PTT Elektrik Faturası Yardımı Başvurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınca maddi anlamda sorun yaşayan ailelere elektrik desteği verileceğinden söz edilmişti. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başvurular PTT aracılığı ile alınacak ve ödemeler de postane aracılığı ile yapılacak. Sadece elektrik faturası yardımından yararlanmak için belirli şartlara haiz olmak gerekiyor. Başvurunun iyi mi yapılacağını, kimlere yardım verebileceğini ve satmaca destek tutarlarının iyi mi hesaplanacağını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Elektrik Faturası Yardımı Iyi mi Alınır?

28 Şubat 2021 tarihindeki ve 30700 sayılı Resmi Gazete’ de gösterilen 795 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile maddi yardım alan ailelere elektrik faturası yardımı yapılması kararlaştırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca geçtiğimiz yıllarda da verilen bir elektrik faturası yardımı vardı. Sadece bu yardım yatalak durumda hastalar ve makineye bağlı olarak yaşamak durumunda kalan kişilerin elektrik giderlerinin karşılanmasına ilişkindi. Bu elektrik yardımını toplumsal yardım başlığı altında değerlendirmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti toplumsal bir devlet olduğundan dolayı, her türlü vatandaşa çeşitli mevzularda yardım sağlanması gerekiyor.

Elektrik Faturası Yardımı Nasıl Alınır?
SYDV’lere müracaat yaparak 80 TL. elektik desteğinden yararlanabilirsiniz.

Elektrik yardımı tutarları hanede bulunan şahıs sayısına gore belirlenecek. Bir ailenin en fazla 150 kw/sa‘ elektrik faturası borcu karşılanacak. Yardım başvuruları İl/İlçe Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile alınacak. Eğer SYDV başvurunuzu kabul ederse bu durumda tekrardan PTT şubelerine giderek müracaat yapmanız gerekecek. Verilecek olan yardım tutarları ise aşağıdaki şekilde belirlenecek;

 • 1 ya da 2 kişilik bir aile ise 75 kw/sa
 • 3 kişilik bir aile ise 100 kw/sa
 • 4 kişilik bir aile ise 125 kw/sa
 • 5 şahıs ya da daha 5’ten fazla ise 150 kw/sa yardım yapılacaktır.

Eşi vefat etmiş yardımı alanlar da verilen elektrik tüketim desteği için başvurularını yapabilirler.

Yardım Başvurusu İçin Lüzumlu Şartlar

Elektrik faturası yardımı alabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekmektedir;

 1. Devlet  tarafınca verilecek olan elektrik faturası yardımından yararlanmak için ilk koşul Resmi Gazete’de de belirtildiği suretiyle hanenin maddi yardım alıyor olması ve durumunun fena olmasıdır. Ailenin maddi durumunun belirlenmesi için ise daha evvel Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları‘na müracaat yapması gerekiyor. Eğer verilen ayni ve nakdi yardım mevzularından herhangi birini alıyor ise, kendisine lüzumlu görülmesi halinde elektrik yardımı da verilecektir.
 2. Resmi Gazete’de kişiye yardım veriliyor olması, gerçek sahibi olana kadar geçerli olmaktadır. Kişinin maddi anlamda iyileşme yaşaması ve kendisine verilen maddi yardımlardan hak sahipliğini kaybetmesi durumunda verilen elektrik parası yardımı da kesilecektir.
 3. Yardım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere yapılmaktadır. Belirli bir il ve ilçe sınırlaması olmamakla beraber, toplumsal yardım alan aileler başvurularını yaparak 40 TL ile 80 TL içinde verilecek olan elektrik parası desteğinden yararlanabilecektir.
 4. Elektrik parası yardımından yararlanmak için faturaların resmi gazetenin yürürlük zamanı olan 1 MART 2021 tarihinden evvelki 3 döneme ilişkin olması gerekmektedir.
 5. Ek olarak destek verilebilmesi için abone numarasının konut olarak kabul edilmesi gerekiyor. Ticarethane olarak geçen bölgelere elektrik tüketim desteği verilmemektedir.

Elektrik Faturası Yardımı Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Lüzumlu şartları taşıyorsanız elektrik parası desteği alabilirsiniz. Müracaat iki aşamalıdır.

 • Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na müracaat : Devlet tarafınca verilen elektrik parası yardımından yararlanmak için başvurular ilk olarak il ve ilçelerde bulunan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılacaktır. Vakıflar, illerde Valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklara bağlı olarak etkinlik göstermektedir. Vakıflara T.C. kimlik belgeniz ile giderek verilen elektrik desteğinden yararlanmak istediğinizi söyleyiniz. Lüzumlu şartlar içinde esasen toplumsal yardım almak sayıldığından yoksulluk kağıdı götürmenize gerek kalmamıştır. Bilgileriniz sistemde mevcuttur. Vakıflar’da kararlar mütevelli kurul tarafınca alınmaktadır.

Mütevelli kurul yapmış olduğu yerinde incelemeler ile ailelerin desteğe ihtiyacı olup olmadıklarına karar verir. Bununla beraber başvuruları kabul eden kişilerin hak sahipliğini kaybetmesinin tespiti de gene kendileri tarafınca yapılmaktadır. Eğer vakıflara yaptığınız müracaat sonrası destek almaya hak kazandıysanız aile fertleriniz dikkate alınarak aylık ödenecek olan yardım tutarı belirlenecektir. Burada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan nokta desteğin aylık verildiğidir. 2 kişilik bir aileyseniz ve 40 TL. yardım alıyorsanız, sadece faturanız 30 TL. geldiyse bu durumda 10 TL cebinize kalmaz. Kalan tutarın sonraki aya devredilmesi de mümkün değildir.

 • PTT’ye müracaat : Vakıflar tarafınca yardım almaya hak kazanan aileler için sonraki müracaat yeri PTT şubeleri olmaktadır. Bölgenizde bulunan PTT şubelerinden herhangi birine giderek T.C. kimlik belgenizi ve elektrik faturanızı ibraz ediniz. 1 Mart zamanı ve öncesindeki 3 döneme ilişkin elektrik faturası sahibi olanlar faturalarını postanelerde bulunan gişe görevlerine teslim edecektir. Bu aşamadan sonrasında sistem üstünden şahıslara elektrik desteği verilip verilmeyeceğinin denetim edilmesinden sonrasında eğer destek verilecekse Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafınca belirlenen tutarlar öğrenim edilmeyecektir. Mesela 5 kişilik bir ailesiniz. 150 kw elektrik desteği almaya hak kazandınız. Sadece o ay yaptığınız harcama 200 kw ise bu durumda kalan 50 kw’ ı kendiniz ödemeniz gerekecektir. Ek olarak emekliyseniz ve paraya ihtiyacınız var ise PTT emekliye faizsiz kredi veriyor. Bağlantıyı inceleyerek PTT kredileri hakkında detaylı informasyon alabilirsiniz.
Elektrik Faturası Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? 
Elektrik Faturası Yardımı Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Bu yardımı nakdi olarak düşünmemek gerekiyor. Bu sebeple ailelere elden para verilmeyecek. Şu demek oluyor ki faturanızın destek tutarının altında gelmesi durumunda da para üstü iadesi şeklinde bir iade yapılması söz mevzusu olmayacaktır.

Ödemeler Iyi mi Yapılacak?

İl/ilçe Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan toplumsal yardım ve aylık alanlar elektrik tüketim desteği kapsamında verilecek olan tutarlardan yararlanabilecektir. Destek tutarlarının hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafınca belirlenen tutarlar baz alınmaktadır. Bilinmiş olduğu benzer biçimde EPDK elektrik fiyatlarını resmi web sitesinde yayınlamaktadır. Ek olarak bu destek kapsamında meslek olarak kabul edilen bölgelere destek verilmektedir. Eğer Vakıflar tarafınca verilecek olan yardımlar için ayrılan fonun kafi olmaması halinde bütçeler bakanlık tarafınca güncellecektir. Yurttaşlarımıza verilen destek gelir tespiti ve öteki yardımlar için geçerli olmayacaktır. Şu demek oluyor ki bu aile bütçesine gelen bir gelir olarak değil, devlet tarafınca belirli süreler için verilecek olan bir yardım olarak kabul edilmelidir.

Müracaat yaptıkları ikametgah adreslerine gelen satmaca ve T.C. kimlik numaraları ile aileler PTT şubelerine gidecektir. Ödemeler PTT şubeleri haricinde herhangi bir noktada yapılmayacaktır. Destek alabilmek için faturaların müracaat meydana getiren şahısların adına olması gerekmektedir. EPDK fatura hesaplaması yapabilirsiniz. Ödemeler 5 bine yakın PTT şubesi aracılığı ile yapılacaktır.

Elektrik Faturası Yardımı Ne Kadar Yapılacak?

Toplumsal yardım alan ailelerin en oldukça merak etmiş olduğu konulardan bir tanesi de bu ailelere verilen destek tutarları olmaktadır. Verilecek olan yardım tutarlarının hesaplanmasında ailelerin şahıs sayıları mühim rol oynamaktadır. Bu kriterlere gore örnek hesaplamalar ile verilecek olan destek tutarlarını bulalım. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan ilk nokta ailenin elektrik tarifesi olacaktır. Elektrik faturaları okunurken kullanılan iki tarife vardır.

Elektrik Faturası Yardımı Ne Kadar Yapılacak? 
Elektrik Faturası Yardımı Ne Kadar Yapılacak?
 • Tek zamanlı tarife : Bu tarife tipinde ailenin gün içinde kullandığı elektrik tutarı tek bir fiyat üstünden hesaplanmaktadır.
 • Üç zamanlı tarife: Bu tarife tipinde ise gün 3 bölüme bölünmektedir. Ailenin kullandığı elektrik günün belirlenen bölümlerinde değişik tutarlar üstünden hesaplanmaktadır.

Elektrik faturası genel olarak 3 zamanlı konut tipi baz alınarak hesaplanmaktadır.  Gece elektrik tutarları daha uygun olduğundan dolayı tutum meydana getiren aileler genel olarak gece elektrik kullanımı yaparlar. Sadece gün içinde tüm saatlerde evde elektrik kullanımı yapılıyor ise bu durumda tek zamanlı tarifenin kullanılması daha avantajlı olmaktadır.

 • Aşağıdaki tabloda üç zamanlı tarifedeki elektrik tutarları gösterilmektedir.
Tarife Gündüz (06:00 – 17:00) Puant (17:00 – 22:00) Gece (22:00 – 06:00)
Üç Zamanlı Konut 0,5445 TL 0,7997 TL 0,3404 TL

Mesela 5 kişilik bir ailenin 150 kw destek alacağı farz edilirse ailenin 100 gündüz, 50 kw’da gece elektrik kullanıcılığı farz edilirse bu durumda;

Elektrik faturası tarifeleri
Elektrik faturaları tek zamanlı ve üç zamanlı tarifeler ile okunmaktadır.

(100 * 0,5445) + (50 * 0,3404) =  54,45 + 17,02 = 71,47 elektrik faturası desteği verilecektir.

 • Tek zamanlı tarife güncel elektrik fiyatı ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
Tarife Birim (kWh) Fiyatı
Tek Zamanlı Konut 0,5375 TL

Bu fiyata gore ailelere verilecek olan elektrik tüketim desteklerini hesaplayalım,

 • 1 – 2 kişilik aile : 75 * 0,5375 TL = 40,31 TL
 • 3 kişilik aile : 100 * 0,5375 TL    = 53,75 TL
 • 4 kişilik aile : 125 * 0,5375 TL    =  67,18 TL
 • 5 şahıs aile : 150 * 0,5375 TL        = 80,62 TL destek verilecektir.

Verilecek olan bu desteklerden 2,5 milyon aile, 10 milyon vatandaşımızın yararlanması beklenmektedir. Türk vatandaşı olan ve toplumsal yardım alan aileler, elektrik tüketim desteğinden yararlanmak için toplumsal yardım almak icap ettiğini yeniden hatırlatalım. Ek olarak maddi anlamda yetersiz olan ailelere verilecek olan elektrik tüketim desteğinin kronik ve yatağa bağımlı hastalara verilen destekle karıştırılmaması gerekiyor. Elden para verilmediği benzer biçimde, destek tutarı haricinde kalan satmaca tutarının ise vatandaşın cebinden ödemesi gerekiyor. Kalan meblağ öteki satmaca ödemeleri merkezleri aracılığı ile de ödenebilmektedir.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir