SGK Alacaklarında Yapılandırma Neleri Kapsıyor?

18 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazetede yürürlüğe girmiş olduğu piyasaya sürülen 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu gereğince, Yapılandırma Kanunu’na bakılırsa yayımlandığı tarih öncesinde 2021 Mart ayı ve geriye yönelik ödenmemiş olan SGK borçları kapsanmaktadır.

Kapsanan Prim Borçları Nedir?

SGK alacaklarında yapılandırma neleri kapsıyor mevzusunda, yeni uygulamaya bakılırsa;

  • 4/a, 4/b ve 4/c sigorta kolları dâhilinde, sigortalılık süresi süresince oluşan sigorta primi, emekli kesintisiyle birlikte istihdam veren kurumun karşılığı ve işsizlik sigortasıyla beraber toplumsal güvenlik destek primleri,
  • İsteğe bağlı ödenen ve müracaat yapılmasıyla birlikte halen ödeme imkânı bulunan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigorta primleri,
  • SGK tarafınca yetki çerçevesinde takibe alınan damga vergisi, hususi işlem vergileri ve eğitim katkısı

Bu alacakların ödenme süresinin bitmiş olması durumunda, yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içinde Yİ-ÜFE için aylık farklılıklar göz önünde bulundurularak hesaplanacaktır. SGK alacakları, çıkan bu Kanun ile beraber tertipli ödeme yapılmış olması ve belirtilen ödeme planına uygun davranılması halinde, alacak için ortaya çıkan gecikme cezası ve zamlardan muaf tutulacaktır. Ek olarak SGK alacakları kapsamı dâhilinde, geçmişe dayalı BAĞ-KUR kanalından oluşan SSK, Banka Sandığı ve Emekli Sandığı kapsamındakiler için, 2003 ile 2016 tarihleri içinde meydana getirilen toplumsal güvenlik destek primlerine de taksitlendirilme olanağı sunulacaktır.

Asgari Çalışanlarına Meydana getirilen Düzenleme

31.03.2021 evveliyatına dek mevcud borçların SGK alacakları kapsamı içinde yürürlüğe giren yeni kanun uyarınca, hususi kalite inşaatlar ve ihale mevzularına özgü, meydana getirilen araştırmalarda, SGK alacakları olarak hesaplanan primler ve gecikme zammı olarak değerlendirilen tüm ödemeler, Yİ-ÜFE tarafınca oluşturulan aylık oranlar bazında hesaplanıp, yapılandırma niteliğine uygun ve belirtilen süre içinde yapılacak olan ödemelerde, herhangi bir gecikme zammı yada cezai işlem uygulanmayıp, bu ücretler eğitim edilmeyecektir.

İdari Para Cezalarının %50sine Gelen Af

18.05.2021 zamanı itibarıyla, SGK alacaklarına yapılandırma gelmesi sonucunda, 31.03.2021 zamanı öncesi tespit edilen ve kesinleşmiş fakat ödenmemiş olan yönetimsel para cezaları için, ödeme süresi bitmiş olup yürürlüğün geldiği tarihe kadar ki geçen süre içinde, Yİ-ÜFE tabanlı aylık olarak gelişen değişimlerdeki oranlar baz alınacaktır. Buna bakılırsa meydana getirilen hesaplamalara dayanarak, yapılandırma ile beraber ön görülen ödeme sistemine uygun ve ödeme evveliyatına istinaden tutarlı bir yol izlenmesi sonucunda, yönetimsel para cezalarının yarısı ve bundan meydana gelen gecikme zammı ile cezalar için extra bir tahsilât gerçekleşmeyecektir.

Sponsorlu Bağlantılar

Aslı Ödenen Alacaklar

SGK alacaklarında yapılandırma neleri kapsıyor mevzusunda, çıkan kanun öncesi ödeme yapılmış asılların olmasına karşılık, ışık’iler için yapılmayan ödemelerde, aslı ödenip ışık’i ödenmeyen alacakların, SGK alacaklarına yapılandırma tüzüğüne uygun şekilde ödenmesi halinde, %40’ı olarak ödeme yapılacak ve kalan %60 oranı eğitim edilmeyecektir.

BAĞ-KUR Kapsamında Olanlara İlişkin Sıhhat Yardımı

Bağ-Kur, ziraat ve şoförlere yönelik sigorta kolları için, gelen kanun ile beraber borçların yapılandırılması ve yapılandırmaya alınan borç haricinde 60 günü geçen prim ya da prim borcu bulunmamasının yanı sıra bu borçların tertipli taksitler halinde ödenmesi durumunda, genel sıhhat sigortası için hak tanınacaktır.

GSS Yapılandırması

Genel sıhhat sigortası tescili bulunan ve gelir testi yaptırmayanlar 18.05.2021 zamanı ve 30.11.2021 zamanı içinde gelir testine müracaat yapmaları durumunda, gss primleri meydana getirilen gelir testinin sonucuna binaen, gss tescil tarihinin ilk gününden itibaren gerçekleşme ettirilecektir.

Nisan 2021 zamanı ve öncesi zamanlara dayanan, 18.05.2021 evveliyatına kadar olan tahakkuklarda ödenmeyen genel sıhhat sigortası prim borçları, 31.12.2021 evveliyatına kadar ödenmesi durumunda, gecikmeden meydana gelen ceza ve zamların tahsili iptal edilecektir. Kanunda yer edinen 67. madde gereğince, yürürlük öncesi gss prim borcu olanlar, sıhhat yardımı niteliği taşıması durumunda, önceki döneme ilişkin prim borçları göz ardı edilerek yararlanma sağlanacaktır. Fakat genel sıhhat sigortası primi için 18.05.2021 evveliyatına dek meydana getirilen ödemelerde herhangi bir iade söz mevzusu olmayacaktır. Sıhhat yardımına dâhil edilen kişilere gecikme cezası ve gecikme zammına ilişkin şahsa yönelik ödeme yapılmayacaktır.

BAĞ-KUR İhyası

Esnaf Bağ-Kur ve Ziraat Bağ-Kur tarafınca tescilleri geçerli olan ve ödenmemiş prim borcu sebebiyle sigorta geçerliliği durdurulan kişiler, yeni yürürlüğün başladığı günden itibaren o tarihe kadar ihyası yapılmamış olanlar 01.08.2021 evveliyatına kadar Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafına müracaat ederek, sigortalarını pasiflikten etken hale getirebilecek ve borç durumu için de aslolan borca bakılırsa meydana getirilen hesaplamalar için Yİ-ÜFE değerlerine bakılırsa temel alınmasını isteyebilecektir. Buna bakılırsa; borçların tamamının hesaplanıp ödenmeye başlanan ilk taksit sonrasında, durdurulan sigortalılık süresi için oluşan kayıplar telafi edilmiş olacaktır. İlk taksit süreci içinde hesaplanan borcun ödenmemesi şeklinde bir durum söz mevzusu olduğunda, ihya işlemi geçersiz sayılacaktır.

Hatalı Ödemeler Kapsanmayacak

Toplumsal Güvenlik Kurumu, sigortalı kişilere yada sigortalılık hakkına haiz olanlara, kendi hatasından meydana gelen ya da sigortalı ve bu hakka haiz olanların yanlış bilgilendirme sonucu verdikleri mesnetsiz beyanlardan dolayı meydana getirilen yersiz ödemeler, kanun dâhilinde tahsilât kapsamı için getirilen yapılandırmalarda değişikliğe uğramayacaktır.

İkramiye Ödemeleri

Dini bayramlar öncesinde emekli aylığı almaya hak kazanan kişilere ve mevcutta emekli olup maaşının alanlara, 1000 TL tutarında ikramiye ödemesi bayram öncesinde yapılacaktır. Gerçek sahibinin almış olduğu ödeme birden fazla olursa, yalnızca bir tanesinden ikramiye alacaktır. Ek olarak hak sahipleri aylık alıyorlarsa, 1000 TL kendi aralarında eşit oranda paylaştırılacaktır.

SGK Vergi Yapılandırma Neleri Kapsıyor?

Bağ-Kur Borç Sildirme İşlemleri Ve Dilekçesi

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Ödeme İmkanı

tıkla sorunu sor

SGK Alacaklarında Yapılandırma Neleri Kapsıyor? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir