İŞKUR – Yeni İstihdam ve Sigorta Teşvikleri

Toplumsal Sigortaların başlıca gelirini primler oluşturur. Türkiye şeklinde primli rejim tatbik eden ülkelerin ortalama olarak yarısı üçlü finansman sistemini benimsemiştir. Bu sistemde; sigortalı, işveren ve devlet finansmana katılır. 5510 sayılı Kanunda düzenlenen +5 puanlık indirim uygulamasıyla beraber devlet, prim finansmanına katkı sağlamaya adım atmıştır.

İşverenlerin işçilere ödeyecekleri ücret tutarlarına ilave olarak sigorta primi işveren hissesi tutarlarının toplamı, toplam işçilik giderlerini oluşturmaktadır. Hiçbir teşvikten yararlanmayan işveren açısından işçilik giderleri toplamı, %20,50 oranında sigorta primi ve %2 oranında işsizlik sigortası primi olmak suretiyle %22,50 oranındadır. Buna nazaran bir işçinin işverene maliyeti, işçiye ödenen ücretin %122,50 ’si oranındadır.

Sigorta primlerine devletin katkısı +5 puanla sınırı olan değildir. İstihdamın teşviki, engelli çalıştırma teşviki, Ar-Ge yatırımlarının teşviki, bölgesel yatırım teşviki, kalkınmada öncelikli yöre teşviki, büyük ölçekli yatırım teşviki şeklinde oldukça sayıda sigorta prim teşvik uygulaması bulunmaktadır.

İşveren teşvikleri 2021 senesinde, işverenin yasalarda belirtilen prim teşviklerinden yararlanması, işçilik maliyetlerini aşağıya çekmektedir. Mesela; +5 puanlık teşvik, işçilik maliyetini ödenen ücretin %117,50’sine, 6111 sayılı kanunda düzenlenen teşvik işçilik maliyetini ödenen ücretin %102,50’sine indirmektedir.

Asgari Ücret Desteği

6661 Sayılı Kanunun 17inci maddesiyle 5510 Sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’na Geçici 68inci madde eklenmiştir. Kanun, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun, Geçici 68inci maddesi hükmüne nazaran; bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; (Tüm sigorta kollarına doğal olarak sigortalılar)

 1. 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 120 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek suretiyle, 2021 senesinde cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
 2. b) 2021 yılı içinde ilk kez bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu meblağ Hazinece karşılanır.

(4) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bundan önceki senenin aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2021 yılından ilkin bu Kanun kapsamına alınmış sadece 2021 senesinde sigortalı çalıştırmamış işyerleri, yeni tescil edilmiş işyerleri şeklinde değerlendirilir.

(8) 4734 sayılı Kanunun 2nci maddesinde sayılan idareler (bazı kamu kurumları) tarafınca ilgili mevzuatı uyarınca meydana getirilen ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık emek harcama saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için Gömü tarafınca karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.

(3) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2021 yılına ilişkin olarak, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’ni yasal süre içinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca meydana getirilen soruşturma ve araştırmalarda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yada bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi, kuruma prim, yönetimsel para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı bulunması halinde asgari ücret teşviki uygulanmaz.

Asgari Ücret Destek Kapsamı Dışındakiler

 • SGDP doğal olarak çalışanlar (emekliler),
 • Libya’da çalışanlar,
 • Çırak ve stajyerler,
 • 5510, m.5/g kapsamındaki sigortalılar,
 • İsteğe bağlı sigortalılar,
 • Banka sandıklarına doğal olarak sigortalılar,

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Bitirenlerin İstihdamına İlişkin Sigorta Prim Teşviki

İşkur teşvikleri 2021 senesinde devam etmektedir. İşbaşı Eğitim Programı, İşkur tarafınca işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen, kuruma kayıtlı işsizlerin gene kuruma kayıtlı işyerlerinde haiz oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

Etken İşgücü Yönetmeliğinin 50inci maddesinin birinci fıkrasında ’İşverenlerden iki ile on içinde çalışanı bulunanlar bir, on bir ve üstünde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir. İşverenlerce iştirakçilerin minimum yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir, denilmektedir.

Bu programda amaçlanan mesleki deneyimi yada iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki tecrübe ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Öteki amaç ise nitelikli işgücü temin etmekte zorluk çeken işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında detaylı informasyon sahibi olma ve işe alma mevzusunda isabetli bir karar verilmesidir ve istihdam teşvikleri 2021 senesinde işverenlere ciddi faydalar elde etmiştir.

Programın Yararları

 • İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve tecrübe kazanmasını gözlemleme,
 • Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme,
 • İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet pozitif yanları sağlama
 • Katılımcılara yaptıkları ödemeleri vergi matrahından düşme imkanı,
 • İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumun yapmış olduğu ödemelere ek olarak işveren tarafınca ödeme yapılırsa bu ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı, vergi matrahından indirilebiliyor. (193 sayılı GVK Md. 40/11) Sigorta priminden muaf oluyor.

Program kapsamında istihdam zorunluluğu yok sadece 1 yıl içinde yine yararlanmak istenirse daha ilkin katılan kişilerin % 20’sini minimum 60 gün istihdam etme zorunluluğu var.

Iştirakçilerin program bitiminden sonrasında üç ay içinde işe alınması halinde işveren, 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde düzenlenen sigorta prim teşviklerinden yararlanma hakkı elde ediyor. SGK teşvikleri 2021 yılı sonuna kadar sürecektir.

6111 Teşviki, İlave İşçi Terimi ve Teşvik Kapsamına Giren İşçilerin Belirlenmesi

6111 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde eklenmiş, işverenlerin 1 Mart 2011 zamanı ile 31 Aralık 2021 tarihleri içinde işe alacakları işçilerin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının averajına ilave olmaları ve öteki öteki koşulları sağlamaları kaydıyla, prime esas kazançları üstünden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ilişkin tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması uygulaması başlatılmıştır. İlave istihdam teşviki 2017 yılından sonrasında ilave istihdam teşviki 2021 programı olarak sürdülümektedir.

Sigortalılar açısından kısa bir değerlendirme yaparsak; işçinin 18 yaşından büyük olması temel koşuldur. Bu teşvikte erkekler için yaş sınırı kaldırıldığından, 29 yaşından büyük erkekler de teşvikten yararlanabilmektedir. Dolayısıyla yaş hususundaki tek kriter 18 yaştır. 18 yaşından minik sigortalı istihdam edenler, sigortalının 18 yaşını doldurmuş olduğu tarihten itibaren bu teşvikten yararlanabilecektir. İşçinin bununla birlikte İşkur’a kayıtlı olması halinde 6 ay ilave bir teşvik daha söz mevzusu olacaktır. 29 yaşından büyük adam işçilerin hiçbir belgesi yoksa İşkur’a kayıt yapmaları halinde 6 ay teşvik hakkı dünyaya gelecektir. Belge sahibi olmakla beraber İşkur’a kaydı olan işçi, ilave 6 ay daha teşvikten yararlanacak. Bu yüzden işçinin işe giriş bildirgesini vermeden ilkin İşkur’a kaydolması sağlanmalıdır.

Maaşını Alamayan İşçiye İş-Kur Desteği

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir ve Şartları Nelerdir?

Artı İstihdam Desteği Nedir ve Tutarı Ne Kadardır?

tıkla sorunu sor

İŞKUR – Yeni İstihdam ve Sigorta Teşvikleri İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir