Sgk ve Bağ-Kur’lu Olanların Sağlıktan Yararlanma Şartları

Bu yazımızda Ssk ve Bağ-kur  sigortalıların  Sağlıktan yaralanma şartları nedir, Hangi sürelerde faydalanılır, Kimler bu hizmetten faydalanabilir, Giriş–Çıkışlarda sıhhat süreleri iyi mi etkilenir benzer biçimde dört gözle beklenen sorulara cevap vereceğiz.

Hangi Sigortalılar Sıhhat Hizmetinden Faydalanırlar?

Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigorta primi ödeyen sigortalılar Genel Sıhhat Sigortası kapsamında sağlıktan yararlanmaktadır.

Kısa vadeli sigorta kolları primi ödeyen sigortalılar;

 • Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
 • Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; (4/b kapsamında sigortalılar)
 • Ticarî kazanç yada özgür meslek kazancı sebebiyle gerçek yada kolay usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, öteki şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
 • Tarımsal faaliyette bulunanlar, 
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular
 • Aday çırak, çırak ve stajyerler,
 • Harp Malulleri ile Vazife Malulleri
 • Türkiye İş Kurumu kursiyerleri
 • Toplumsal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstüne alan işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak suretiyle götürülen Türk işçileri
 • İntörn öğrenciler
 • Ziraat ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar;

Sıhhat hizmetlerinden faydalanırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Sıhhat Hizmetinden Yararlanmak İçin Ne Kadar Süre Gereklidir ?

Hizmet akdi ile (4a) SSK lı olarak çalışanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sıhhat hizmet ve öteki haklardan faydalanabilmek için sıhhat hizmeti için başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sıhhat sigortası prim gün sayısının olması gerekir.

Sıhhat hizmetlerinden yararlanma şartları Madde 67 ye bakılırsa 4a (SSK’lı) olarak çalışanlar, işten çıkış tarihinden itibaren geriye dönük  bir yıl içinde 90 günlük mecburi sigortalılıkları var ise 10 artı 90 gün (100 gün) süresince sıhhat hizmetinden faydalanırlar.

Geriye dönük minimum 30 günlük mecburi sigortalılıkları olanlar işten çıkış tarihinden sonraki 10 gün sıhhat hizmetinden faydalanabilmektedir. İşten çıkış tarihinden itibaren bir yıl içinde tekrardan SGK lı olarak işe başlayanlar, işe giriş tarihinde sıhhat hizmetinden yararlanabilecektir. İşten çıkış tarihinden sonrasında işe başlama süresi bir yılı geçenler SGK lı olarak çalışmaya başladığı takdirde 30 günlük hizmet süresini tamamladığında sıhhat hizmetinden yararlanmaya başlayacaktır.

Bağ-Kur’ lu (4/b) Olarak Çalışan Sigortalılar ise;

Sağlıktan yararlanmak istedikleri tarih itibariyle geriye dönük olarak minimum 30 günlük prim ödeme günü olmalı ve 60 günden fazla prim borcu olmaması gerekmektedir. 60 güne kadar olan prim borçları, sıhhat hizmetinden faydalanmalarına engel teşkil etmez. İşi bırakma şu demek oluyor ki Bağ-kurluluğun sona erme tarihinden sonrasında geriye dönük olarak bir yıl içinde toplam 100 gün prim ödemeleri var ise prim ödeme borcu olup olmadığına bakılmaksızın sıhhat hizmetinden faydalanabilirler. 90 günden daha azca primleri olanlar 10 gün süresince sıhhat hizmetinden faydalanırlar.

İsteğe bağlı sigortaların sağlıktan yararlanma durumları da 4/b sigortalılarla aynıdır.

Kimler Sigortalılar İle Beraber Sıhhat Hizmetlerinden Yararlanır ?

Sigortalı Hak Sahibinin;

 • Sigortalı olmayan, kendi adına gelir ve aylık almayan eşi
 • 18 yaş (İlk Öğretim 18 yaşın içinde) Orta öğrenimde 20 yaş, Yükseköğrenimde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan evlatları
 • Yaşına bakılmaksızın malul olduğu Kurum Sıhhat Kurulu tarafınca tespit edilen evli olmayan evlatları,
 • Geçiminin sigortalı tarafınca sağlanan öz ana ve babası, sıhhat hizmetinden yararlanır.

İşsizlik Maaşı Alanlar Sağlıktan Yararlanır Mı ?

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişiler işsizlik ödeneği aldıkları sürece sıhhat hizmetlerinden yaralanırlar, bu süre içinde İŞKUR tarafınca primleri ödeneceği için işsizlik ödeneği süresince kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, herhangi bir prim ödemeden sıhhat hizmetlerinden yararlanırlar.

tıkla sorunu sor

Sgk ve Bağ-Kur’lu Olanların Sağlıktan Yararlanma Şartları İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir