Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur (GÜNCEL)

Kredi kartı kullanımı vatanımızda oldukca sık rastlanılan bir durumdur. Hatta kredi kartı olmayan ender insan vardır. Kişinin vefatı durumunda vergi vb. borçlarının mirasçılarına devredildiğini biliyoruz. Acaba kredi kartlarında durum nedir? Ölen kişinin borcu ne olur? Ilk olarak belirtmek gerekiyor ki vefat eden kişilerin borçları silinmez. Doğal olarak kredi kartları için geçerli olan kaide sözleşmede durumun ne şekilde düzenlendiğidir. Yaşam sigortası yapılması dahilinde borç silinebilir mi? Birlikte inceleyelim.

Kredi Kartı Sahibi Olan Kişinin Vefatı

Kredi kartı nakit olarak yapılamayan alışverişlerin taksitlendirilmesi için tercih edilen bir yöntemdir. Devletimizde 190 milyondan fazla banka ve kredi kartı vardır. Sadece ölümün de vakti saati yok. Vefat etmiş bir yakını olanların yasal işlemleri hallederken merak ettikleri sorulardan birisi borcun kendilerine devredip devredilmeyeceğidir. Tüm borçlar için geçerli olan bir kural vardır; Borç hiçbir süre ve hiçbir surette ölmez. Bu şekilde bir durum ile karşı karşıya kalanların yapması ihtiyaç duyulan ilk şey ölüm belgesi ile banka şubesinden sorgulatma yapmasıdır. Vefat eden kişinin kredi kartı ya da kredi borcu olabilir. Burada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan sigorta durumudur.

Sigortacılık Genel Müdürlüğü vasıtası ile bu durumun tespit edilmesi gerekir. Eğer kredi kartı ya da adına açılmış bir kredi olan kişinin sigortası var ise borç sigorta şirketi tarafınca ödenecektir. Sadece sigortası olmayan ve borçlu iken vefat eden kişilerin borçları yakınlarına devredilir. Mirasçılar borçları ödemekten kaçınmak için mirası reddedebilir. Sadece reddi- miras durumunda yalnızca borçları değil kalan mal varlığını da reddetmiş olurlar. Kişinin herhangi bir hususi sigortasının olması durumunda da gene yakınlar borç ödemek zorunda kalmıyor. Sigorta poliçeleri yardımı ile bu problem çözülüyor. Hususi sektörde çalışan bazı kişilere ise yaşam sigortası yapılıyor. Eğer bu sigortanın kapsamı oldukca geniş ise gene borçların ödenmesi mevzusunda devreye sokulabilecek bir ihtimaldir. Sigorta şirketleri kişinin vefatı durumunda borçları ödedikten sonrasında kalan tutarı yakınlarına da hisse edebilir. Mesela sigorta şirketinden 20 bin TL alacağı olan birinin  10 bin TL kredi kartı borcu var ise bu meblağ ödenerek kalan 10 bin TL yakınlara verilmektedir.

kredi-kartı
Ölen şahıs yaşam sigortası yaptırmış ise borç sigorta şirketi tarafınca ödenir.

Yaşam Sigortası

Yaşam sigortası bankalar için mecburi hale gelen bir durum değildir. Genel olarak uzun vadeli ve yüksek meblağlı olan konut kredisi benzer biçimde kredilerde yapılması uygun görülür. Çoğumuz sigorta vakasını fazladan bir harcama kabul ederiz. Sadece yaşam sigortası bu şekilde durumları düşünerek yerine getirilmesi ihtiyaç duyulan tek tek gerekliliktir. Yaşam sigortasının uygulama amacı sizin hayatta olmamanız durumunda borcun ödenmesinin sağlanmasıdır. Bundan dolayı vefat etmeniz durumunda borcunuzun ödemesini gerçekleştirecek muhatap yakınlarınız ve aileniz değil sigorta şirketidir. Sadece bazı durumlarda yaşam sigortası olsa dahi borç devredebilir. Bu durumun birkaç istisnası bulunmaktadır.

 • Eğer yaşam sigortası olan şahıs yolcu sıfatı haricinde ve hava yolculuğu esnasında vefat ederse, şirket şahıs ile ilgili ölüm tazminatı ödemez. Yalnızca riyazı ihtiyat ödenir. Riyazı ihtiyat ise sigorta şirketinin 1 yıldan fazla olan sözleşmelerde kendisini korumaya almak için ayırdığı hisse anlama gelir.
 • İntihar benzer biçimde şüpheli ölümlerde sigorta şirketi otopsi yapılmasını talep edebilir. Sigortalık süresi 3 yıldan fazla ise şirket borcun tamamını ödemekle yükümlü olur. Sadece daha kısa sürede ise yalnızca riyazi ihtiyatı öder.
 • Yaşam sigortası cenk benzer biçimde muhteşem durumlarda geçerli değildir.
 • Kişinin ciddi bir sıhhat problemi var ise bunu sigorta şirketine belirtmek durumundadır. Ağır hastalıkları sebebi ile ölen ve yaşam sigortası olanlar bunlar hakkında bildirim yapmadığı sürece sigortadan borç ödemesini talep edemezler.

Sadece sigortası olmayan bir borçlunun vefatı durumunda mirasında olduğu benzer biçimde borçlarında da bir devir söz mevzusu olmaktadır. Miras durumu ne ise borç durumunda da eşit dağıtım yapılacaktır. Mesela iki dairesi ve iki evladı olan kişinin 30 bin TL’ de kredi borcu olmuş olsun. Iyi mi ki miras olarak 1′ er daire düşüyorsa yaşam sigortası olmaması durumunda 15′ er bin TL’ de borç kalacaktır.

Kredi çeken ya da kredi kartı borcu olan şahıs bu işlemleri bir kefil dahilinde gerçekleştirdiyse durum değişik olacaktır. Bu şekilde bir durum ile karşı karşıya kalındığında ödemeyi gerçekleştirecek olan şahıs kefildir. Bundan dolayı mirasçılara borcun devrinin yapılması söz mevzusu değildir. Borç kefilden öğrenim edilir. Ya da kredi borcu karşılığında gösterilmiş olan bir güvence var ise ödeme güvence üstünden öğrenim edilir. Bu durum ipotekli kredilerde geçerli olabilir. İpotekli ev, otomobil, arsa kredileri ile pek oldukca vatandaşımız kredi çekmektedir ve güvence olarak bu mal varlıklarını göstermektedirler. Bu teminatlar ile kredi çekenlerden herhangi bir kefil talep edilmez. Vefat ederek bankaya ödenmemiş kredi ya da kredi kartı borcu olanların borçları bu yöntemler ile kapatılabilir. Kredi kartı sözleşmesinde durum ne ise, öğrenim işleminde de geçerli olacak olan durum o anlama gelir. Şahıs güvence olarak aracını gösterdiğinde borç aracın kıymeti üstünden karşılanacaktır. Borç mirasçılar tarafınca ödenmez, sigorta vb. hiçbir yolla öğrenim edilmez ise batık kredi olarak nitelendirilir.

Eğer banka tarafınca vefat eden kişinin borcu da size devredildiyse bu borcu ödemek için ihtiyaç kredisi yapılandırma yoluna da gidebilirsiniz.

kredi-kartı-borcu
Borca karşı kefil gösterilmişse tahsilat kefil aracılığı ile gerçekleştirilir.

Sadece naturel afetler sonucunda vefat eden kişilere bazı bankalar istisnai durumlar uygulayabilirler. Borçların silinmesine karar verilmesi tamamen bankanın tekelinde olan bir durumdur. Kişinin kredi kartı için yaşam sigortası yaptırması durumunda ödemenin sigorta şirketi tarafınca yapılacağından bahsettik. Fakat bu meblağ poliçede belirtilmiş olan güvence miktarı kadar olmaktadır. Poliçedeki güvence miktarının 20 bin kişinin borcunun ise 30 bin TL olması durumunda kalan 10 bin TL borç tutarı gene yakınlara ya da kefile devredilecektir.

Kişinin vefatı 3 ayı geçtiğinde hükmen red yoluna gidebilirsiniz. Bu çareye başvurulması için kişinin batık diye tabir edilen durumda olması gerekmektedir. Mal varlığının tamamının satılması halinde eğer borçlar karşılanamıyorsa kısaca mal varlığı borçlarından azca ise bu talepte bulunulabilmektedir. Hükmen red için 3 ay içinde Asliye Hukuk Mahkemeleri’ ne başvurulması gerekmektedir.

Bazı bankalar evde bakım maaşlarına kredi verebilmektedir. İncelemek için tıklayınız.

Kısaca özetleyecek olursak kredi kartı borçlularının vefatı halinde şu durumlar geçerlidir;

 • Kefil var ise kefil öder.
 • Güvence gösterilmiş ise teminattan karşılanır.
 • Yaşam sigortası var ise sigorta şirketi öder.
 • Sigorta yoksa varislere devredilir.
 • Varisler ödemek istemezse reddi miras yapabilir.
 • Batık durumda olan kişiler için yakınları hükmen red davası açabilir.
 • Ölümün naturel afetlere bağlı olması durumunda borç tamamen silinebilir.
 • İntihar durumunda yaşam sigortası olsa bile borç yakınlara devredilir.

Ağır Hastalıklar Sebebi İle Vefat Edilmesi Durumu

Ağır ve kronik hastalıkları olanların kredi çekerken bunu bankaya bildirmeleri gerekmektedir. Şundan dolayı çektikleri kredilere ya da kredi kartı sözleşmelerine bu durumu ekletmeyenlerin borçları hiçbir şekilde silinmez. Yaşam sigortası ödemelerinin gerçekleştirilmesinde istisnai durumlardan söz etmiştik. Vefat eden kişinin yaşam sigortası olsa bile, sigorta şirketine bu durumu bildirmediği müddetçe ödeme gerçekleştirilmez. Borç gene yakınlara ya da kefile devredilir. Sadece kişinin vefatı durumunda ilk 1 hafta içinde ölüm belgesi ile beraber, ağır hastalık sebebi ile vefat durumunun ortaya çıktığının bankaya belirtilmesi koşulu ile banka borcu kendi insiyatifi dahilinde silebilmektedir. Bilhassa kanser hastalarında bu duruma oldukca rastlanmaktadır. Bu durumda yaşam sigortası olan bir kanser hastası durumunu bankaya bildirmiş ve yaşam sigortası yaptırmış ise yakınlarına hiçbir surette borç kalmayacaktır.

sigorta-şirketleri
Ağır hastalık durumunda vefatlarda borcu sigorta şirketi öder.

Sigorta Şirketleri

Sigorta şirketleri tarafınca çekince durumları riziko olarak tabir edilmektedir. Bu şekilde durumlar ile karşılaşıldığında yakınlar 5 gün içinde sigorta şirketlerine başvurmak zorundadır. Sigorta poliçesini, kalıtım ilamını, gaiplik durumu için mahkemece verilen sonucu, ölüm sebebinin yer almış olduğu ölüm raporunu, nüfus kayıt örneğini hazırlayarak şirkete teslim eden yakınlar, bu belgelerin hazırlanmasında lüzumlu olan tutarı kendileri öderler. Kaydı yaşam koşulu ile meydana getirilen sigortalarda şirket hiçbir şekilde ücret ödemeyecektir. Ağır hastalıklar öne sürülen sebebi ile ödemeleri sigorta şirketleri yapar. Daha ilkin ödenmiş olan borç var ise ustalaşmış manada destek alınarak mirasçıların bu ödemeleri de alma hakları söz mevzusudur.

Özetle vefat eden kişinin borç durumu yaşam sigortasına bağlıdır. Eğer sigorta var ise borçlar yaşam sigortası marifeti ile kapatılacaktır. Eğer sigorta yok ise de yakınlara ya da kefile devri söz mevzusu olacaktır.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir