İş Kazaları Bildirim Süreleri

Devletimizde son zamanlarda sık sık yaşanmış olan iş kazaları, bu mevzunun gündeme gelmesine sebep oldu. Ikimiz de bu yazımızda iş kazaları bildirim sürelerini ve hangi kazaların iş kazası sayıldığını anlatacağız.

Neler İş Kazası Sayılır?

İş kazalarını Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirmek işverenlerin sorumluluğundadır. İş kazalarıyla ilgili mevzularda dikkate alınan kanun 5510 sayılı kanun olmakla beraber, kanunda iş kazasının tanımı ve iş kazaları bildirim süreleri de belirtilmişti. Bu kanuna nazaran; “İş kazası; sigortalının iş yerinde bulunmuş olduğu sırada, işveren tarafınca yürütülmekte olan iş sebebi ile sigortalının kendi ismine ve hesabına bağımsız olarak çalışıyorsa yürütmekte olduğu işten dolayı, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalı kişinin, görevli olarak işyeri haricinde başka bir yere gönderilmesi sebebiyle aslolan işini yapmadan geçen zamanlarda, bu kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren sigortalı kadının, iş mevzuatı sebebi ile çocuğuna süt vermek için ayrılmış olan zamanlarda ve sigortalı kişilerin, işveren tarafınca sağlanan bir taşıt ile işin yapıldığı yere geliş gidişi anında meydana gelen ve sigortalı kişiyi derhal ya da sonradan bedenen yada ruhen özre uğratan vakadır.”

Şimdi bu maddeleri tek tek inceleyelim.

1. Sigortalının İşyerinde Bulunmuş olduğu Sırada Gerçekleşen İş Kazaları

Bu madde için mühim olan tarif işyeridir. Bu kavram aynı kanunun 11.maddesinde, sigortalıların işi maddi ya da tinsel olarak meydana getirdikleri yer ve bu yere bağlı alt işyerleri; ek olarak dinlenme, emzirme, yiyecek, meslek eğitiminin verildiği bölgeler ve bürolar da dahil olmak suretiyle açıklanmıştır. Bu tanımların içinde kalan her türlü mekan iş yeri sayılmakta ve buralarda meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaktadır. Mühim bir öteki nokta ise, bir kazanın iş kazası sayılması için işle ilgili bir konumda olmasıyla ilgili kanunen bir zorunluluk bulunmamasıdırKısaca ister işle ilgili olsun, ister çalışanların mola saatlerindeki bireysel aktiviteleriyle ilgili olsun; iş yerinde meydana gelen her türlü kaza iş kazası sayılmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

2. İşveren Tarafınca Yürütülmekte Olan İş Sebebiyle Gerçekleşen İş Kazaları

Bu madde ile, işveren tarafınca başka bir yere gönderilmiş işçilerin başına gelen kazalar da güvence altına alınmıştır. Sadece, ilk maddenin aksine, bu kazalarda meydana gelen kazanın meydana getirilen işle alakası olmak zorundadır. Kısaca işçi, işverenin kendisini gönderilmiş olduğu işi yaparken iş yerinin haricinde bir kaza geçirdiyse bu iş kazası sayılır. Fakat, işverenin kendisini yapması için gönderilmiş olduğu işin haricinde başka bir şey yaparken meydana gelen kazalar iş kazası kapsamında sayılmamaktadır.

3. Emziren Hanım Sigortalının Çocuğunu Emzirmesi İçin Ayrılan Zamanlarda Gerçekleşen İş Kazaları

SGK tarafınca 4A şu demek oluyor ki SSK güvenceli hanım sigortalılara çocuklarını emzirmeleri için gün içinde belirli süreler bilinmektedir. 5510 sayılı kanun ile, bu süre içinde gerçekleşen kazalar da işle direkt bağlantısı olmamasına karşın iş kazası sayılmıştır. Ek olarak, eğer hanım sigortalı çocuğunu emzirmek için iş yerinin dışına gidiyorsa ve bu ulaşımı işveren tarafınca sağlanıyorsa; yolda  geçireceği bir kaza da iş kazası sayılmaktadır.

İş Kazaları Bildirim Süreleri

Daha ilkin de söylediğimiz benzer biçimde, iş kazalarını Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirmek çalışanların değil işverenin görevidir. İş kazaları bildirim süreleri de buna nazaran belirlenir. Gene 5510 sayılı kanun kapsamında, iş kazalarının SGK’ya bildirilme süresi kazanın olduğu tarihten itibaren 3 iş günüdür. Sadece, meydana gelen kazanın kolluk kuvvetlerine (polis, jandarma vb.) derhal haber verilmesi şartı aranmaktadır.

İşveren kazayı İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’nu kullanarak Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir. Bu formu isteğe bağlı olarak internetten ya da elden göndermek mümkündür. Eğer işveren bu formu SGK’ya iş kazası bildirim süresini aştıktan sonrasında ulaştırırsa yönetimsel para cezası ödemek zorundadır. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumlarda, kazadan etkilenen işçi sayısı ne olursa olsun 2603 TL yönetimsel para cezası kesilir. Sadece bu para cezasının bildiri tarihinden itibaren 15 gün içinde tüm olarak ödendiği durumlarda yalnızca dörtte üçü eğitim edilir.

İş Kazalarını İnternet Üstünden Bildirmek İçin TIKLAYINIZ!

tıkla sorunu sor

İş Kazaları Bildirim Süreleri İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir