Nafaka Hesaplaması 2021 Düzenlemesi

Boşanma sonrası, yaşam standartlarında bir değişiklik olacak olan kusursuz tarafa, kusurlu taraf tarafınca nafaka ödemesi yapılmaktadır. Sadece kısa süre evli kalındığı halde, genel anlamda adam olmak suretiyle uzun seneler nafaka ödemesi yapmak durumunda kalmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca 2021 senesinde mevzu ile ilgili bir düzenleme yapılması planlanmaktadır. Nafaka bağlanmasında bazı kıstasların söz mevzusu olacağı ve ödeme tutarının buna bakılırsa hesaplanacağı söylenmektedir. Mevzu ile ilgili web üstünde pek oldukça nafaka hesaplama programı bulunmaktadır. Sizler için 2021 senesinde nafaka mevzusu ile ilgili tüm bilgileri araştırdık.

2021 Nafaka Düzenlemesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘ nda nafaka mevzusu ele alınmaktadır. Burada nafaka 4 başlık altında düzenlenmiştir. Önlem nafakası, boşanma davası hemen hemen açılmadan, ya da açıklandıktan sonrasında hemen hemen sonuçlanmadan eş ve reşit olmayan evlatların geçimlerinin sağlanması için bağlanan bir nafaka olarak karşımıza çıkmaktadır. Yardım nafakasının evlilik mevzusu ile ilgisi yoktur. Bir kimsenin kardeşine maddi yardım amaçlı ödediği bir nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası, bir evlilik birlikteliğinin boşanma sonucu alınması ve dava açılması sonrası sona ermesi ve evlilik sonrası yoksulluğa düşecek olan eşe bağlanmasını ifade etmektedir. İştirak nafakası ise, gene boşanma sonrası, evlilik beraberliğinden dünyaya gelecek olan çocuğun velayeti alan tarafa ödenen tutarı ifade etmek için kullanılmaktadır.

Nafaka davalarına Aile Mahkemeleri bakmaktadır. Daha evvel basında sık sık karşımıza çıkan konulardan bir tanesi kısa süreli evlilik birliği yaşanması durumunda, eşin maddi sıkıntıya düşmesi durumunda çocuk olmasa bile uzun seneler nafaka alması ile mağdur olan eşlerdi. 2021 yılının ortalarında Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca mevzu ile ilgili bir düzenleme yapılacağı duyuruldu. Bu düzenleme eğer kanunlaşırsa nafakazedeler derin bir nefes alacak. Zira Aile Mahkemesi’ nin nafaka bağlaması için yalnız eşin boşanma sonrası yoksulluk durumuna  düşmesi göz önünde bulundurulmayacak. Nafaka kanun düzenlemesini inceleyebilirsiniz.

2021-nafaka-düzenlemesi
Nafaka düzenlemesi

Sivil Cemiyet Kuruluşları Başkanları tarafınca sınırsız nafaka benzer biçimde bir mevzunun varlığı ve meydana getirmiş olduğu problemler yalnız siyasal bir irade tarafınca çözüme kavuşturulabilirdi. Zira bu mevzu pek oldukça kişiyi mağdur etti. Nafakanın düşmesi için bazı haller bulunuyor. Boşanma sonrası nafaka alımının devam etmesi için kadının evlenmemesi gerekiyor. Sadece bu da bazı sıkıntılara yol açıyor. Nafaka almaya devam etmek için nikahsız beraberliklerin yaşandığı görülüyor. Kadının bir işe başlaması ve ekonomik durumunun düzelmesi de nafakayı düşürücü sebepler içinde. Nafaka almaktan yoksun olmak istemeyenler ise kayıt dışı etkinlik gösteren işlerde çalışıyor ve bu sayede nafaka almaya devam ediyor.

Doğal olarak yalnız nafaka alan taraf için değil, ödeyen taraf için de bazı haller söz mevzusu. İkinci evliliğini yapmak isteyen adam maddi yetersizliklerden dolayı bunu başaramıyor. Kaldı ki evlense dahi, sınırsız bir nafaka ödemesi yapıldığı için evlilik huzuru da bozuluyor. Devamlı olarak referans gösterdiğimiz Avrupa devletlerinde sınırsız nafaka uygulamasına rastlanmıyor.

Sınırsız Nafaka Kalkıyor Mu?

Sınırsız nafakadan dolayı yaşanmış olan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için meydana getirilen yeni düzenleme yolda! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük fiil planı içinde bu mevzuya yer vermişti. Hakkaniyet Bakanı Abdülhamit Gül‘ de mevzu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunmuş oldu. Yukarıda bahsi geçen yoksulluk nafakasının kaldırılması, nafakayı ortadan kaldıracak olan şartların doğması halinde oluşturulan davalar neticesinde sona erebilmektedir. Onursuz bir yaşam sürme ya da evlilik birliği olmadan, evliymiş benzer biçimde bir yaşam sürülmesi, yoksulluk benzer biçimde sebeplerin ortadan kalktığının tespiti halinde, nafaka ödeyen tarafınca oluşturulan dava sonrası ödenen nafakaya son verilebilir.

Nafaka düzenlemesinde dikkate alınacak olan nokta her iki tarafınca da asla mağduriyet yaşamamasıdır. Gül, yapmış olduğu açıklamada konuların yargıya taşınması ve devamlı olarak basında yer bulması sebebi ile ciddi manada ele alınması icap ettiğini altını çizdi. Mevzunun hakkaniyetli bir halde ele alınması, eşlerin ve evlatların bu mevzudan zarar görmemesi adına emek harcama başlatılmış olduğu dile getirildi.

Nafaka 2021 senesinde sınırı olan ve süreli olacak. Yaşlılara yaşam boyu nafaka verilmesi söz mevzusu olacak. Yaşı ileri seviyede olan hanımefendilerin tekrardan evlenmelerinin ya da emek vererek hayatlarını idame ettirmelerinin mümkün olmaması sebebi ile kendilerine yaşam boyu nafaka bağlanacak. Yasalarımızda da olmakla beraber, toplu tazminat ödeyerek nafaka hakkını bertaraf etmek mümkün olacak. Hesaplanan tutarın eşe toplu olarak ödenmesi ile beraber nafaka yükünden kurtulunmuş olacak. Ek olarak gündemde olan öteki bir tavsiye de mağdur olan tarafa iş istihdam edilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. Eğer bu şekilde bir durum söz mevzusu olmak ve yoksulluk süreci devam ederse, ödeme oluşturulan fondan karşılanacak.

süresiz-nafaka-kalkıyor-mu
Sınırsız nafaka kalkıyor mu?

Nafaka Hesaplaması

Yeni düzenleme ile nafaka hesaplamasında dikkat edilecek olan 5 kriter var. Bu hususlar aşağıdaki gibidir;

  • Evli kalınan süre
  • Kusurlu olan taraf ve kusur oranı
  • Çocuk olup olmaması
  • Kadının yaşı
  • Gelir durumu benzer biçimde hususlar dikkate alınacak ve bir hesaplama yapılacaktır.

Doğal olarak en mühim ölçüt da kusur durumu. Oluşturulan davada mahkeme nafaka ödeme süresi belirlerken, kusurlu olan eşin kusur durumunun yüzde 50′ den fazla olması durumunda nafaka verilmemesi yönünde bir karar da verebilecek.

Şu an için mahkemelerin verdiği kararlarda hakimlerin taktirleri ehemmiyet kazanmaktadır. Sosyo-ekonomik durum ise en mühim kriterlerdendir. Çalışılan iş ve pozisyon, yaşam seçimi benzer biçimde durumlar hakim tarafınca yapılacak olan araştırma sonrası nafaka tutarının belirlenmesinde mühim rol oynayacaktır. Doğal olarak boşanma türüne bakılırsa de nafaka miktarı değişiyor. Eğer taraflar ANLAŞMALI olarak boşandıysa, tutarları da kendileri belirleyebilir. Sadece ÇEKİŞMELİ boşanmalarda durum daha farklıdır. Bu yolla yapılacak olan boşanmalarda nafaka miktarları mahkemeye bakan hakim tarafınca belirlenecektir.

nafaka-hesaplama
Nafaka hesaplama

Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanmalardan hangisi yapılırsa yapılsın, maddi durumun değişmesi ve nafaka alan tarafın yaşam standartlarının yükselmesi durumunda nafakanın kaldırılmasına, azaltmasına karar verilebilir. Ek olarak nafaka alan kişi tutarı azca bulursa nafakanın artırılması davası açabilmektedir. Nafaka artış oranları Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak belirlenmektedir. Antak kalma yolu ile meydana getirilen boşanma işlemlerinde yapılacak olan protokol, çekişmeli boşanmalarda ise verilecek olan dava dilekçesinde nafaka tutarlarının gene üretici fiyat endeksi oranında artırılması talep edilebilmektedir.

Devamlı olarak para kıymet kaybetmektedir. Meydana getirilen zamlar neticesinde bundan önceki yıla bakılırsa paranın satın alma gücünde azalma meydana gelmektedir. Bu mevzu ile ilgili veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafınca her yıl açıklanmaktadır. Bu veriler neticesinde nafaka tutarlarına karar verilmekte ve ondan sonra artırıma gidilebilmektedir.

üfe-oranları
Üretici Fiyat Endeksi

Doğal olarak hesaplama yapılırken iki tarafın da durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Nafaka tutarı alan kişinin gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olmalı ve veren tarafın da gelir durumuna uygun olmalıdır. Herhangi bir negatif değişim olmaması halinde Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak nafaka tutarları yükseltilebilir. Ek olarak hesaplanan tutarın enflasyon oranlarından düşük olması halinde dava açılarak bu oranın yükseltilmesi istenebilir. Ağustos ayında açıklanan 12 aylık ÜFE oranı yüzde 18,75′ ti. Şu demek oluyor ki nafakalar yıl sonuna kadar bu oranlarda artırılabilir. Kira miktarları da bu orana bakılırsa belirlenmektedir.

Nafaka için belirlenen tek bir meblağ yoktur. Boşanma türüne bakılırsa, anlaşılan meblağa bakılırsa ya da nafaka ödeyecek olan şahsın mali durumuna bakılırsa nafaka tutarları değişim arz edecektir. İnternet üstünde çeşitli online nafaka hesaplama programları bulunmaktadır. Bu programlar nafaka, faizi, vekalet tutarı, eğitim harcı vb. detayları girmeniz durumunda sizlere otomatikman nafaka borcu hesaplaması yapma imkanı sunmaktadır. Sadece nihai karar hakimin takdirine bağlıdır.

Nafaka Ödememenin Cezası Nedir?

Mahkeme tarafınca nafaka ödemesine hükmedilen şahıs tertipli olarak bu ödemeleri yapmak durumundadır. Eğer ödemez ise ve nafaka borcu birikirse, nafaka alacaklısı kişi icra yoluna başvurarak tahsilat yapabilir. Nafakanın ödenmemesi halinde kişiye 3 aylık uyarı durumunda bir tazyik hapsi verilir. Borcun ödenmesi durumunda şahısların hapis cezası ortadan kaldırılacaktır. Sadece hapis cezasının ortadan kalkması için ödeme yapılması zorunludur. Hapis cezasına hükmedilen kişinin bu cezayı çekmesi, daha sonraki nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sadece kişi maddi durumunun fena olması sebebi ile nafakanın ortadan kaldırılması ya da miktarının azaltılması için dava açılabilir. Hapse girince borç silinir mi? isminde içeriğimizden detaylı data alabilirsiniz.

Dul düzenlemelerini inceleyebilir ve boşanan hanımefendilerin babalarının maaşlarını alıp alamayacakları ile ilgili data edinebilirsiniz.

Nafaka tutarlarının Aile Mahkemeleri’ nde görevli olan hakimler tarafınca belirleneceğini söyledik. 2021 senesinde sınırsız nafaka uygulaması kabul edilirse bilgileri sizler ile paylaşacağız. Hakkaniyet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül tarafınca meydana getirilen açıklamaya bakılırsa nafaka ile ilgili düzenlemenin kısa süre içinde meclise sunulacağı  söylendi. Bizi takip etmeye devam edin.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir