faiz eklenen borçlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Sonrasında ise; icralar, hacizler, satışlar sırasıyla birbirini takip etmektedir. Her ne kadar icra dosyaları artıyor desek te; bu mevzuda pek data sahibi olduğumuzda söylenemez. Gerçi icralık borcu olmayan kişilerin de bazı temel hukuki kavramları bilmeleri gerekmektedir. Bu yazımızda icra işlemleri ile ilgili kurumlardan birisi olan İcra Ceza Mahkemesi nedir sizlere özetlemek gerekirse tanıtmaya çalışacağız.

İcra Ceza Mahkemesi; İcra Daireleri tarafınca meydana getirilen işlemler ile ilgili şikayetleri inceleyen bu tarz şeyleri karara bağlayan, bazı önlem kararları mevzusunda yargı tesis eden ve rahat yargılama usulü kullanan mahkemelerdir.

İcra Mahkemesi nedir özetlemek gerekirse tanımını yaptıktan sonrasında birazcık daha anlaşılır ve hukuki terimlerden uzak bir halde görevlerini ve işleyişinden bahsedelim.

Bildiğimiz suretiyle; alacaklı ve borçlu arasındaki birlikteliğin belli başlı bölümleri ile alacağın tahsiline ilişkin mevzular ülkemiz yasalarına bakılırsa İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda icra işleminin iyi mi yapılacağı, yetkili merciiler ile bu mercilerin görevleri şeklinde mevzular da detaylı bir halde belirtilmiştir.

İcra Ceza Mahkemelerinin en mühim işlevlerinden birisi de; İcra Daireleri tarafınca meydana getirilen işlemlere ilişkin yakınma yoluna gidilmesi mevzusudur. İcra Daireleri tarafınca meydana getirilen ve usule aykırı olduğu değerlendirilen işlemler ile ilgili olarak İcra Ceza Mahkemelerine yakınma yoluna gidilmektedir. Bu şikayeti inceleyen mahkeme, araştırma sonucunda durumu karara bağlar. Ek olarak bu görevleri ile beraber;borçlunun icraya itiraz etmesi halinde, alacaklının bu itirazın iptali için açacağı itirazın iptali davası ile ilgili uyuşmazlıkları karara bağlamaktadırlar. Ek olarak haciz ve iflasa mevzu alacaklarda istihkak davalarına da bakmaktadır. Gene takibin taliki ( ertelenmesi ), icranın geri bırakılması, takibin iptali şeklinde kararlar da verebilmektedir. Ek olarak İcra Mahkemesinin işlemleri acil işlerden sayılmakta olduğundan, adli dinlence hükümleri uygulanmamakta ve işlemlere devam edilmektedir.

İcra Mahkemelerinin kararlarına da temyiz yoluna gidilerek itiraz edilebilmektedir. Sadece temyiz işlemi, satış dışındaki hiçbir icra işlemini durdurmamaktadır. Bir tek ipoteğin paraya çevrilmesi kanalıyla takip işleminde; icranın geri bırakılması talebi için red sonucu verilmiş ise; bu durumda kararın temyiz edilmesi ile beraber takibe mevzu alacağın % 15 ‘i oranında güvence yatırılmaması halinde satış işlemi de yerine getirilmektedir.

İcra Ceza Mahkemeleri; HSYK ( Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ) tarafınca pozitif görüş verilerek, Hakkaniyet Bakanlığı tarafınca kurulmaktadır. Bir yerde birden fazla İcra Ceza Mahkemesi olabilir.

Bundan önceki yazımız olan Telefondan SMS Kredi Başvurusu Yapabilen 8 Banka Önerisi başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir