Limited Şirketi Kurma Maliyeti 2021 (KURULUŞ MASRAFI)

Limited şirketi oluşturmak isteyen yurttaşlarımızın maliyetleri ilk olarak yapacakları işe, kurmuş oldukları şirketteki müdür sayısına, kurucu ortak sayısına, ana para ve kira tutarlarına nazaran farklılık gösterecektir. Ek olarak şirket oluşturmak için iyi bir muhasebeciye ihtiyacınız olacaktır. Muhasebecinize de belli bir miktar ödeme yapmanız gerekir.  Bu meblağ ise limited şirketi kurulumu için averaj 2.000 Türk Lirası ile 3.000 Türk Lirası  civarında bir rakama karşılık edecektir.

Limited şirketi kurma maliyeti

Limited Şirketi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Limited firmanın kurulumunda iki ortağın bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır böylece Limited Şirketlerinin tek şahıs ile kurulabilmesi mümkün olacaktır. Firmanın tek ortaklı bir halde  kurulması durumunda müdürler, firmanın tek ortaklı bulunduğunu, ortağın adını ve yerleşim yerini bununla birlikte vatandaşlığını tecim siciline tescil ve duyuru ettirmek zorundadırlar. Bu prosedürlerin yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek zararlardan müdürler görevli olacaklardır. Yeni askeri ana para tutarı 10.000 TL olarak belirlenirken ek olarak Bakanlar Kuruluna asgari sermayeyi 10 katına kadar çıkarma yetkisi verilmiştir.

Limited Şirket Kuruluşu İçin Hazırlanacak Belgeler ve Maliyetleri

Limited Şirketi kurulumu aşamasında bir oldukça ön işlem yapılmaktadır. Yapılacak olan bu işlemler içinde en oldukça dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan ve tamamlanması ihtiyaç duyulan belirli başlı evrak ve belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin hazırlanması esnasında belirli oranlarda harcamalar yapılacaktır. Hazırlanacak olan bu belgeler maliyet tutarları ile beraber aşağıda yer almıştır.

 • İmza Beyannamesi (Tescil Talepnamesi) : 35.00 TL (NOTER)
 • Müessese Vekaleti: 80.00 TL
 • Rekabet Kurulu Ödemesi: Ana para
Limited şirketi oluşturmak için hazırlanacak olan maliyetler

Limited Şirketi Müessese Harcamaları Ne Kadar Meblağ?

Limited şirket kuruluşu esnasında yapılacak olan maliyet tutarları her bir bölge ve kent için değişim gösterecektir. Bu durum ise kurulacak olan şehrin ebatlarına, noter harcamalarına, rekabet kurulu harcamalarına ve vergi dairesi harcamalarına nazaran değişim gösterebilmektedir. Bu durumda Örnek olması açısından İstanbul içinde kurulabilecek olan Limited Şirketi kuruluşu için maliyet bilgisi verebiliriz.

İstanbul bölgesi için hazırlanan kurum maliyeti ile her bir bölgede karşılaşacağınız giderleri kaleme aldık ve bir örnek yardımı ile daha emsalsiz bir halde anlattık

 • İş Yapacağınız Sektör : Toptan Tekstil Satışı
 • Kurulacak olan firmanın müdür sayısı: 1
 • Kurulan firmanın ortak sayısı: 1
 • Şirket kira tutarı : 1.000 TL
 • Firmanın ana para tutarı : 10.000 TL
 • Noter Harcamaları ise : 744.00 TL
Limited şirketi kurmanın maliyeti

Firmanın Kurulumu Esnasında Tamamlanması Ihtiyaç duyulan Evrak Maliyetleri

 • Müdür için 1 tane imza beyannamesi : 39,00 TL
 • Her ortak için 1 tane nüfus cüzdanı örneği : 40,00 TL
 • Firmanın kurum vekaleti 1 tane : 100,00 TL
 • Ticari defterler için 100 sayfalık onay tutarı: 130,00 TL
 • Her müdür için 2 tane imza sirküleri : 150,00 TL
 • Şirket kurum sonrası için mali müşavirlik vekaleti: 135,00 TL

Müessese Esnasında Vergi Dairesi İçin Yapılacak Olan Harcamalar

 • Vergi Dairesi Harcamaları : 22.68 TL
 • Kefilsiz Kira Damga Vergisi : 1000 . 12 = 12.000. 1,89/1000=22,68 TL
 • Kefilli  Kira Damga Vergi : 1000 . 12= 12.000 . 11,37/1000=136,44  TL
 • Sanal Ofis Kira Damga Vergisi : 1000 . 12=12.000 .9,48/1000=113,76 TL

Müessese Esnasında Tecim Odası Harcamaları

Yukarıda belirtmiş olduğumuz tutarların yanı sıra İstanbul Mali Müşavirlik Müessese Tutarı ise 579.00 TL civarında olacaktır.

NOT: Şirket kurulumu aşamasında sermayenin 1/4′ ü bankada bloke edilir ve şirketi kurduktan sonrasında bu parayı bankadan yeniden çekilebilirsiniz. Bu durumu örnek yardımı ile ele almış olduğumuz da 10.000 liralık ana para tutarının dörtte biri 2.500 Türk Lirası olacaktır. (10.000/4=2.500.00 TL)

Kuruluş Esnasında Ticaret Odası Masrafları
Müessese Esnasında Tecim Odası Harcamaları

Şirket Kurduktan Sonrasında Sizi Bekleyen Giderler

 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 • Geçici Vergi ( üç ay da bir )
 • Belediye Vergileri
 • Mali Müşavirlik Tutarı her ay
 • Stopaj (üç ay da bir)
 • Müdürler için her ay 4B SGK primi
 • Meslek odası üye aidatı (yıl da bir)
 • Senelik Kurumlar Vergisi
 • Yasal defter kapanış tasdiki(yıl da bir)
 • Her ay KDV
 • Yasal defter tasdiki

Yukarıda maddeler halinde belirtmiş olduğumuz veriler için meblağ belirtmiyoruz. Bu sebeple bu verilerin tutarları durağan(durgun) olmamak ile beraber değişim göstermektedir.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir