SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi

İşe giriş ve işten ayrılış bildirgesi vermek, 5510 kanun kapsamında işverenler tarafınca yerine getirilmesi ihtiyaç duyulan bir sorumluluktur. İşe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin verilmemesi durumunda yönetimsel para cezası uygulanmakta olup her iki bildirge için de değişik süreler bilinmektedir.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

SGK işe giriş bildirgesi; işverenlerin bir kişiyi işe aldıkları süre, bu kişinin ne süre çalışmaya başladığını gösteren bir belge olarak tanımlanabilmektedir. Bu belge hem işverende hem de işçide bulunmalıdır. SGK işe giriş bildirgesi formu işveren tarafınca düzenlenmelidir ve işverene verilen bu sorumluluğu 5510 sayılı kanun vermektedir.

İşveren bir kişiyi işe aldığında lüzumlu işe giriş bildirgesini düzenlemeli ve peşinden Toplumsal Güvenlik Kurumu’na bildirmelidir. İşe alınan kişinin 2 aylık tecrübe etme süresine doğal olarak tutulması şeklinde bir durumda dahi bu bildirgenin verilmesi büyük ehemmiyet taşımaktadır.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Ne Vakit Verilmelidir?

Düzgüsel şartlarda işe giriş bildirgesinin, işe alınan kişinin işe başladığı tarihten bigün ilkin verilmesi gerekmektedir. Fakat bu durumla ilgili bazı istisnalarda bulunmaktadır. Bu istisnai durumlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • İnşaat, ziraat ya da balıkçılık sektöründe etkinlik gösteren işverenler, işe aldıkları çalışanın işe giriş bildirgesini kişinin işe başladığı gün sonuna kadar verebilmektedir.
 • Resmî dinlence günlerinden herhangi birinde işe başlamış olan kişiler için işe giriş bildirgesi, resmî tatili takip eden ilk iş günü verilebilmektedir.
 • Pazartesi günü işe başlamış olan çalışanlar için işe giriş bildirgesi aynı gün içinde verilebilmektedir.
 • İlk kez tescil edilen bir işyerinde işe giriş bildirgesi verilmesi için tescil tarihinden itibaren 1 aylık süre verilmektedir.

SGK İşe Giriş Bildirgesinin Zamanında Verilmemesi Durumunda Ne Olur?

SGK işe giriş ve SGK işten çıkış e-bildirgelerinin zamanında verilmesi büyük ehemmiyet taşımaktadır. İşe giriş ve işten çıkış bildirgeleri işveren tarafınca verilmelidir. Verilen sürede yapılmayan işe giriş bildirgeleri için uygulanan cezalar şu şekildedir;

Sponsorlu Bağlantılar

 • Kanuni süre geçtikten sonrasında işveren tarafınca bildirgeler için her bir çalışan başına asgari brüt ücret tutarında yönetimsel para cezası uygulanmaktadır.
 • Kanuni süre geçtikten sonrasında işveren tarafınca verilmemiş bildirgelerin; Toplumsal Güvenlik Kurumu denetmenleri, kamu kurumlarının denetimleri ya da müfettişler tarafınca tespit edilmesi durumunda asgari brüt ücretin iki katı şeklinde yönetimsel para cezası uygulanmaktadır.

İşten Çıkış Bildirgesi Nedir?

5510 sayılı kanun kapsamında işverenler için verilmiş bir mesuliyet olan işten ayrılış bildirgesi, sigortalılığı bitmiş olan çalışanlar için Toplumsal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ihtiyaç duyulan bir bildirgedir. Bildirgenin işveren tarafınca verilmesi zorunludur ve verilmemesi durumunda asgari ücretin 10’da biri kadar ceza ödenmektedir. Çalışanlarının işten çıkması durumunda işverenlerin 10 gün içinde işten çıkış bildirgesini vermesi gerekmektedir. Kanun kapsamında belirlenen yasal süre 10 gün olarak belirlenmiştir.

İşten çıkış bildirgesi yeni ismiyle 4A, eski ismiyle SSK kapsamında çalışan sigortalıların işten ayrılması durumunda verilmesi ihtiyaç duyulan bir bildirgedir. İşten çıkış bildirgesinin yasal süre kapsamında verilmesi önemlidir. Şundan dolayı Türkiye İş Kurumu; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı şeklinde ehemmiyet taşıyan hesaplamaları işten çıkış bildirgesine nazaran düzenlemektedir.

İşten Çıkış Bildirgesi Iyi mi Verilir?

Sigortalı kişilerin işten ayrılış bildirgeleri işverenler tarafınca Toplumsal Güvenlik Kurumuna bildirilmek zorundadır. İşverenlerin sigortalı kişilerin ayrılış bildirgelerini e-sigorta kanalı ile elektronik ortamda Toplumsal Güvenlik Kurumuna göndermek zorunlulukları vardır. Sigortalı işten ayrılış bildirgeler için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanmaktadır:

Toplumsal Güvenlik Sicil Numarası alanına;

 • Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
 • Yabancı uyruklu kişiler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu numara yazılması gerekir.

Sigortalının kimlik ve adres detayları alanına;

 • 1 ila 12 numaralı bölümlere sigortalı tarafınca beyan edilecek olan nüfus cüzdanı detayları
 • İkamet adresi detayları yazılması gerekir.

Sigortalının Toplumsal güvenlik detayları alanına;

 • 13 numaralı bölüme sicil, iştirakçi ve sandık numarası bilgilerinin yazılması gerekir. (2008 mayıs ayı öncesinde SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ve 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesine doğal olarak olan sandıklarda çalışanlar için)

Meslek adı ve kodu detayları alanına;

 • 14 numaralı bölüme sigortalının fiilen yapmış olduğu mesleklerin ad ve kodu işaretlenecektir.
 • İŞKUR tarafınca belirlenen bilgiler web üstünden  www.sgk.gov.tr adresinde görüntülenir.

Sigortalı hizmet detayları alanına;

 • 15 numaralı bölüme işten ayrılış sebebi yazılır.
 • 16 numaralı bölüme noksan gün sebebi yazılır.
 • 17 bölüm ise yüzde usulü ücret alanlarının yazılacağı bölümdür.

İşten Çıkış Bildirgesi Verilirken Yazılabilecek Ayrılış Kodları Nedir?

İşten çıkış bildirgesi verilirken, işveren tarafınca çalışanın niçin işten ayrıldığına dair bir sebep girilmesi gerekmektedir. Sistemde bu sebepler kodlara haizdir. İşten çıkış sebebi olarak gösterilebilecek nedenlere nazaran;

 • İş sözleşmesindeki tecrübe etme süresinin işveren tarafınca feshi,
 • İş sözleşmesindeki tecrübe etme süresinin işçi tarafınca feshi,
 • Belirsiz süreli olan iş sözleşmelerinin işveren tarafınca sebep bildirilmesen (haklı bir sebep olmaksızın) feshi,
 • Belirsiz süreli olan iş sözleşmelerinin işçi tarafınca (çekilme edilmesi) feshi,
 • İş sözleşmelerindeki belirli olan sürenin sona ermesi,
 • Emekliye ayrılma(yaşlılık) yada toptan ödeme yapmak sureti ile işten ayrılma,
 • Malulen emekliliğe hak kazanarak işten ayrılma,
 • Vefat edilmesi durumunda ve iş kazası sonucu vefat edilmesi durumunda,
 • Askerliğe gitmek sureti ile işten ayrılma,
 • Hanım işçilerin evlenerek işten ayrılması,
 • Yaş sınırı haricinde emeklilik şartlarının sağlanması,
 • Toplu olarak işçi çıkarılması,
 • Sözleşmenin sona ereceği tarihin öncesinde sigortalının aynı işvene ilişkin olan başka işyerine nakli,
 • İşyerinin kapanarak işin sona ermesi durumu,
 • İş akdinin askıya alınması durumunda kullanılan mevsim bitimi ve kampanya bitimi,
 • Statü değişikliği,
 • İşçi tarafınca mecburi nedenlerle yapılmak zorunda kalınan fesih,
 • İşçi tarafınca sıhhat sorunları sebebi ile meydana getirilen fesih,
 • İşverenin iyi niyet ve terbiye kurallarına uymayan aykırı davranışlarda bulunması sebebi ile işçi tarafınca meydana getirilen fesih,
 • Disiplin kurulu tarafınca verilen fesih sonucu,
 • İşveren tarafınca sıhhat sorunları sebebi ile meydana getirilen fesih,
 • İşverenin mecburi nedenler ile yada tutukluluk sebebi ile yapmış olduğu fesih,
 • Meydana getirilen ve iş yada işyerinin durumunda olan değişim nedei ile meydana getirilen fesih
 • İş akdinin askıya alınması halinde kullanılan vize süresinin bitimi,
 • Kendi talep ve kusuru haricinde (borçlar kanunu, sendikalar kanunu. Işbırakımı ve işkapatım kanunu kapsamında) haricinde feshi,
 • Sözleşmenin gazeteci tarafınca feshi,
 • 4046 sayılı kanunun 21. maddesinde yer edinen özelleştirme seebi ile feshi,
 • Ve öteki nedenler olarak sıralanmaktadır.

SGK İşe Giriş Ve Çıkış Bildirgesi Iyi mi Verilir?

SGK işe giriş sorgulama ve işten çıkış sorgulama işlemi için E-Devlet sistemi kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra bildirgelerde verilebilmektedir. SGK işten çıkış ve SGK işe giriş bildirgesi E-Devlet üstünden şu şekilde verilebilmektedir;

 • Sorgulama için ilk olarak https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-ise-giris-isten-ayrilis adresine tıklanmalıdır.
 • Oluşturulan sayfada E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ seçeneği tıklanmalıdır.
 • Kimlik doğrulama sayfasında T.C kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile doğrulama işlemi tamamlanmalıdır.
 • Oluşturulan sayfada ‘Uygulamaya Git’ seçeneği tıklanmalıdır. Bu işlem sizi E-SGK uygulamasına yönlendirecektir.
 • Devam ettiğinizde oluşturulan sayfada ‘Onayla’ butonunu tıklamalısınız.
 • Oluşturulan sayfada yetkili olunan işyerleri sıralanacaktır. İşlem yapılmak istenen yetkili işyerinin üstü tıklanmalı ve yapılmak istenen işleme nazaran devam edilmelidir.

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu Şartları Nelerdir?

SGK Borcu Yoktur Belgesi, Nereden ve Nasıl Alınır?

Sigorta Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır

tıkla sorunu sor

SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir