İşkur Eski Hükümlü 2021 Hibe Desteği Projesi

Eski hükümlülere işkur tarafınca destek verilecek. Bağışlama şartlarını taşıyanlar müracaat tarihleri içinde başvurularını yapabilecek. İçeriğimizde eski hükümlelere bağışlama şartları, başvuruların ne süre yapılacağı, kredi desteği ve hükümlülere kendi işlerini kurma projeleri hakkında detaylı data alabilirsiniz.

Eski hükümlü yurttaşlarımızın Türkiye İş kurumu Engelli ve Eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları amacıyla işyeri açma bağışlama desteği olarak 50 bin lira bağışlama verecek. Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları ile Türkiye İşçi Sendikaları konfederasyonları işbirliğiyle eski hükümlülerin ve engellilerin iş hayatına kazandırılması ve kendi işlerini kurmaları amacıyla proje desteği veriliyor. Aşağıda detaylarını verdiğimiz projeleri hazırlayanlar, kamu ve toplumsal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirecek. Detaylar haberimizde..

Eski Hükümlülere 50 Bin Lira İşyeri Açma Bağışlama Desteği

İş Kur engelli ve eski hükümlü yurttaşlarımızın mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işgücü piyasasında yer almalarını temel vazife bilerek bu farkındalıkla hizmet veren bir kurumdur. Bu kapsamda dönem dönem engelli ve eski hükümlü yurttaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına olanak sağlayacak programlar düzenlenmektedir.

Eski Hükümlülere İŞKUR İşyeri Açma Hibe Desteği 2017
Eski Hükümlülere İŞKUR İşyeri Açma Bağışlama Desteği

Engelli yurttaşlarımız ve yargı giymiş eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları amacıyla verilecek 50 bin lira bağışlama desteği proje karşılığında aranan şartları taşıyan eski hükümlülere verilecek. İstihdamın sağlanması amacıyla yürütülen bu proje kapsamında verilecek olan 50 bin lira bağışlama  desteğinden yararlanabilmek için başvuruların yapılması ve aranan şartların sağlanması gerekiyor.

Engellilere İşkur 50 bin lira İşyeri açma desteği için tıklayınız.

Eski Hükümlü Bağışlama Projeler

Engelli ve eski hükümlülerin bağışlama desteği alabilmesi için aşağıdaki projeleri hayata geçirmeleri gerekiyor.

Eski hükümlü projeleri;

 • Eski hükümlü yurttaşlarımızın işe başlamalarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim projeleri,
 • Eski hükümlü yurttaşlarımızın istihdam için iş bulmalarını kolaylaştırmak için destek teknoloji projeleri,
 • Eski hükümlü yurttaşlarımızın iş başı yaptıktan sonrasında girilen işe uyum sağlayabilmeleri için geliştirilen projeler
 • Eski hükümlü yurttaşlarımızın işyeri açmak için hazırlanan projeler
 • koruma işyeri destekleri için uygulanan projeler için 50 bin liraya kadar bağışlama desteği sağlanmaktadır.

Eski Hükümlülerin Bağışlama Desteği Başvurularında İstenen Evraklar

Eski hükümlülerin istihdam sağlanması amacıyla verilen 50 bin lira bağışlama desteği başvurularında istenen evraklar; Hakkaniyet Bakanlığı birimlerince yazılacak Talep dilekçesi, Proje Müracaat Formu, Kimlik fotokopisi , Kurulacak işle ilgili olarak mezuniyet belgesi, sertifika benzer biçimde belgenin örneği, İşkur tarafınca düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği, Proje kapsamında öteki kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler, Bütçe tablosu, Vergi Dairesinden proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,  Hayvancılık ve ziraat projelerinde “İşletme Belgesi” örneği benzer biçimde belgeler istenmektedir.

Eski Hükümlü Proje Başvuru Formu için tıklayınız.

Eski Hükümlüler İçin Bağışlama Desteği Şartları

Eski hükümlülere verilecek olan bağışlama desteğinden yararlanmak için lüzumlu şartlar;

 1. İş kur tarafınca düzenlenen Girişimcilik eğitim programı sertifikasına haiz olmak,
 2. Müracaat için belirlenen yaş şartını sağlıyor olmak şu demek oluyor ki 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Bir yıldan daha uzun soluklu bir suçtan yada ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan yargı giyen ve cezasını çeken Eski hükümlü olmak,
 4. Herhangi bir SGK kurumundan emekli olmamak,
 5. Kendi adına kayıtlı dükkan sahibi olmamak esnaf olmamak
 6. Kuracağı işyeri ile aynı il sınırları içinde oturmak,
 7. İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 8. Açılacak dükkanın ve kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan mezuniyet belgesi, sertifika, izin vb. belgelere haiz olmak ve aranılan öteki şartlara haiz olmak şartını elde eden eski hükümlülere bağışlama desteği verilecektir.
Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Şartları
Eski Hükümlüler İçin Bağışlama Desteği Şartları

Eski Hükümlülere Ne kadar Bağışlama Verilecek?

Hakkaniyet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafınca meydana getirilen müracaat sonrasında en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için lüzumlu olan giderleri kapsayan “müessese desteği” verilecektir. Şu demek oluyor ki 2021 yılı için Brüt asgari ücret 2 bin 29 lira olduğundan * 15 =  30.435 TL müessese desteği hibesi verilecektir.

Eski Hükümlülerin İşyeri Açma Bağışlama Desteği Başvuruları Ne Süre?

Türkiye İş Kurumunun il Müdürlüklerine yada Hizmet Merkezlerine proje teklifleri ile başvuruları yapabilirler. Elden yada posta ile yapılacak başvurular haricinde İl müdürlüklerine hizmet merkezlerine bu tarihe kadar yapılmayan başvurular kabul  edilmez.

İş kurumunun İl Müdürlüğü tarafınca oluşturulan komisyon tarafınca incelenen projelerde eksiklik görüldüğü takdirde evrakların tamamlanması için ek süre istenebilir. Her senenin Haziran ve Aralık aylarında müracaat yapılabilmektedir.

Esnafa nefes kredisi veriyor. Bu kredilerden yararlanabilirsiniz.

Desteklenmeyen Giderler Nedir?

Eski Hükümlü ve Engelli bağışlama desteği projelerinde destek verilmemiş giderler; İşyeri kirası, Depozito, İşlenerek yada direkt satılacak ürünlerin bedelleri, Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler, Çalışanların ücretleri, Elektrik, su, yazışma vb. abonelik ücretleri, Harç, vergi, fotoğraf çeşitli üyelik ücretleri, cezalar, İşin mevzusu ile direkt ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve öteki malzemelerin bedellerine destek verilmez.

Engelli ya da hükümlüler 2021 yılı haziran ve aralık aylarında başvuruda bulunabilirler.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir