İş Yerinin Devri, Değişmesi ve Birleşmesi İşçinin Kıdemini Etkiler mi?

Kıdem tazminatı işçiler açısında oldukça büyük bir hak olmakla birlikte çalışmanın emeği niteliğindedir. İşçinin çeşitli nedenle işten ayrılması esnasında işverenin vermekle yükümlü olduğu tazminat işçiye çalmış olduğu seneler için verilir.

  • İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması için işçiyi işverenin işten çıkarması gereklidir.
  • İşçi terbiye ve iyi niyet kuralına uymaz ise ve herhangi bir aykırılıktan dolayı işten çıkarılırsa kıdem tazminatına hak kazanamaz.
  • Huzuru bozan hareketler ve davranışlar, hırsızlık şeklinde davranışlar sebebiyle işten çıkarılması dolayısıyla işveren kıdem tazminatı vermemektedir.
  • Sıhhat sorunları sebebiyle işten ayrılmak zorunda kalınırsa iş kanunu hak nedene dayanılarak işçi kıdem tazminatı alabilmektedir.
  • Askerlik hizmetini gerçekleştirmek adına adam çalışanların işten ayrılışı da tazminata hak kazandırır.
  • Hanım çalışan evlilik sebebiyle bir yıl içinde işten ayrılırsa tazminatı hak etmektedir.
  • Emekli olan şahıs de kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

İş yerinin bir başkasının yükümlülüğü altına geçmesi kısaca iş yerinin devri, kıdem tazminatı açısından işçiyi etkilemektedir. İş Kanununda belirtilen maddelerle işçi işveren ilişkileri belirlenmiştir. Vazife tanımı, emek harcama koşulları ve süresi, işin durumunda eğer ki bir değişim oluşacaksa bunun yasalarca belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacağı öngörülmüştür. Bu koşullarda meydana getirilen herhangi bir değişim için işçiye bildirilerek onayı alınmalıdır.

İş Yerinin Devri Halinde İşçinin Durumu

İş yerinin devri şeklinde durumlarda işçi ve işverenin ne yapması gerektiği İş Kanunu ilgili maddelerince belirtilmiştir. Bu yasalara uyulmak mecburi olup iş yerinin devri halinde işveren işçinin onayını almalıdır.  İşveren batkı ederse ya da iş yeri kapanırsa işçi kıdem tazminatına haiz olmaktadır.. Kıdem tazminatı almak için minimum 1 yıl aynı iş yerinde çalışmış olmak gerekiyor. Her yıl için aylık brüt ücret dikkate alınarak hesaplanan aylık ücret ile emek harcama yılının çarpımı sonucunda ortaya çıkmakta. Çalışan tutarı içinde bulunan yiyecek ve yol yardımları, prim ve ikramiyeler, sıhhat sigortası tazminat hesabında yer almıştır. Kıdem tazminatının üst düzeyi belirlenmiş olup brüt ücretin yıl ile çarpılması ile hesaplanan tutarın tamamı çalışana verilmemektedir. Tavan tutarı devlet belirlemekte olup her yıl belirlenen sayı değişmektedir. 2021 yılının ilk periyodu için devlet tarafınca belirlenen tavan meblağ 5.001,76 TL olmaktadır. İş yerinin değişmesi ile devreden ya da devralan işveren iş sözleşmesini devirden dolayı feshedememektedir.  İşçi yönünden de fesih için haklı sebep oluşturmayan bu durum yönetim değişmesi sonucu işçinin de işten ayrılması şeklinde bir sebebi doğurmamaktadır.

İşverenin Değişmesinin İşçi Kıdemi Üstüne Tesiri Iyi mi Olur?

İş yerinin hukuka aykırı olmayacak şekilde başka bir işverene devredilmesi işverenin değişmesi ile olmaktadır. İş yeri gerçek şahıs yada kişiler tarafınca yürütülüyor ise iş yerinin şirketleştirilmesi de iş yeri devrine girmektedir.  İş yerinin hukuka dayalı şekilde devredilme işlemi iş yerinde mevcut durumdaki iş sözleşmesi ve işçinin hak ve borçları da devralan kişiye geçmektedir. Bu bağlamda hizmet süresi belirleyici alınarak haklar ve borçlar hesaplanmaktadır. Bu yüzden işçinin yeni işverenin yanında çalmış olduğu süre dikkate alınmaktadır. İşçi hangi tarihte iş yerinin devredildiği şahıs yanında işe başladıysa o tarih hesap alınarak haklar belirlenir. Kıdem tazminatının hesabı da bu hakların içerisindedir. Kıdem tazminatının yanı sıra izin hakkı ve suç duyurusu süresi şeklinde iş yerinin devri dolayısı ile doğan haklar da devralan işverenin sorumluluğu haline gelmektedir. Fakat işverenin bu durumda sorumluluğu iki yıl ile sınırı olan olmaktadır. İşçi işverenin değişmesi ya da iş yerlerinin birleşmesi ile yeni işvereni yanında çalışmaya başladığı zamandan itibaren kıdem tazminatına sadece 1 yıl emek vererek kazanabileceğinden eğer işi bırakmak istiyorsa önceki işverenin işveren değişimini bildirdiği süre işçinin bunu onaylamayarak kıdem tazminatı kazanması mümkün olmaktadır.

İki İş Yerinin Birleşmesi Halinde İşçinin Hakları

Yargıtay sonucuna gore işverenin değişmesi, iş yerinin devri sonucunda işçinin iş sözleşmesi sona ererek kıdem tazminatı talep edemeyeceği belirtilmiştir. İş yerlerinin birleşmesi durumunda ise iş yerinin hukuki niteliği de değişebilmektedir. İş yerlerinin birleşmesi de iş yerinin işvereninin değişmesi olarak görülmekte olup başka bir işverene geçmesi hali olarak kabul edilmektedir. Nakil şeklinde değerlendirilen bu işlem; iş yerinin devredilmesi, iş yerinde devlet tarafınca el koyulması ya da işverenin vefat etmesi sonucu iş yerinin mirasçılarına kalması işçinin kıdemini etkilememektedir.  İş yerinin el değiştirmesi işçiye iş sözleşmesini feshetme hakkı tanımamaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

İşçi Kıdemini Etkileyen Unsurlar

İşçinin sigorta kayıtlarında yer edinen girdi, çıktı işlemleri kıdem tazminatını sıfırlamaktadır. Bir çok işverenin mağdur olmasına neden olan bu işlemi işverenler bir çok süre uygulamaktadır. Fakat girdi, çıktı işlemleri işçi kıdemi üstünde herhangi bir tesiri bulunmayan işlemlerdir. İşçi bu durumda kıdeminin sıfırlandığını düşünür fakat bu data doğru görülmemektedir. Yargıtay bu durumun işverenin yasal açıdan uygunluğu gözetmeden aykırı olarak sınırlandırdığını belirtmiştir. Yargıtayın bu mevzuda belirttiği ifadeler gore işin özellikleri ön planda tutularak fesih zamanı ile işe yeniden başlama tarihleri arasındaki gün sayısı göz önünde tutulup işverenin girdi, çıktı işleminin işçi bakımından daha azca kıdeme sebep olmaya yönelik olması durumunda hizmet süresinin tamamı esas alınarak son ücret üstünden kıdem tazminatı hesaplanmakta ek olarak ödenen kısımlara ek olarak kalan tutarın da ödenmesi gerekliliğini belirtmiştir. Eğer işçi aynı işveren altında fakat başka iş yerlerinde çalıştı ise bu durumda kıdem tazminatının hesaplanması iş yerlerinde çalışılan sürelerin birleştirilmesi ile hesaplanmaktadır. Gerek hizmet akdi devam etmiş olsun gerekse tekrardan akdedilmiş olsun dikkate alınmaksızın hizmet süreleri hesaplanır.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma İhbar Hattı

SGK İş Yeri Tescil Kaydı Nasıl Yapılır?

SGK SMS Bilgilendirme Kayıt Sistemi

tıkla sorunu sor

İş Yerinin Devri, Değişmesi ve Birleşmesi İşçinin Kıdemini Etkisinde bırakır mi? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir