Kadın Memurların Emeklilik Şartları

Türkiye’de sigortalı olarak kamu kurumlarında çalışan kadın memurlar sadece memurluk görevinin hizmet süresi olan 20 yılı doldurduktan sonrasında emekli olabilmeye hak kazanıyorlar. 1999 senesinde TBMM tarafınca oy çoğunluğuyla kabul edilen 4447 sayılı kanunun resmi gazetede yayınlanmasının arkasından yürürlüğe girdi. 4447 sayılı kanunla memurların emeklilik şartlarından olan sigortalılık süresi 20 hizmet yılı olarak belirlenmiştir, bu emeklilik şartına ek olarak kanunla belirlenen yaş kriteri de hanım memurların emeklilik şartlarından biri olarak yasalara eklenmiştir. Kamu kurumlarında sigortalı çalışan bireyler, emekli olma kriterlerinden kabul edilen yaş kriterine haiz olmadan, doğrusu ihtiyaç duyulan yaşı doldurmadan emekliliğe hak kazanamazlar ve onlara emekli aylığı bağlanmaz.

Kamu kurumlarında sigortalı çalışan bireyler için, emeklilik mevzusunda yasaların ölçüt kabul etmiş olduğu iki mühim tarih vardır. Bunlar 25.08.1999 ve 23.05.2002 tarihleri olarak belirlenmiştir. Emeklilik mevzusunda iki mühim tarihlerden kabul edilen 25.08.1999 zamanı sigortalı çalışanlar için fazlaca ehemmiyet ifade etmektedir. Bu tarihte sigortalı bir şekilde kamu kurumlarında çalışan bireyler emekli olabilmek için 20 yıl hizmet süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir ve 20 yıl hizmet süresini doldurmuş olan tüm hanım memurların emeklilik şartlarına yaş kriteri dahil edilmemiştir. Buna gore, eğer sigortalılık süresini doldurmasına 2 yıl kalmış olan Hanım memurların emeklilik şartları 38 yaşını doldurmuş olan hanım memurlara istediklerinde, haiz oldukları toplumsal güvence kurumu tarafınca emekli edilme hakkına sahiptirler. Öteki tarih olan 23.05.2002 zamanı ise değişik alanlarda çalışan bireyler için ehemmiyet ifade etmektedir.

25.08.1999 Gününden Ilkin İşe Süregelen Hanım Memurlar

TBMM tarafınca oy çoğunluğuyla kabul edilen ve yürürlüğe giren toplumsal güvence kanunlarının 4447 sayılı maddesine gore, 25.08.1999 gününde çalışmaya başlamış olan sigortalı hanım çalışanlar 20 yıl hizmet süresini tamamladıklarında, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresine haiz olmaları şartıyla emekli olmaya hak kazanırlar ve hanım memurların emeklilik şartları gereğince emeklilik aylığı, bağlı oldukları toplumsal güvence kurumu ile bağlanır ve her ay tertipli olarak emeklilere ödeme yapılır.

  1. Hanım Memurlar İçin Düzgüsel Emeklilik Şartları : Hanım memurların emeklilik şartları, 20 yıl hizmet süresi ve 7200 sigortalılık prim ödeme gününe haiz olmaları durumunda emekli olmaya hak kazanabilmektedirler.
  2. Hanım Memurların Yaşlılık Sebebiyle Emekliliği : Resmi gazetede 08.09.1999 tarihinde gösterilen 4447 sayılı kanun kapsamında 50 ve üstü yaşa haiz olan sigortalı çalışan hanım memurların emeklilik şartları, haiz oldukları yaş sebebiyle ya kendi isteklerine gore emeklilik ya da resen emeklilik şeklinde iki değişik şekilde emekli olabilmektedirler. Hanım memurların emeklilik şartlarından olan yaş kriteri, 65 yaşını doldurduklarında vazife yaparken 10 yıl şeklinde bir hizmet süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Emeklilik için bu şartlara haiz olan hanım memurlar emekli olabilirler.

08.09.1999 ve 30.04.2008 Tarihleri Içinde İşe Başlamış Olan Hanım Memurların Emeklilik Şartları Nasıldır?

  1. Hanım Memurlar İçin Düzgüsel Emeklilik Şartları : 08.09.1999 tarihinde ve daha sonraki zamanlarda, kamu kurumlarında sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan hanım memurların emeklilik şartları 61 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir ve hem de 5400 sigorta primi ödeme gün sayısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu şartları elde eden hanım memurlar emekli olmaya hak kazanırlar ve iş hayatındayken ödenen sigorta prim tutarına gore bağlı bulundukları toplumsal güvence kurumunun belirlediği ücret emekli aylığı olarak bağlanır. 08.09.1999 zamanı ya da daha sonraki zamanlarda işe başlamış olan adam memurların emeklilik şartları ise, 58 yaşını doldurmuş ve minimum 9000 sigorta primi ödeme gün sayısına haiz olmaları gerekmektedir.
  2. 01.05.2008 Tarihinde İşe Süregelen Hanım Memurlar : Bu tarih itibariyle ve ondan sonra işe başlamış olan hanım memurların emeklilik şartları, 65 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir ve hem de 9000 sigorta primi ödemesine haiz olmaları gerekmektedir. 

 

tıkla sorunu sor

Hanım Memurların Emeklilik Şartları İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir