SGK Yarım Çalışma Ödeneği Alma Şartları Nelerdir?

Yarım emek harcama hakkı nedir? Bu haklardan kimler yararlanabilir? Yarım emek harcama ödeneği ne kadar? Yarım emek harcama ödeneğinden yararlanma şartları? Yarım emek harcama ödeneği süresince toplumsal güvenlik bildirimleri nedir?

Yarım Emek verme Hakkı

Yarım emek harcama hakkı belli durumlarda söz mevzusudur. Bu durum doğum ve evlat edinmedir. 3 yaşından ufak evlatların annelerine bu izin verilir. Doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası 8 hafta olmak suretiyle toplam 16 haftalık ücretli izin hakkı vardır. Doğum meydana getirecek anne adayının eğer sıhhat durumu iyi ise 37. haftaya kadar çalışabilir. Kullanmadığı izin hakkını da doğum sonrasındaki izin hakkına ekletebilir. Fakat bunun için doktordan 37. haftaya kadar çalışabilir raporu alıp kurumuna vermek zorundadır.

Eğer çoğul gebelik söz mevzusu ise izin hakkı artar. Buna gore 2’şer hafta fazlalaşır. Doğum gerçekleştikten sonrasında 1. çocukta 60 gün, 2. çocukta 120 gün, 3. ve öteki doğumlarda ise 150 gün haftalık emek harcama süresinin yarısı kadar parasız izin verilir. Gene burada da çoğul çocuklarda izin süresi artar.1. doğumda 90 gün, 2. doğumda 150 gün, 3.doğumda 210 gün haftalık emek harcama süresinin yarısı kadar parasız izin verilir. Eğer çocuk engelli olursa bu izin süresi 360 gün olur.

Bu izni kullanan anneler süt izni hakkından ek olarak yararlanamazlar. Süt izni günde 1,5 saattir. Yukarıda belirtilen bu izin hakkı 4857 sayılı iş kanunu madde 63 gereğince haftalık emek harcama saati en fazla 45 saattir. Yarı zamanlı emek harcama hakkından yararlanmak isteyen işçiler bu emek harcama süresinin minimum yarısını çalışmak zorundadır.

Yarım Emek verme Hakkından Kimler Yararlanabilir?

Yarım emek harcama hakkından doğum yapmış ve evlat edinmiş kişiler faydalanabilir. Bu izin analık izni bittikten sonrasında alınabilir. Yarım emek harcama hakkından erkekler de faydalanabilir. Yalnız hem anne hem baba aynı anda bu izinden faydalanamaz. Bu izin yardımıyla anne ya da babalar çocuklarıyla daha fazlaca zaman geçirebilmekte, çocuklarını kendileri büyütebilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Yarım Emek verme Ödeneği Ne Kadar?

10.02.2016 yürürlük tarihindeki ve 6663 sayılı kanunun 20. maddesi ile 4447 sayılı kanuna eklenen ek:5 madde ile getirilen hükümler vardır. Bu hükümlere gore işçiye yarım emek harcama ödeneği ödenir. Bu husus da 4857 sayılı kanunun 74. maddesinin 2. fıkrasına göredir. 2016 yılı itibariyle 54,90 liradır. Bu günlük brüt tutarın yarısı olarak hesaplanmıştır.

Yarım Emek verme Ödeneğinden Yararlanma Şartları

  • İzni alacak kişinin geriye dönük son 3 yılda 600 günlük işsizlik sigorta priminin bildirilmiş olması gerekir. Zira bu ödenek işsizlik sigortası fonundan ödenecektir.
  • 4857 sayılı kanunun 63. maddesi uyarınca haftalık minimum 22,5 saat emek harcaması gerekir.
  • Bu iznin alınması için analık izninin bitmiş olması gerekir.
  • Analık izni bittikten sonrasında 30 gün içinde kuruma yarım gün emek harcama dilekçesi ile bildirilmesi gerekir.
  • Eğer yarım emek harcama belgesinin kuruma verilmesi gecikirse bu süre izin süresinden düşülür.
  • Yanlış belgeler yersiz ödemelere sebep olur ve bu durumda verilen paralar faiziyle geri alınır.
  • Bu haktan yararlanabilmek için mevzu olan çocuğun yaşıyor olması gerekir.
  • Bu haktan yararlanmak tamamen işçiye bırakılmıştır. Eğer işçi bu haktan yararlanmak istemez ise tam zamanlı olarak çalışmaya devam edebilir. Kimse bu haktan yararlanması için kişiyi zorlayamaz. Bununla ilgili olarak tam tersi bir durumla da karşılaşılabilir. İşçi yarım zamanlı emek harcama hakkından yararlanmak isterse buna asla bir halde işveren karşı çıkamaz. Zira bu durum kanunlarla verilmiş bir haktır.
  • İşçi kadar işverenin de sorumlulukları vardır. İşverenin doğum ve evlat edinme sonrası yarım gün emek harcama belgesi düzenleyip İşkur’a göndermesi gerekir.

Yarım Emek verme Saatleri Iyi mi Ayarlanır?

Bunu işveren kurum düzenler. İstekte bulunan işçinin emek harcama saatlerin yarısı kadar bir emek harcama düzeni ayarlanır. Takvim ve saat aralıkları belirlenir. İşveren bu durumu Sgk’ya bildirirken yarım gün çalışan işçi adına noksan gün sebebi kodları seçilir. 2 seçenek vardır. Ya 23- yarım emek harcama ödeneği ya da 12- birden fazla kodu seçilir.

Yarım Emek verme Ödeneği Süresince Toplumsal Güvenlik Bildirimleri

5510 sayılı kanuna gore düzenleme yapılmıştır. Bu kanunun 82. ve 81. maddesine gore meydana getirilen uygulamalara gore %20+%12,5= %32,5 oranında sigorta primleri toplumsal güvenlik kurumuna ödenir.

Yarım Emek verme Ödeneğinden Kimler Yararlanamaz?

Bu haktan yararlanamayacakların evlatları 3 yaşından büyük ise ya da geçici iş görmezlik hakkından yararlanan kişiler bu haktan yararlanamaz. Hem de iznin mevzusu olan çocuk yaşamını kaybederse bu izin hakkı da sonlanmış olan olur. Yarım emek harcama ödeneğinden faydalanırken başka bir yerde çalışıp sigorta primi ödenenler de haklarını yitirmiş olurlar. Zira çocuğuyla daha fazlaca ilgilenmek izin hakkından yararlanan anne ya da baba izinli olduğu sürede başka işte emek harcaması amacın haricinde gerçekleşmiş bir fiil olur. Gene bu haktan yararlanırken işçinin işten ayrılması durumunda ödenen ödenek kesilir.

tıkla sorunu sor

SGK Yarım Emek verme Ödeneği Alma Şartları Nedir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir