Kimler İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilir?

İSTEĞE Bağlı Sigortalılık  Mecburi olarak sigortalı olması gerekmeyen doğrusu çalışmayan kişilerin, kendi primlerini ödemek kaydıyla toplumsal sigortalardan sunulan hizmetlerden yararlanmasını ve emekli olasını elde eden bir uygulamadır. 5510 sayılı Toplumsal Güvenlik ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmiş olduğu 1 Ekim 2008 zamanı itibariyle yeni bir düzenleme getirildi. SGK mevzuatına nazaran, isteğe bağlı sigortalı olma hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken toplumsal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

 • 5510 sayılı Kanuna doğal olarak mecburi sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
 • Sigortalı olarak çalışmakla beraber ay içinde 30 günden azca çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
 • Kendi sigortalılıkları sebebiyle Türkiye’de toplumsal güvenlik kanunlarına nazaran malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
 • 18 yaşını dolduranlar.
 • Kanunun yürürlük tarihinden ilkin mülga kanunlara nazaran isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Nereye ve iyi mi başvurulur?

 • İlk kere isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Toplumsal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer edinen “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunmuş olduğu toplumsal güvenlik il müdürlüklerine/toplumsal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
 • Yine isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları kafi olacaktır.
 • 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Toplumsal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?

Sponsorlu Bağlantılar

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal etmiş olduğu zamanı takip eden günden itibaren adım atar.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı içinde, sigortalı tarafınca belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sıhhat sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ilişkin olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ilişkin primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe öteki aylara ilişkin primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep yada ölüm haricinde isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

İsteğe bağlı sigorta iyi mi biter?

İsteğe bağlı sigortalılık;

 • İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
 • Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
 • Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren biter.

tıkla sorunu sor

Kimler İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir