SGK Eksik Gün Nedenleri Eksik Gün Bildirim Formu

İşverenler çalışanlarının işe devam durumunu denetim etmektedir. Çalışanların 30 günden daha azca emek harcamaları durumunda kaç gün noksan çalıştıklarını ve niçin işe gelmediklerinin tutulduğu ve günlük prime esas kazançlarının bildirildiği evrak noksan gün bildirimi olarak bilinmektedir. Noksan gün formunun ve ekinin Toplumsal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunludur.

Noksan gün bildirim formunda  işverenin haiz olduğu iş yeri hakkında ve çalışanın kimlik detayları, noksan gün sebepleri ve noksan gün detayları istenmektedir.

Noksan gün bildiriminde, kimlerin noksan gün bildirimi yapması gerektiği ve hangi noksan gün kodlarının kullanılması gerektiğine  bakılırsa Toplumsal Güvenlik Kurumu formunun  verilmesi gerektiği ” 5xAralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, Toplumsal Sigortalar Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelikle” tekrardan belirlenmiş durumdadır.

SGK Noksan Gün Bildirimi Nereye Ve Iyi mi Yapılır

Noksan gün bildirimi yapılması gerektiği taktirde, işveren tarafınca çalışana ilişkin noksan gün formu ve noksan gün sebebi doldurularak Toplumsal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Noksan gün bildirimi noksan günü takip eden ayın 23″üne kadar bağlı bulunmuş olduğu SGK‘ya bildirilmek zorundadır. Noksan gün bildirim işlemi elden yada posta yolu ile yapılabilmektedir.

10 yada 10’un altında işçi çalıştıran işverenlerin noksan gün bildirimi yapmadıkları taktirde, yönetimsel para cezası uygulanmaktadır. 30 günden azca bildirilen sigortalıların noksan günleri SGK tarafınca re’sen 30 güne tamamlanmaktadır. Bu yüzden noksan güne ilişkin primler işverenden gecikme zammı ve cezası dahil olmak suretiyle geri ödemesi talep edilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Noksan Gün Bildirimi Halletmeye Gerek Görülmeyen Durumlar

 • Sigortalının iş göremezlik raporu alması durumunda,
 • Sigortalının göz altına alınması yada tutuklanması ile beraber 30 günden azca emek harcaması durumunda,
 • Sigortalıya kısa emek verme ödeneği verildiği taktirde,
 • Çalışılan iş yerinde bırakım, işkapatım, genel yaşamı etkileyen vakalar ve naturel afetler durumunda iş yerinin faaliyetini durduğunu yada işe ara verildiğini resmi yazı ile bildirmesi durumunda sigortalılara noksan gün bildirimi yapılmamaktadır.
 • Yarım emek verme ödeneğinden faydalanan çalışanlar hakkında,
 • Sonrada düzenlenebilir durumunda verilen belgeler durumunda noksan gün bildirimi formu vermeye gerek görülmemektedir.

SGK Noksan Gün Sebepleri

SGK’ya noksan gün bildirimi aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır:

 • Disiplin cezası,
 • İstirahat,
 • Gözaltına alınma,
 • Tutukluluk,
 • Puantaj kayıtları,
 • Kısmi İstihdam,
 • Işbırakımı,
 • Işkapatım,
 • Genel yaşamı etkileyebilecek vakalar,
 • Naturel afetler,
 • Devamsızlık,
 • Fesih tarihinde çalışmamış olmak,
 • Ev hizmetlerinde 30 gündün azca çalışmak,
 • Parasız doğum izni,
 • Parasız yol izni,
 • Öteki parasız izinler sayılabilmektedir.

Birden fazla noksan gün sebebi var ise bildirme esnasında “Birden fazla ” kodu kullanılarak bildirmek zorunludur.

Noksan Gün Bildiriminde Verilmesi Ihtiyaç duyulan Noksan Gün Belgeleri

Meydana getirilen yeni değişiklere bakılırsa verilmesi ihtiyaç duyulan noksan gün belgeleri iki kısma ayrılmış durumdadır. Birincisi SGK’ya verilmesi ihtiyaç duyulan belgeler, ikincisi SGK’ya verilmeyecek fakat talep edilmesi durumunda ibraz edilecek belgelerdir.

1-SGK’ya  verilmesi mecburi olan belgeler:

 • Sigortalı ile işverenin imzasını taşıyan parasız ya da aylıksız izinli bulunduğunu kanıtlayan izin belgesi.
 • Kısmi süreli çalışmalara ilişkin olan yazıl iş sözleşmesi.
 • Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları.
 • İşe devamsızlık yapıldığı taktirde devamsızlığa ilişkin belgeler.
 • İş sözleşmesinin fesih edilmiş olduğu tarihte çalışılmadığını kanıtlayan belge gereklidir.

2- SGK’ya Verilmeyecek Fakat İstenilmesi Durumunda İbraz Edilecek Belgeler

 • Tabip tarafınca lüzumlu görüldüğü taktirde verilmiş  istirahat raporu,
 • Disiplin cezası alınması durumuna, disiplin cezasının uygulanmasına ilişkin belge,
 • Gözaltına alınma yada tutukluluk halinde verilen belgeler,
 • Çalışılan iş yerinde, işe ara verilmesi yada işin durdurulması durumunda verilen belge,
 • Çalışan kişiye resmi makamlar tarafınca verilen kısa emek verme ödeneği aldığına dair belge,
 • Resmi makamlar tarafınca çalışan kişiye yarım emek verme ödeneği verildiğine dair verilen belge,
 • İş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve seyretme programı sözleşmesi,
 • “Sonradan düzenlenebilir” niteliği taşımayan belgeler

bulundurulmalı fakat ibraz edilmemelidir.

Noksan Gün Bildirme Zorunluluğu Bulunan İşverenler

Noksan gün bildirim zorunluluğu işçi sayısı 10 ve 10’dan azca olanlar için geçerlidir. Bu işverenler tarafınca noksan gün bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.  Aşağıda sayılan kurumlarda bu zorunluluk bulunmamaktadır.

-Kamu kurum ve kuruluşları,

-Kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar,

-Kamu kurumu niteliği taşıyan kuruluşlar ve üst kuruluşlar,

-Sendikalar,

-Vakıflar,

-Bankacılık kanunda kapsamında bulunan banka ve işyerleri,

-Toplu iş sözleşmesi meydana getirilen bölgeler

Sayılan bu iş yerlerinin noksan gün bildirimi yapmalarına gerek görülmemektedir. Şu sebeple bu iş yerlerinin  aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmektedir.

Noksan Gün Bildiriminde Meydana getirilen Yeni Düzenlemeler

Hatalı meydana getirilen noksan gün bildirimleri, noksan gün düzeltme gerekçelerinin belirtildiği dilekçe ve yeni noksan gün formu ile beraber Toplumsal Güvenlik Kurumu’na bildirilerek düzeltilebilmektedir.

İşverenin yanında toplam 30 günden azca çalışan  işçi için noksan gün bildirimi yapılmamaktadır.

SGK noksan gün sebebi 13, yönetmelikle belirtilmemiş noksan gün sebeplerinden birisinden dolayı 30 günden azca çalışan sigortalı için Toplumsal Güvenlik Kurumu’na noksan gün bildiriminde kullanılan noksan gün kodlarından bir tanesidir.

SGK Hastalık Rapor Parası Nasıl Alınır?

SGK Yapılandırma Ödeme, 6736 SGK Ödemesi Nasıl Yapılır?

Çalışmayan Anneler Nasıl Doğum Parası Alır?

tıkla sorunu sor

SGK Noksan Gün Sebepleri Noksan Gün Bildirim Formu İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir