Maaşını Alamayan İşçiye İş-Kur Desteği

Bilinmiş olduğu suretiyle işsizlik fonu işten çıkarılanlar için hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içindeki sigorta primine gore işsizlik maaşı ödüyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor.

Buna gore;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi gücü olmayanlara 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi gücü olmayanlara 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi gücü olmayanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

Sadece İşsizlik Fonunun bu malum desteği haricinde; İş verenin maaşları ödeme güçlüğüne düşmüş olduğu noktada Ücret güvence Fonu ile işçinin tutarının belirli bir kısmını karşılanıyor.  İşsizlik ödeneği işçinin iş veren tarafınca haksız nedenlerle sözleşmesini feshetmesinden sonrasında doğarken Ücret Güvence Fonunda destek, mevcut çalışılan durumda yada iş feshi yapılmış olsa dahi çalışırken alınamayan ücretleri kapsıyor.

Ücret Güvence Fonu Ne Vakit Devreye Girer?

Ücret Güvence Fonu, 4447 sayılı Kanuna gore sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine doğal olarak olarak çalıştıran işverenin; konkordato duyuru etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi sebepleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olduğu hallerde devreye girmektedir.

Ücret Güvence Fonu’ na Müracaat Iyi mi Yapılır ?

 1. a) İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası yada hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz raporu ve işveren tarafınca düzenlenen işçi alacak belgesi,
 2. b) İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen batkı sonucu yada İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca batkı kararının duyuru edildiğini gösteren belge ve batkı dairesi yada batkı idaresi tarafınca onaylanan işçi alacak belgesi,
 3. c) İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi sonucu yada İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin duyuru edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafınca onaylanan işçi alacak belgesi,
 4. d) İşveren hakkında konkordato duyuru edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet sonucu yada İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının duyuru edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri yada konkordato tasfiye memuru tarafınca onaylanan işçi alacak belgesi ile beraber işçinin Kurum birimine başvurması gerekir.

Ücret Güvence Fonu’ Ödemelerinin Şartları Nedir ?

 1. İşçi Alacak Belgesi işverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olduğu tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin olmalıdır.
 2. İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.
 3. Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşamaz.
 4. Ücret alacağı, işçinin Kuruma müracaat tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenir.
 5. Başvurular EK-1 İşçi alacak belgesi ile İŞKUR Müdürlüklerine yapılmalıdır.

Ücret Güvence Fonu’ ndan Kaç Ay Yararlanılabiliyor ?

İşçinin, iş ilişkisinden meydana gelen ve işverenin konkordato duyuru etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası yada iflasın ertelenmesi sebepleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık temel tutara ilişkin alacakları ödenmektedir. Burada mühim olan husus batkı sonrası maaş alacaklarının değil öncesinde ki alınamayan maaşları kapsıyor olmasıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

tıkla sorunu sor

Maaşını Alamayan İşçiye İş-Kur Desteği İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir