Say Yasası Nedir?

Çeşitli gereksinimlere bağlı olarak tutumsal alan üstünden bir ekip işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilerin bu alanda bulunan bir ekip terim ve kavramların bilinmesi gerekmektedir. İktisadi alana yönelik olarak bilinmesi ihtiyaç duyulan tanımlar noktasında en dikkat çekici olanı ise say yasasıdır.

Say Yasası

Peki, say yasası nedir? İlk olarak tutumsal alanda klasik iktisatçılar içinde malum ve kabul edilen Jean Baptiste Say tarafınca ortaya atılmış ve kabul görmüş bir kanundur. Say kanunu; her arzın kendi talebini oluşturduğunu ifade etmektedir.

Jean Baptiste Say’a nazaran çeşitli ihtiyaçlara yönelik olarak üretilen ürünlerin direkt satılacağını, ek olarak talep yetersizliğine yada arz fazlalığına bağlı olmadan bu işlemlerinin gerçekleşeceğini bildirmektedir.

Say yasasına nazaran bu kanunun gerçekleşmesi de bir ekip hususlara bağlı bulunmaktadır. Yasaya nazaran malların değerleri üretildiği maliyet fiyatlarına eşit olması gerekmektedir. Ek olarak ürünün maliyet tutarları da alıcısı olduğu kişilerin gelir düzeyine eşit olması gerekmektedir. Yasaya nazaran son olarak gelirin tamamı harcanmış olması gerekmektedir. Tüm bu hususların aynı anda gerçekleşmesi olması say yasasına nazaran direkt tüm malların satılacağı kanaatine varılmaktadır. Say kanunu çerçevesinde düşünceye haiz olan klasik iktisatçılara nazaran para tamamen nötrdür. Ekonominin herhangi bir gelişimi için paranın ekonomiye bir katkısı bulunmaz ve paranın iktisat için değerinin bulunmadığını ifade ederler. Ek olarak para iktisat için yalnız peçeden ibarettir. Ekonomik anlamda piyasaların fena gidişine bağlı olarak paranın bir tesirinin bulunmadığı bu probleminin yalnız üretimin tamamlanmamış olmasından kaynaklandığı yorumu yapılır.

Say yasası özetlemek gerekirse üretilen ürünün piyasada alıcı bulamaz diye bir probleminin olmadığı vurgusunu yapmaktadır. Buna nazaran bir malın üretilmesi esnasında kendi değerine eş bir gelir elde etmiş olması gerekmektedir. Ek olarak say yasasına nazaran ekonomik anlamda hiçbir vakit arz fazlası olması diye bir durum söz mevzusu değildir.

Say Kanununa Karşı Çıkanlar

Yürürlükte olan ve kabul gören say yasasına birçok iktisatçı eleştiri de getirmektedir. Meydana getirilen bu eleştiriler içinde en dikkat çekici olanı ise kişilerin elinde bulundurduğu gelirleri mecburi olarak harcamalarını gerektiren bir durumun olmadığını ve insanların istedikleri zamanda tutum yapabileceklerini de vurgulamaktadır. Tasarrufun olduğu yerde de şüphesiz Jean Baptiste Say’ın savunduğu say yasası işlememektedir.

Bundan önceki yazımız olan Boş Senet Nasıl Doldurulur? | Detaylı Videolu Anlatım başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir