Sigorta Emeklilik Sorgulama

İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için paraya, parayı da kazanabilmek için bir işe gerekseme duymaktadır. Hayatlarının belirli dönemlerinde bu işlerde emek vererek maddi kazanç elde ederler. Fakat bir yaştan sonrasında çalışmak bedeni zorlamaya başlamaktadır. Bu durumda mecburen işin bırakılması gerekecektir. Çalışamayan kişinin için artık gelir kapıları kapanık anlamına gelir. Bu durumun yaşanmaması için emeklilik sistemi getirilmiştir. Bu sistemde insanoğlu belirli bir sigorta birimine bağlı olmaktadır. İşlerinde çalışmış oldukları vakit diliminde, işverenler bu sigorta birimine çalışanının primini ödemek zorundadır. Sigorta biriminde böylelikle çalışan kişinin primleri birikmektedir. Primlerin belirli bir güne yetişmesi ve çalışanın yaşlarının da kanunla belirlenen seviyenin üstünde olması durumda o şahıs emeklilik hakkını elde etmiş anlamına gelir. Bu durumda sigorta emeklilik sorgulama yaptığında emekliliğe hak kazandığını görecektir.

Emeklilik, kişinin yaşı sebebiyle işi bıraktıktan sonrasında bağlı bulunmuş olduğu sigorta biriminin primler karşılığı o kişiye maaş ve toplumsal güvence sağlamasıdır. Bu şartları elde eden ve bu haklardan yararlanan kişilere ise emekli denilmektedir. İnsanlar ne vakit emekli olabileceklerini sigorta emeklilik sorgulama yaparak web üstünden öğrenebilmektedir. Emeklilik mevzusunda ilk olarak bilinmesi ihtiyaç duyulan bazı hususlar bulunmaktadır. Mesela vatanımızda insanların bağlı olabilecekleri sigorta birimlerinin neler bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir. Devletimizde devletin vatandaşlara sunmuş olduğu üç tane seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi emekli sandığıdır. Yeni adı ise 4/c’dir. Bu birimden bir tek devlet memurları yararlanmaktadır. Devletin sunmuş olduğu ikinci seçenek ise SSK’dır. Bu birimin yeni adı ise 4/b olmuştur. Bu birime işçiler kayıt olabilmektedir. İşçiler haricinde kimse kayıt olamamaktadır. Üçüncü seçenek ise BAĞ-KUR’dur. Bu birime ise esnaflar ve çiftçiler kayıt olabilmektedir. Bu birimlerinden herhangi birine bağlı olan kişiler sigorta emeklilik sorgulama yaparak ne vakit emekli olacakları mevzusunda düşünce sahibi olabilmektedir.

Sigorta Emeklilik Sorgulama Yaparken Kişisel Farklılıklar

Sigorta emeklilik sorgulama yapmadan ilkin ne vakit emekli olunabileceği mevzusundaki genel kurallar hakkında informasyon vermek gerekmektedir. Ilk olarak emekli olunacak kişiden kişiye bakılırsa değişmektedir. Bunu etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bağlı bulunan sigorta birimi bu farklılığın temel sebeplerinden birisidir. Bu sigorta birimlerinin her birinin emeklilik şartları farklıdır. Bunun haricinde kişinin ne vakit sisteme giriş yapmış olduğu da önemlidir. Zira vatanımızda sık sık emeklilik sitemi ile ilgili yasalarda değişim yapılmaktadır. Bir şahıs sisteme ilk giriş yapmış olduğu tarihte hangi sistem geçerliyse o sistem üstünden emeklilik hesabı yapılmaktadır. Mesela son değişim 2008 senesinde yapılmıştır. 2008 senesinde meydana getirilen değişim mayıs ayından itibaren geçerli olmuştur. Nisan 2008’de işe başlamış olan bir adamın emekli olabilmesi için 7000 gün prim yatırması ve 60 yaşını doldurması gerekmektedir. Mayıs 2008’de işe başlamış olan birinin ise 7200 gün prim yatırması ve 65 yaşını doldurması gereklidir. Buradan da anlaşılacağı şeklinde sisteme dâhil olma yılı oldukça önemlidir. Sigorta emeklilik sorgulama yaparken bunun kesinlikle dikkate alınması gerekmektedir.

Sigorta emeklilik sorgulama yaparken sisteme giriş meydana getirilen yıla bağlı olarak aranan şartlardan bir tanesi de hizmet yılıdır. 9 Eylül 1999 yılından ilkin sisteme giriş yapanlardan emekli olabilmeleri için belirli bir hizmet yılını doldurmaları istenmektedir. Bu süre erkeklerde 25 yıl iken bayanlarda 20 senedir. 1999 senesinde meydana getirilen değişim ile bu koşul kaldırılmıştır. Emekli olabilmek için sisteme dâhil olma yılına bağlı olarak üç koşul aranmaktadır. Bunlar; emeklilik yaşını doldurmak, istenen gün sayısında prim yatırmak ve hizmet yılını doldurmaktır. 1999 yılından sonrasında sisteme giriş yapanlardan ise hizmet yılı istenmemektedir. Sigorta emeklilik sorgulama yaparken dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan bir başka hususta cinsiyettir. Hanımefendilere emeklilik mevzusunda pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Aynı anda sisteme dahi olan hanımefendiler daha erken emekli olmaktadır. Erkeklerden 25 hizmet yılının doldurulması istenirken, kadınlardan 20 hizmet yılı istenmektedir. Ya da erkekler için emeklilik yaşı 60 iken, kadınlardaki emeklilik yaşı 58’dir. Buradan da anlaşılacağı şeklinde cinsiyet de emekliliği etkilemektedir.

Sigorta Emeklilik Sorgulama Yaparken Dikkat Edilmesi Ihtiyaç duyulan Hususlar

Sigorta emeklilik sorgulama yaparken dikkat edilecek hususlar; bağlı bulunan sigorta birimi, cinsiyet, yaş, prim günü ve hizmet yılıdır. Süre içinde değişen yasalardan dolayı sistem devamlı değişmiş olduğu için ilk işe başlama zamanı de önemlidir. Bağlı bulunan sigorta birimleri de emeklilik için değişik şartlar aramaktadır. Mesela aynı tarihte işe başlamış olan işçi, işgören ve ziraatçi için istenen şartlar şu şekildedir. Işgören için 25 hizmet yılı ve 60 şartı bulunmaktadır. İşçi için ise 7000 prim günü ve 60 yaş şartı istenmektedir. Çiftçiden ise 9000 prim günü ve 60 yaş istenmektedir. Buradan da anlaşılacağı şeklinde bağlı bulunan sigorta birimi emeklilik için oldukça önemlidir. Emeklilik hesabı yaparken bu durumun da dikkate alınması gerekmektedir. Ek olarak geçmişte meydana getirilen bazı emeklilik sistemi değişikliklerinden kimi zaman bir tek bir birimin etkilendiği olmuştur. Bundan dolayı sisteme hangi birimden dâhil olunduğu mevzusu önemlidir. Seneler içinde değişik sigorta birimlerinde prim günleri bulunanlarda vardır. Bu kişilerin hizmet birleştirme işlemi yaptırması gerekmektedir. Bu işlemden sonrasında prim günleri tek bir sigorta biriminde toplanacak ve emeklilik hesabı ona bakılırsa yapılacaktır. Buraya kadar bahsedilenler, düzgüsel emeklilik şartlarıdır. Bunların haricinde değişik durumlarda da emekli olabilme imkânları bulunmaktadır. Emeklilik hesabı yapanlar, değişik durumları var ise bunu dikkate alarak hesap yapmaları gerekmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

tıkla sorunu sor

Sigorta Emeklilik Sorgulama İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir