Şahıs Şirketi Güncel Gider Kalemleri Nelerdir? 2021

Kişi şirketleri bir yada birden fazla ortağın bir araya gelmiş olarak kurmuş oldukları bir işletme türüdür. Ve bununla beraber şirket ortaklarının sorumlulukları sınırsızdır. Bu şirket türünün mali açıdan yapmış olduğu harcamalara bakılarak hangi harcamanın mali açıdan gider olarak kabul edilmiş olduğu tartışmalara açık ve geniş bir kavram olmaktadır. İşletmenin iş hacmine ve etkinlik türüne bakılırsa giderler değişim göstermiş olduğundan güncel gider kalemleri de değişim göstermektedir.

Kişi Şirketlerinde Hangi Harcamalar Gider Olarak Kabul Edilir?

Firmanın yapmış olduğu harcamalar arasından herhangi birisinin gider olarak kabul edilebilmesi için meydana getirilen harcama türünün şirket acısından ticari kazanca tesir etmiş olması gerekmektedir. Meydana getirilen harcamaların gider olarak kabul edilebilmesi için vergi usul kanununa bakılırsa belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Gider olarak göstermeyi düşünmüş olduğunuz harcamalarınız vergi usul kanunun belirtmiş olduğu şekilde düzenlenmemiş olursa vergi indiriminden yararlanmanız mümkün olmayacaktır. Ek olarak personel giderleri de şirket içinde olduğu sürece gider olarak kabul edilmektedir.

Kişi şirketlerinde gider olarak kabul edilecek olan harcamalar

Kişi Şirketlerinin Güncel Gider Kalemleri Nedir?

Kurulmuş olan kişi şirketlerinin yapmış oldukları harcamalar vergi usul kanununa uyum göstermiş olduğu takdirde ve firmanın işleyişine yarar sağlaması ve bu durumun sürdürülebilmesi durumunda meydana getirilen her türlü harcama yukarıdaki yazımızda da bahsetmiş olduğumuz şeklinde gider olarak kabul edilebilecektir. Gider olarak gösterilecek olan harcamaların türlerini kalem kalem belirtmek için aşağıda maddeler halinde değerlendirmeye aldık.

 • İşletmeye kayıtlı olan araçların yakıt giderleri kira ve onarım bedellerinin yanı sıra sigorta harcamaları da gider olarak gösterilebilecektir.
 • Personelin yiyecek giderleri firmanın faaliyeti için yapılmış ise ve bununla beraber gelir vergisi kanunun 23/8 maddelerine uyum sağlıyor olması durumda bu harcamalar gider olarak gösterilebilecektir.
 • Şirket içinde meydana getirilen ve işletme ile ilgili olan tüm yazışma bedelleri de gider olarak gösterilecektir.
 • İş veren sendikaları için ödenen aidatlar gider olarak gösterilebilir. Fakat ödenen aidatın 1 aylık tutarı iş yerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük tutarını aşmaması gerekmektedir. Bu tutarı aşan kısım gider olarak kabul edilmeyecektir.
 • Şirket ile ilgili olan tüm gezi harcamaları da gider olarak kabul edilecektir.
 • İşletme personeline verilen ve iş yeri için kullanılan bununla beraber demirbaş olarak gösterilen giyim malzemeleri de gider olarak gösterilmektedir.
 • Vergi usul kanunun belirtmiş olduğu hükümlere bakılırsa ayrılan amortismanların safi kazançları da gider olarak gösterilecektir.
 • Bireysel emeklilik sistemine bakılırsa ödenen katkı payları da gider olarak gösterilebilecektir.
 • İşletmenin işleyişi ile ilgili olan AR-GE giderlerinin yüzde kırklık kısmı da gider olarak kabul edilecektir.

Gider Olarak Kabul Edilmeyen Harcamalar Nedir?

Kurumlar vergisi kanuna bakılırsa gider olarak gösterilmeyen harcamalar aşağıda maddeler halinde incelemeye alınmıştır.

 • İşletmeye kayıtlı olmayan yada şahıslar üstüne kayıtlı olan araçların sigorta, yakıt ve bakım şeklinde harcamaları gider olarak kabul edilemez.
 • İş ile ilgili olmayan alış verişler, yiyecek giderleri ve buna benzer tüm harcamalar gider olarak gösterilemez.
 • Aile yada arkadaşlarla meydana getirilen ve iş ile alakası olmayan gezi harcamaları da gider olarak gösterilemez.
 • Şirket ile alakası olmayan yada iş ile ilgisi bulunmayan tüm yazışma harcamaları gider olarak gösterilememektedir.
 • Şirket ortaklarının ve mensubunun işletme adına almış olduğu ve işletme ile ilgili olmayan giyim malzemeleri de gider sıralamasında gösterilememektedir.

Kurumlar vergisi mevzuatlarını inceleyebilir ve muafiyetler hakkında detaylı data alabilirsiniz.

Gider olarak kabul edilmeyen harcamalar

Kanunlar Tarafınca Gider Olarak Gösterilemeyen Öteki Harcamalar Nedir?

 • İşletmelerde meydana gelen dolandırıcılık, çalınma ve bunu benzeri vakalarda ortaya çıkan zararlar gider olarak gösterilemez.
 • Ödenmeyen sigorta primleri gider olarak gösterilemez.
 • İstisna olarak elde edilmiş masrafların kazançları gider olarak gösterilemeyecektir.
 • Gelir vergisi kanunun 75/3 maddesinde belirtilmiş olan kararda yönetim kurulunda yer edinen başkan ve üyelere ödenecek olan kar payları gider olarak gösterilemeyecektir.
 • İşletme cirosunu etkilemeyecek olan tüm harcamalar gider olarak kabul edilemeyecektir. Esnaf İçin Hangi Şirket Türü Daha Avantajlı? (Vergiden Düşmede Kârlı) isminde içeriğimizden data alabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanununa Gore İndirilemeyecek Olan Giderler Nedir?

 • Öz ana para üstünden hesaplanan faizler
 • Gecikme faizi
 • Kurumlar vergisi ve her türlü para cezaları
 • Örtülü ana para üstünden ödenen faizler
 • Dar yükümlü kurumlarına bakılırsa indirilemeyecek giderler
 • İhtiyat akçeleri
 • Menkul kıymet pazarlama komisyonları
 • Alkollü içki ve tütün reklam giderleri
 • Ana para şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar
 • Vergi Usul Kanununa bakılırsa belgelendirilmeyen giderler

Gelir vergisi kanununu inceleyebilirsiniz.

Loading…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir