İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek

İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında data sahibi olmak istemektedir. Bilinmiş olduğu suretiyle İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işi olmayanlara, değişen sürelerde oluşturulan meslek edindirme kurs süresi süresince günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır. İŞKUR tarafınca katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma mevzu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir halde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak suretiyle program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş içinde bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları, İŞKUR tarafınca gösterilen yönetmeliğin 52. Maddesine nazaran;

 • İŞKUR’a kayıtlı işi olmayan olunması,
 • 15 yaşlarının doldurulmuş olması,
 • Kursu düzenleyen işverenin birinci yada ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
 • İşverenin eşi olunmaması,
 • Emekli olunmaması,
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
 • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde talebe olunmaması,
 • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı bildiri verdikten sonrasında İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nedir?

İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafınca talep edilen şartlar bulunmuş olduğu şeklinde programı düzenleyecek işyerleri için de bir ekip şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir. İşbaşı Eğitim Programları;

 • Siber Güvenlik,
 • Yenilebilir Enerji,
 • Bulut Bilişim,
 • Kodlama

Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

Sponsorlu Bağlantılar

 • Minimum 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
 • Hususi sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • Açılacak programın kurumca onaylanması

Talep edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Iyi mi Uygulanır?

Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafınca belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır. Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

 • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
 • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
 • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
 • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
 • 10 çalışandan fazla çalışana haiz işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
 • Haiz olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay süresince 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa katılan iştirakçilerin minimum yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden yada aynı meslek kolunda etkinlik gösteren başka bir işletmede, minimum 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Müracaat Belgeleri

Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden müracaat esnasında İŞKUR tarafınca evrak istenmektedir. İşverenlerin;

 • Talep dilekçesi,
 • Taahhütname,
 • Ön Talep Formu,
 • Vergi levhası Fotokopisi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Son 3 aya ilişik sigortalı çalışan sıralaması,
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
 • Ticari Etkinlik Belgesi,
 • Ticari Sicil Gazetesi,
 • Yetkili şahıs kimlik fotokopisi,

Belgeleri ile beraber başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Mezuniyet belgesi / Talebe Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK Hizmet Dökümü

Belgeleri ile beraber İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak etmiş olduğu soruların başlangıcında yer verilmiştir. İŞKUR tarafınca gösterilen yönetmeliği 51. Maddesine nazaran programa katılan iştirakçilerin program bitiminden sonrasında minimum yüzde 20’sinin;

 • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
 • Aynı meslek kolunda etkinlik gösteren değişik bir işletmede

60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, yalnız verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir. Yönetmeliğe nazaran;

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
 • Verilen süreye ilave olarak hekim raporu ile kanıtlama edilebilen 5 günlük sıhhat izni hakkı bulunmaktadır.

Verilen sıhhat izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una karşılık eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden yoksun kalınacaktır.

Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

İşbaşı Eğitim Programının tüm bilgileri, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek bildiri edilmiştir. Yönetmeliğe nazaran;

 • Programa meydana getirilen devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
 • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
 • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması öne sürülen nedeni ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

Sözleşmesinin feshedileceği şeklinde cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

 • 12 ay süre süresince yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
 • Fesih geçmişine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile beraber İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

İşbaşı eğitim programından çekilme etmek isteyen iştirakçilerin önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan çekilme etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller sebebi ile sözleşme feshedilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir. Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Mevzunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan çekilme etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engellemiş olan durumları açıklamakta yarar vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun soluklu sıhhat problemleri,
 • İşe giriş,
 • İkametgah değişikliği

Benzer biçimde geçerli mazeretlere haiz olunması gerekmektedir.

İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nedir?

İşverenlerin, düzenledikleri programda yer edinen kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir. Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

İŞKUR – Yeni İstihdam ve Sigorta Teşvikleri

Maaşını Alamayan İşçiye İş-Kur Desteği

tıkla sorunu sor

İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir